Múdrosť tela bude kniha, v ktorej sa Zuna venuje fascinujúcim prepojeniam sveta „západnej“ anatómie ľudského tela s „energetickou anatómiou“ tela podľa taoistickej filozofie.

Ukážka z pripravovanej knihy:
Achilovka nás spája so Zemou i Nebom
Text: Zuna Vesan

Achillová šľacha je najdôležitejšia šľacha pre našu chôdzu, beh a skoky. Mýtus o nej, mýtus o našom slabom mieste, určite všetci poznáme. Hovorí o tom, ako Thetis, Achillova matka, chcela zo svojho syna urobiť nezraniteľného muža, a preto ho ako dieťa celého ponorila do rieky Styx. Držala ho však pri tom za pätu, takže toto jediné miesto na jeho tele zostalo suché, neobmyté magickou silou vody. To sa mu neskôr stalo osudným.

Nad mýtom sa dá pousmiať, avšak i zamyslieť, pretože nesie v sebe informácie ďaleko presahujúce rozmer gréckej mytológie. Z anatomického hľadiska je achillova šľacha našou najmohutnejšou a najsilnejšou šľachou. Človek ju musí extrémne napínať, aby si ju roztrhol, čo sa v súvislosti s mýtom zdá byť paradoxné. Jej sila tkvie v jej hutnej štruktúre, ale aj v spolupráci s ostatnými časťami tela. Pozrime sa teda na ňu aj z taoistického hľadiska, uhlom pohľadu, ktorý berie jednotlivé časti tela ako súčasť celku, kde všetko so všetkým súvisí a ak sa niečo prihodí jednej z ich, ostatné reagujú tiež.

Achillova šľacha je súčasťou dlhej reťaze svalov, ktoré začínajú na lebke – na spodnom hrebeni kosti zátylku. Táto reťaz zahŕňa svaly krku a šije (trapezius), vzpriamovače chrbtice (sacrospinalis), sedacie svaly (gluteus), zadné svaly stehna (tzv hamstringy), povrchový dvojhlavý lýtkový sval (gastrocmenius) a hlbší lýtkový sval (soleus). Túto reťaz svalov ukončuje práve achillova šľacha svojim napojením na pätu. Šľacha (a aj päta) je touto cestou energeticky a aj fyzicky napojená na lebku. Náš kontakt so Zemou, „scanovanie“ rôznorodosti povrchu, po ktorom chodidlami kráčame, naša schopnosť pustiť svoju váhu do Zeme, apod., to všetko sa od päty dostáva cestou tejto reťaze k našej centrále – mozgu v lebke. Je to veľmi dôležitá predstava, v liečebnej praxi veľmi nápomocná. Achillova šľacha nás spája so Zemou a prostredníctvom tejto reťaze buduje aj našu vertikálu. Spája nás teda ja s Nebom.

Ide o celok, v ktorom každý sval, každá časť reťaze spolupracuje s ostatnými. Úraz jednej z nich ovplyvňuje ďalšie, a naopak, ak pri liečbe jednej z nich venujeme pozornosť aj ostatným, pomôže to celku, ale aj porušenej časti. Všetky svaly tejto reťaze a ich úpony na kosti, teda šľachy, spoločne podporujú stabilitu chrbtice v jej vertikálnej osi a vylaďujú symbiózu medzi dolnými končatinami a chrbticou počas chôdze, behu, športu či tanca. Hrebeň kosti zátylku je prepojený s tzv. proprioceptormi. Proprioceptívny systém monitoruje situáciu tela, jeho orgánov a štruktúr. Súvisí so schopnosťou nervového systému zaznamenávať zmeny vznikajúce vo svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou. Je nevyhnutný na správnu koordináciu pohybu, registráciu zmeny polohy tela, svalový tonus a priebeh niektorých reflexov. Táto reťaz je navyše aj skladiskom emočného a psychologického stresu.

Taoistickým okom zistíme, že z pohľadu toku energie v akupunktúrnych dráhach sa táto reťaz veľmi nápadné zhoduje s meridiánom močového mechúra. Ide o najdlhší meridián tela, ktorý jediný prúdi celým telom po jeho vertikálnej osi od hlavy až po chodidlá. Meridián skutočne lemuje celú túto reťaz svalov a čchi v ňom medzi jednotlivými časťami reťaze funguje ako distribútor a aj ako informátor zároveň. Pod lebkou vyživuje čchi v tejto dráhe vrchné snopce trapézia, popri chrbtici tzv. vzpriamovače, ďalej zasahuje do sedacieho svalu, prechádza zadnými svalmi stehna a lýtkovými svalmi. Meridián prechádza samotnou achillovou šľachou, pričom sa spája aj s jej úponom na päte. Preto keď sa udeje nejaký stres na achillovej šľache, rozšíri sa o ňom informácia pozdĺž celej reťaze. Takže je vhodné uvoľniť telo celé, na čo je meridián močového mechúra ako stvorený. Na obrázku vidíte šľacho-svalový meridián močového mechúra.

Čchi je tu prosto všade, na tejto „ceste“ sa nachádza aj veľmi veľa dôležitých akupunktúrnych bodov, v ktorých čchi vystupuje viac na povrch. Spomeniem dva z nich, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti achillovej šľachy. Bod Kunlun, BL 60 a bod Taixi, KI 3. Bod Kunlun dostal meno po hore Kunlun, ktorá sa nachádza v západnej Číne, v blízkosti Kašmíru. Hovorí sa, že to má zrejme vzťah k faktu, že pri tomto pohorí pramení rieka Jang-c´, najdlhšia rieka v Číne. Rovnako aj dráha močového mechúra je najdlhšou dráhou, energetickou riekou nášho tela. Bod, využívajúc jej tok, má veľký dopad na liečbu bolestí chrbtice. Hlavne chronických bolestí, pričom vidíme, že opäť zasahuje po spomínanej reťaze. Jeho pôsobenie siaha dokonca až na ramien, šije a zátylku. Nachádza sa presne medzi achillovou šľachou a vrcholom členkovej kosti, z vonkajšej strany, je teda jangový.

Bod Taixi je jeho jinový spolusúputník. Nachádza sa totiž na tom istom mieste nohy, ale z vnútornej strany. Leží v priehlbine medzi achillovou šľachou a vrcholom vnútorného členka, a keď sa na to miesto pozrieme, uvidíme tam akési koryto. Jeho meno je preto „Veľké koryto“. Je to tzv. bod pôvodu (bod yuan) dráhy obličiek, a je preto neobyčajne dôležitý. Je v kontakte s pôvodnou čchi dráhy obličiek, a keďže sú obličky sídlom pôvodnej čchi, tento bod súvisí so samotnou pôvodnou čchi. Preto je používaný na doplňovanie čchi do obličiek, výživu obličiek, na doplnenie jinu obličiek, na výživu esencie, kostí a drene. Akékoľvek nepohodlie v oblasti achillovej šľachy, spôsobené aj nadmerným športom, či používaním zlej obuvi stav energie v týchto bodoch ovplyvňuje.
Človek musí svoju Achillovku extrémne napínať, aby si ju roztrhol. Ak sa pretrhne, je to znak toho, že človek prepol svoje možnosti, doslova sa trhá na kusy. Z psychosomatického hľadiska je to situácia, kedy vťahujeme do hry naše slabé miesto. Pretrhávame sa pre nejakú úlohu a príliš pre ňu riskujeme. No jej nadtrhnutím, či roztrhnutím sa náhle dostaneme do reality. Keď Achillovka povolí, ukazuje sa tým, že činnosť, či akýsi rekord, o ktorý sa snažíme, je mimo dosah našich síl. Telo slúžiť ctižiadostivému rozumu, ambicióznemu alebo nevedomému egu, ktoré vymýšľa mnohé nerealistické veci. A tak sa časom postará človeku o dlhú pauzu.

Share Button