ŠKOLA SHIATSU
Copyright © 2010  |  Tvorba web stránok abWEB.sk
Shiatsu v piatich premenách energie
Celoročný modul štúdia shiatsu

Centrum Surya, Biele Karpaty, Slovensko


Vítam vás na stránke zameranej na podrobné informácie ohľadne celoročného modulu štúdia shiatsu. Štúdium je určené len pokročilým študentom, pre začiatočníkov sú vhodné kurzy Letnej školy shiatsu v centre Surya v Moravskom Lieskovom alebo kurz shiatsu v masérskej škole Remas v Piešťanoch (www.maserskaskola.sk).

Filozofia a obsah
Celoročný modul štúdia shiatsu je zameraný na prehlbovanie a rozširovanie poznatkov a hľadanie nových súvislostí. V teórii a praxi je to hlbšia práca s orgánmi a dráhami, ich funkciami a poruchami, detailná práca s priebehmi meridiánov (ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc).

• Ponorenie sa do symboliky určitých bodov na dráhach.
• V praxi opakovanie a prehlbovanie zručností v určitých technikách, nové detailné
  techniky.
• Ďalšie dôležité body na dráhach - kategórie: body tonizačné, sedatívne, hodinové,
  body prechodu, body prameňa, body s celkovým účinkom, mu a bo body, body
  piatich priehrad (drevo, oheň, zem, kov, voda).
• Práca so psychickými aspektmi orgánov.
• Dizajnovanie si vlastného postupu na základe potreby pacienta.
• Konkrétne diagnostické prípady.
• Moxovanie.

Tvar štúdia

• Štúdium má formu intenzívnych víkendových kurzov. Každý víkend je zameraný na element (premenlivú fázu), ktorý súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha (jar=drevo, leto=oheň, babie leto=zem, jeseň=kov, zima=voda). Obsahuje špecifiká jednotlivých premenlivých fáz, pre orgány a dráhy s fázou spojené.

• Štúdium je intenzívne, študenti ho ukončujú teoretickou a  praktickou skúškou. Počas roka sú študenti neustále zapojení do štúdia na základe domácich úloh a testov.

• Na každom stretnutí dostanú študenti podrobne vypracované skriptá
obsahujúce tabuľky súvzťažností 5 premien energie, podrobné mapy meridiánov, spojníc a bočných vetiev, funkcie jednotlivých orgánov a ich súvislosti s emóciami, popisy používaných bodov, filozofické súvislosti s jednotlivými elementmi, interaktívne doplňovanie do textu, domáce úlohy...

• Na každé nové stretnutie sa študenti pripravujú vypracovaním domácej úlohy, ktorú im rozposielame mesiac pred stretnutím. Na záver víkendu napíšu krátky test s prebraného učiva.

• Štúdium sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z teoretického testu a praktického shiatsu ošetrenia. V prípade záujmu o absolvovanie tejto záverečnej skúšky je ju treba vykonať do pol roka od posledného absolvovaného stretnutia.

• Na základe tejto skúšky dostane absolvent osvedčenie.

• Účasť na každom víkende nie je podmienkou. Škola je otvorená aj pre nezávislých študentov, zvedavcov, náhodných záujemcov s určitými skúsenosťami so shiatsu. Na záverečnú skúšku je však absolvovanie celého štúdia nevyhnutné.

• Študenti sa môžu priebežne pridávať do kurzu počas ktoréhokoľvek ročného obdobia.

Rozvrh
Štúdium je modulované formou víkendových seminárov:
piatok: 18 - 21h
sobota: 9 - 18h s obednou prestávkou
nedeľa: 9 - 13,30h

Cena
Cena: 99,- € za víkend / pri platbe menej ako 3 týždne pred víkendom 89,- €

Vyučuje
Zuna Vesan

Pre koho je štúdium vhodné
Kurzy sú vhodné pre absolventov Letnej školy shiatsu I. a II., ale aj pre absolventov kurzu Shiatsu I. a II. v Remase v Piešťanoch. Účasť ostatných študentov závisí na dohovore.

Termíny
VODA - obličky, močový mechúr / 13. – 15. 1. 2017
DREVO - pečeň, žlčník / 10. – 12. 3. 2017
OHEŇ - srdce, tenké črevo / 19. – 21. 5. 2017
ZEM - slezina - slinivka, žalúdok / 15. – 17. 9. 2017
KOV - pľúca, hrubé črevo / 10. – 12. 11. 2017

Strava a ubytovanie
Strava a ubytovanie sú zabezpečené v Centre Surya. Strava je navyše koncipovaná podľa energie piatich prvkov.
Cena ubytovania: 10 € na deň  / 7 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení / 9 € nocľah v meditačke
Cena stravy: 2 € raňajky, 5 € obed, 4 € večera


Náplň jednotlivých seminárov

Babie leto - ZEM
Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu zem, špecifiká obdobia babieho leta, na orgány žalúdok, slezina-slinivka a na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- postnatálna energia, jej zdroje a možnosti dobíjania
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj
  psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a
  tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme,
  kovu, vody), body s celkovým účinkom
- všetkých 12 bodov bo (poplašené body na hrudníku)
- predná stredná dráha - dráha počatia
- psychické aspekty týchto orgánov - emócie a kvality chovania (deštruktívne:
  obavy, starosti, neustále premieľanie myšlienok, nespokojnosť /
  konštruktívne: spokojnosť, otvorenosť, úprimnosť, férovosť)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické cvičenia
  (so zameraním na žalúdok a slezinu-slinivku), energetická detoxikácia týchto
  orgánov
- nové techniky ošetrenia dráh žalúdka a sleziny-slinivky
- moxovanie bodov podporujúcich postnatálnu energiu
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva

Jeseň - KOV
Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu kov, špecifiká obdobia jesene, na orgány pľúca a hrubé črevo a na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- filozofia o duši Po (senzitívnej duši - duši tela - sídliacej v pľúcach)
- druhy kašľa a možnosti ošetrenia
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj
  psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných
  bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a
  tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa,
  zeme, kovu, vody), body s celkovým účinkom
- psychické aspekty týchto orgánov - emócie a kvality chovania (deštruktívne:
  smútok, depresia, žiaľ, kritickosť, neochota / konštruktívne: odvaha,
  spravodlivosť, čestnosť, vnímanie hodnoty, otvorenosť, disciplína)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické
  cvičenia (so zameraním na pľúca a hrubé črevo), energetická detoxikácia
  týchto orgánov
- možnosti detoxikácie hrubého čreva
- nové techniky ošetrenia dráh pľúc a hrubého čreva
- body používané pri kašli
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva


Zima - VODA
Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu voda, špecifiká obdobia zimy, na orgány obličky, močový mechúr a na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- mingmen - teoreticky i prakticky
- prenatálna energia, jej význam, sila a spôsoby ochrany pred jej nadmerným
  vyčerpávaním
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj
  psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a tonizačné
  body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme, kovu, vody),
  body s celkovým účinkom
- všetky body YU (súhlasné, vstupné body do orgánov na vnútornej vetve dráhy
  močového mechúra v úseku popri chrbtici)
- body na vonkajšej vetve dráhy močového mechúra v úseku popri chrbtici, súvisiace
  s mentálnymi aspektmi orgánov, s ktorými súvisia
- zadná stredná dráha
- psychické aspekty orgánov obličky a močový mechúr - emócie a kvality chovania
  (deštruktívne: strach, des, fóbia, neistota, lakomosť / konštruktívne:
  vôľa žiť, jemnosť, mäkkosť, nežnosť, veľkodušnosť)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické cvičenia
  (so zameraním na obličky a močový mechúr a Mingmen), energetická detoxikácia
  týchto orgánov
- nové techniky ošetrenia obličiek a močového mechúra
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva

Jar - DREVO

Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu drevo, špecifiká obdobia jari, na orgány pečeň a žlčník, na ich meridiány a jarné očisty tela.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- filozofia o duši Hun (spirituálna duša sídliaca v pečeni)
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj psychosomatických
  aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a
  tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme,
  kovu, vody), body s celkovým účinkom
- psychické aspekty týchto dvoch orgánov - emócie a kvality chovania
  (deštruktívne: hnev, žiarlivosť, potlačený hnev, nerozhodnosť, agresivita,
  nerozhodnosť, zbabelosť / konštruktívne: láskavosť, štedrosť, ušľachtilosť,
  priateľskosť)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické
  cvičenia (so zameraním na pečeň a žlčník), energetická detoxikácia orgánov
- jarné očisty pečene, jarné pôsty
- nové techniky ošetrenia dráh pečene a žlčníka
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva

Leto - OHEŇ
Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu oheň, špecifiká obdobia leta, na orgány srdce, tenké črevo, perikard a trojitý ohrievač, na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- filozofia o Šen (duch sídliaci v srdci)
- filozofia o Troch pokladoch
- filozofia o Troch ohrievačoch
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj psychosomatických
  aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a
  tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa,
  zeme, kovu, vody), body s celkovým účinkom
- psychické aspekty týchto orgánov - emócie a kvality chovania (deštruktívne:
  bezcitnosť, krutosť, netrpezlivosť, nepokoj, histéria / konštruktívne: radosť,
  tolerancia, láska, pokoj, mier, harmónia, úcta, vďačnosť, trpezlivosť, srdečnosť,
  súcit)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické
  cvičenia (so zameraním na srdce a tenké črevo), energetická detoxikácia
  týchto orgánov
- nové techniky ošetrenia dráh srdca, tenkého čreva, perikardu a trojitého  ohrievača
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva
SHIATSU
ŽIVOT V ROVNOVÁHE
Štúdium mimoriadnych dráh
Centrum Surya / Biele Karpaty, Slovensko
21.-23.10. 2016

17.- 20.11. 2016
>> viac


Shiatsu v piatich premenách energie 2016/2017
Celoročné štúdium
Centrum Surya / Biele Karpaty, Slovensko
VODA / 13. – 15. 1. 2017
DREVO / 10. – 12. 3. 2017
OHEŇ / 19. – 21. 5. 2017
ZEM / 15. – 17. 9. 2017
KOV / 10. – 12. 11. 2017

>> viac
ŠKOLA SHIATSU 2016/2017
Letná škola shiatsu I. stupeň
22.- 27. 6. 2017, Centrum Surya (Biele Karpaty)
25.- 29. 8. 2017, Remas, Piešťany

>> viac


Letná škola shiatsu II. stupeň
7.- 11. 7. 2017, Centrum Surya (Biele Karpaty)

>> viac


Sila ženského TAO

15. – 17. december 2017
Surya centrum, Biele Karpaty, Slovensko
>> viac