Čchi-kung je prirodzenou a samozrejmou súčasťou každých Zuniných seminárov shiatsu. V Škole shiatsu je dôležité, aby študent – budúci praktik shiatsu, dokázal vnímať čchi vo vlastnom tele a kultivoval ju, aby sa sám udržiaval v harmonickom stave. Zároveň mu toto otvorené vnímanie pomôže schopnosti pociťovať čchi u klienta a následne s ňou počas terapie shiatsu pracovať. Čchi-kung v Škole shiatsu kombinujeme aj s cvičeniami Makko-ho (strečové zostavy pre meridiány), dychovými cvičeniami a automasážami.

Okrem cvičení v rámci Školy shiatsu, Zuna vedie intenzívne retreaty, ktorých je čchi-kung súčasťou, a aj pravidelné hodiny čchi-kungu pre verejnosť.
čítaj Zimné taoistické ústranie
čítaj Čchi-kung pre verejnosť
čítaj Sila ženského tao
čítaj Hara stred človeka
čítaj Čchi-kungové reteraty

Zuna je autorkou platformy Dancing Qigong (čchi-kung v tanci), v rámci ktorej so svojim partnerom Milanom objavujú možnosti prepájania čchi-kungových princípov s tancom. Vedú intenzívne výskumy s profesionálnymi tanečníkmi a „movermi“, ale aj semináre pre amatérov a verejnosť. Jedným z takých projektov je séria víkendových seminárov Bdelosť tela, v ktorej Zuna prepája poznatky západnej anatómie s východnou „energetickou anatómiou“ a tým pomáha ľuďom rozumieť svojmu telu. A to všetko cez pohyb, tanec, improvizáciu.
čítaj Bdelosť tela
čítaj Dancing Qigong

Koncom roku 2012 Zuna spracovala brožúrku so všetkými čchi-kungovými a Do In cvičeniami, s ktorými na kurzoch Školy shiatsu pracuje, a ktoré sú vhodné na samostatnú kultiváciu pre študentov a terapeutov shiatsu. Študenti si ju môžu zakúpiť v Škole shiatsu, alebo objednať na adrese zuna@shiatsu-terapie.sk

Share Button