Jin-jang ženy bude cez „taoistické“ oko zameraná na záležitosti ženského tela a aj duše. Veci, ktoré sa Zune na túto tému už nezmestili do knihy TAO cesta ku zdraviu, rozširuje o mnoho zaujímavých súvislostí. Kniha si kladie za cieľ pomôcť ženám porozumieť svojmu telu, akceptovať všetky jeho dôležité procesy ako krásnu a vyživujúcu súčasť nás samých, a teda svoje telo milovať a byť s ním v symbióze.

Ukážka z pripravovanej knihy:

Jin ženy
Žena je, na rozdiel od muža, cyklickej povahy. Počas svojho menštruačného cyklu prechádza štyrmi fázami, štyrmi cyklickými zmenami. Každá z týchto fáz má svoje špecifiká, v každej z nich je čchi v inom procese vývoja. Počas dvoch týždňov sa odohráva dozrievanie vajíčka, čo si vyžaduje ohromný vzostupný náboj čchi, ktorého cieľom je dať silné prvotné podmienky pre zrod nového človeka. Ak k otehotneniu nedôjde, telo sa musí počas nasledujúcich dvoch týždňov vysporiadať so zánikom vajíčka, jeho vypudením z tela, následnou očistou a regeneráciou, teda s ohromným vzostupným nábojom čchi. Ženský menštruačný cyklus je názorný príklad striedania jin-jangu, pričom tvorba vajíčka a jeho príprava na otehotnenie sú jangový proces a vypudenie a očista sú jinový proces. Kvalita každej z týchto fáz je zrkadlom ženinho zdravotného stavu. Žena môže pociťovať signály vo forme bolesti alebo vo forme drobných zmien v tele pri ovulácii, pred spustením krvácania, počas krvácania, a aj po ňom. Signály tela v každej fáze hovoria o vnútorných podmienkach, prípadne patológiách ženského tela. Preto sa v čínsko-medicínskych kruhoch hovorí, že liečiť ženu je ako liečiť štyroch mužov. To môže pôsobiť ako sťažujúci faktor, ale je to skôr naopak. Ženy sa liečia jednoduchšie ako muži, pretože cez stav svojho cyklu veľa o svojom zdraví prezradia. Cyklus totiž neukazuje len stav reprodukčných orgánov, ale celkový stav organizmu. Vypovedá o tom, akú úroveň má ženina čchi, ako sú na tom kvalitatívne i kvantitatívne jej krv a telesné tekutiny, ukazuje na stav jednotlivých orgánov a na pomer jin-jangu. Cyklus ženy je teda zároveň významným diagnostickým nástrojom. Terapeut sa podľa týchto informácií dopracuje k jasnejšiemu obrazu o tom, čo sa v tele ženy deje, a na ktorú fázu a orgány sa treba v tomto celku zamerať. Problematický menštruačný cyklus sa teda nerieši len ako celok, ale riešia sa vzťahy fáz v ňom.

Vďaka napojeniu sa na pravidelné premeny počas týchto fáz je žena viac v kontakte so svojim JA. Presnejšie povedané – mala by byť, pokiaľ to nepotláča. Má väčšiu schopnosť cítiť svoje telo, viac si ho uvedomovať, byť s ním v komunikácii. Muž necíti aké to je prežiť každý mesiac pred začiatkom krvácania týždeň v stiesnenosti pečene, nevie aký pocit v podbrušku, keď sa mesiac čo mesiac trhá vajíčko (ovulácia), necíti, čo fyzicky znamená napríklad stav kumulácie vlhkosti v panve, alebo keď maternicu stiesňuje dlhodobý vnútorný chlad. Muž však ani nevie, aké je to obohacujúce, keď žena so zdravým menštruačným cyklom môže pozorovať drobné nuansy vo svojom tele a svojej psychike a komunikovať sa nimi. Nevie ani, aké je oslobodzujúce raz za mesiac sa vypustením krvi úplne prečistiť fyzicky, ale aj emotívne. Žena si viacej uvedomuje svoje emócie, je viac otvorená a prístupná zmenám.

Ženina stabilita v jej krvi

Vzhľadom na to, že žena je cyklicky prepojená so svojou krvou, každý mesiac sa jej prostredníctvom očisťuje, teda ju stráca, zohráva krv v jej živote dôležitú úlohu. Taoistická filozofia hovorí, že u muža prevláda čchi, u ženy prevláda krv. Čchi je jang a krv je jin. V ženskom tele i duši je prirodzená prevaha jin a jinového pohybu čchi. Nie je to však otázka množstva, neznamená to, že žena by mala viac krvi, než muž. Je to skôr vecou vnútorného usporiadania vitálneho pohybu v tele ženy, v ktorom, na rozdiel od mužského tela, dochádza viac k jinovému pohybu – ku klesaniu, sústreďovaniu, zhlukovaniu.

Žena sa musí naučiť s krvou správne narábať, pretože kvalita jej krvi ovplyvňuje zdravie a určuje aj kvalitu života – emocionálne vyrovnanie, pohodu, mentálnu i fyzickú aktivitu. Množstvo a kvalita krvi sú materiálnou základňou ženy. V starej Číne bola krv nazývaná „červená šťava“ matky Zeme a predstavovala to, čo dodáva všetkým veciam život.

Krv a čchi
Krv (sue) a čchi tvoria a organizujú všetku vitalitu, ktorá sú podstatou ľudského života. V termínoch čínskej medicíny sa používajú vo význame zdravia vôbec. Pokles krvi a čchi je poklesom všetkej vitality. Ľudskú bytosť ovláda jej krv a čchi a všetky zmeny rovnováhy medzi nimi. Na druhej strane je však človek schopný svoju krv a čchii riadiť a viesť.
To, čo nazývame krv a čchi je omnoho viac, než len substancia krvi a dynamika jej obehu. Krv a čchi zahŕňajú celú fyziológiu a celý jinový a jangový prejav fyziológie a psychológie človeka. Prítomnosť krvi znamená aj prítomnosť duchovných energií, prejav vedomia, vnímania a poznania. Podľa taoistickej filozofie je krv sídlom ducha. Preto nadmerná strata krvi, napríklad pri pôrode, alebo pri úrazoch (teda aj u mužov), môže spôsobiť stratu vedomia, blúznenie. Pri nadmernej strate krvi počas pôrodu, a následne jej nedodatočnom doplnení, čo sa týka množstva, ale aj obsahu, môže dôjsť k popôrodným depresiám. Ak je matka podvýživená, teda jej krvi je málo alebo nie je kvalitná, ovplyvňuje to nielen fyzické zdravie a výživu jej samotnej a dieťaťa, ale aj ich psychiku. Ak sa budeme starať o svojich 5 cangov (5 základných jinových orgánov), ktoré sú zodpovedné za tvorbu a distribúciu krvi, úspešne ovládneme našu krv a naše zdravie bude dobré a bez narušenia z nás bude vyžarovať jas života.

Vplyv orgánov na ženské orgány, ich patológia a možnosť liečby

Obličky sú základom pre menštruačnú krv. Esencia ťing, ktorá je skladovaná v obličkách je zdrojom krvi. Nedostatok krvi môže byť teda zapríčinený aj nedostatkom čchi obličiek. Obličky majú na starosti oblasť panvy a bedier, riadia produkciu pohlavných hormónov a sú vnútornou vetvou spojené s maternicou.

Pečeň skladuje krv a v prípade potreby ju posiela so maternice. Pečeň zároveň zaisťuje voľné prúdení čchi a krvi po tele, rovnako ako aj voľné prúdenie emócií.

Slezina „rodí“ krv cez schopnosť vyťahovať esenciálne látky z potravy. Udržuje krv vo svojich cestách, udržuje orgány na mieste. Pokles maternice je spôsobný slabosťou slezinovej čchi.

Srdce je spojené s maternicou cez vnútorný meridián. Dodáva menštruačnému cyklu „drive“ a rytmus. Je prepojené so psychikou, ktorá silne ovplyvňuje cyklus.

Žalúdok rodí čchi a krv v spolupráci so slezinou. Je spojený s maternicou cez dráhu Čong-mai, s čím súvisí aj jeho pohoda či nepohoda počas tehotenstva.

Pľúca majú druhotný vplyv cez mechanizmus čchi. Zármutok a žiaľ oslabujú čchi.

Share Button