ZOZNAM ČLÁNKOV
ČLÁNOK 6
Copyright © 2010  |  Tvorba web stránok abWEB.sk
Vitajte na ošetrení shiatsu

Shiatsu nie je tabletka proti bolesti, ktorou zakryjete svoj zdravotný problém. Ak prídete na ošetrenie, určite sa uvoľníte a užijete si príjemnú hodinku, kedy sa o vás niekto bude starať. Shiatsu vás však môže podnietiť k vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie, vzbudiť vo vás potrebu bližšieho porozumenia vlastného tela a energie v
ňom. A to je jeho devíza. 

  
Shiatsu doslovne znamená tlak prstami. I keď v
ňom nejde len o túto techniku, tlak prstami, lakťami, dlaňami alebo chodidlami na určité body na dráhach meridiánov je podstatný. Okrem tlaku na body shiatsu používa rôzne iné dotykové techniky ako napríklad: trenie stimulujúce tok krvi; hnietenie uvoľňujúce stuhnutosť a zväčšujúce tok Ki; poklepávanie obnovujúce vitalitu unavených svalov a nervov; alebo potriasanie, vibrovanie, manipulovanie končatinami ako naťahovanie či rotovanie v kĺboch.

Ošetrenie

  
Žiadne z ošetrení shiatsu neprebieha rovnako. Každý terapeut má určité spôsoby, ktoré rád používa, a rovnako každý pacient so sebou prinesie iné problémy, na ktorých treba pracovať. Takže je nutné sa otvorene prispôsobovať danej situácii. V zásade by však ošetreniu mal predchádzať pohovor, na základe ktorého má terapeut (a v niektorých prípadoch i samotný pacient J) možnosť zorientovať sa v probléme a potrebách pacienta, zvoliť tú správnu techniku a postupy ošetrenia. Už i podľa slovného prejavu pacienta, jeho artikulácie či celkového chovania, dokáže načerpať informácie o diagnóze daného pacienta. Neskôr, v priamom fyzickom kontakte s pacientom, sa terapeut s potrebami pacienta oboznámi ešte dôkladnejšie na základe stavu energie v meridiánoch. Vycíti, čo je v neporiadku a buď zvolí techniku ošetrenia, alebo sa nechá viesť svojou intuíciou, ktorá mu našepká, na ktoré miesta na tele priložiť dla
ň, kam v ošetrení skutočne ísť. Často krát ide o kombináciu oboch ciest. Diagnóza a liečba sú v shiatsu v úzkom spojení.

   Shiatsu sa vykonáva v príjemnom pokojnom prostredí, v ľahu na podložke na podlahe. Vhodné sú za týmto účelom vyrobené priestranné futóny, plnené napríklad šupkami z pohanky. Je však možné shiatsu vykonávať aj na stoličke v sede, či už z dôvodu, že pacientovi nie je príjemné ležať alebo pre nedostatok priestoru. Niekedy je sed vhodnejší jednoducho preto, lebo určité partie tela sa v tejto polohe ošetrujú ľahšie. Voľné, bavlnené oblečenie zaručí prijímateľovi intimitu, no na druhej strane nebráni terapeutovi 'dotýkať' sa energie tela. Bavlna neprekáža toku Ki v tele, pretože je rastlinného pôvodu. Odev zo syntetiky obmedzuje tok Ki a zra
ňuje prsty terapeuta. Pokiaľ pacient aj terapeut chcú docieliť výraznejší efekt, je vhodné najmenej dve hodiny pred ošetrením nejesť. I krátky pôst nie je na škodu.

   Po skončení shiatsu by mal mať pacient možnosť ostať relaxovať a „prinavracať sa do seba“  tak dlho, ako je mu to príjemné. Potrebuje čas a priestor na to, aby bol schopný spracovať a ponechať si túto novú skúsenosť, a vykročiť s
ňou do každodenného života. Pred odchodom ešte môže s terapeutom diskutovať o možnostiach podpory ošetrenia v domácom prostredí. To môže byť podporené rôznymi obkladmi na postihnuté miesta, kúpeľmi, zábalmi, cvičeniami, či zmenou stravovacích návykov. Často krát i zmenou určitých modelov správania, spôsobu života, či nefungujúcich modeloch v medziľudských vzťahoch.

Pre koho je shiatsu vhodné.

   Shiatsu je určené pre každého, kto má potrebu vyriešiť svoju disharmóniu spôsobom, ktorý je prirodzený a príjemný. Aby človek zostal zdravý, musí sa neustále prispôsobovať daným zmenám, vnútorne, ale aj navonok - musí sa neustále harmonizovať. Na tejto ceste mu shiatsu ponúka opornú ruku. Shiatsu je vhodné aj v tehotenstve (okrem prvých troch mesiacov tehotenstva). Fyzické zmeny, spôsobené rastúcim dieťatkom, sú často príčinou množstva bolestí a zdravotných problémov (bolesti spodných partií chrbtice, unavené a ťažké nohy, celková únava...). Pri správnom držaní a používaní tela a pri pravidelných ošetreniach shiatsu, sa im dá predísť. Samozrejme každý skúsený terapeut ovláda body, ktoré sa v tehotenstve nesmú stimulovať, pretože by mohli spôsobiť napríklad predčasné kontrakcie. Shiatsu je vhodné aj pre deti (samozrejme v prispôsobenej forme), ktoré sú nesmierne vnímavé na toky energie, ktoré im venujeme. Týmito masážami môžu rodičia upokojiť dieťa pred spaním, zárove
ň však môžu citlivým spôsobom zmierniť niektoré problémy ako sú napríklad horúčky, zlé zažívanie, nepokoj, roztekanosť, nočné pomočovanie, či strach z tmy. Shiatsu je úžasným prostriedkom ako udržiavať intenzívny styk rodičov s deťmi, rozvíjať v nich dôveru a cit.

Záverom

  
Shiatsu nikdy pacienta nelieči oddelene od jeho života. Pacient sa musí liečiť sám. Terapeut ho len stimuluje, pomáha mu navodiť správny smer. Slúži mu ako zrkadlo a dáva mu príležitosť k sebereflexii skutočnej príčiny jeho kondície. Terapeut má možnosť pacientovi otvoriť dvere do sveta nových súvislosti a ukázať mu život vo väčšej komplexnosti, pretože shiatsu smeruje k celistvosti človeka. To sa týka i samotného terapeuta. Ten, kto poskytuje shiatsu, musí predovšetkým pracovať sám na sebe, na svojom vnútornom vývoji. Ak sám terapeut nie je zdravý a šťastný, ťažko môže uspokojivo liečiť druhých. Aby vôbec mohol začať, musí byť zdravý a otvorený neustálemu štúdiu.

   Rôzne kurzy shiatsu ale nie sú určené len tým, ktorý sa tejto metóde chcú ako terapeuti venovať profesionálne. Poznatky, o ktorých sme písali v predošlých dieloch, a ich prepojenie s naším bežným životom, považujem za dôležitú a fundamentálnu súčasť nášho vedomostného „vybavenia“. Sme v prvom rade ľudia s telom, ktoré treba poznať a zdravím, za ktoré máme vlastnú zodpovednosť. Preto sa o tom treba vzdelávať. V škole nás týmto podstatným veciam bohužiaľ neučili.

   V poslednej časti tejto série o shiatsu sa zo súše prenesieme do teplej vody. Predstavíme si wattsu - vodné shiatsu a jeho úžasné účinky na telo i dušu človeka.

Zuna 5/2008
SHIATSU
ŽIVOT V ROVNOVÁHE
Séria článkov o shiatsu publikovaná v časopise Vitalita v roku 2008

1. Shiatsu - energetické ošetrenie z krajiny vychádzajúceho slnka (úvod)

2. Odkiaľ vietor vanie (história)

3. Ki - energia, ktorá telom prúdi

4. Jin a jang

5. Päť premien energie

6. Vitajte na ošetrení shiatsu

7. Watsu - shiatsu vo vode


Odborný článok o prepájaní tanca a shiatsu pre český časopis Taneční Zóna v roku 2008

8. Shiatsu - ošetrite energiu vo svojom tancujúcom tele


Séria článkov pre ženy trpiace menštruačnými bolesťami publikovaná v časopise Vitalita v roku 2009

9. Byť ženou nebolí - úvodne myšlienky


10. Byť ženou neboli - dôležité rady (strava, cvičenia, životný štýl)

11. Byť ženou nebolí - rady ohľadne stravovania, cvičenia a životného štýlu


Séria článkov o shiatsu pre deti a tehotné - publikované v časopise Dieťa v roku 2010

12. Láska v dotyku - shiatsu pre deti

13. Sila vody - watsu - shiatsu vo vode pre deti

14. Shiatsu pre tehotné a po pôrode


Článok o taoistickom pohľade na energiu čchi pre časopis Taneční Zóna v roku 2009

15. Sme zhustením energie

Reportáž Veroniky Rinowski o kurze shiatsu v Rime Dzong z roku 2007

16. Shiatsu v Rime Dzong

Rozhovor s Vladimírom Andom, autorom pentalógie Klasická čínska medicína

17. Na taoizme ma zaujíma relatívnosť všetkého

Krátky Zunin profil o jej ceste k shiatsu

18. Cesta k shiatsu, shiatsu ako cesta


Záznam Milana Zaťka z kurzov shiatsu
19. Vnikanie do tajov shiatsu


V časopise Vitalita vychádza od roku 2010 pravidelná séria cvičení a samoošetrení s fotografiami pod názvom "Autoshiatsu - ako si pomôcť od bolesti bez liekov" zahrňujúca samoošetrenia pri bolestiach hlavy, chrbtice, menštruačných bolestiach, pri zápche, únave a pod.

Od novembra 2012 vychádza séria cvičení s meridiánmi a energetickými centrami pre rodičov s deťmi.