ŠKOLA SHIATSU
Copyright © 2010  |  Tvorba web stránok abWEB.sk
Štúdium mimoriadnych dráh a diagnostických súvislostí
Centrum Surya, Biele karpaty


Vítam vás na stránke zameranej na podrobné informácie ohľadne celoročného modulu štúdia shiatsu. Štúdium je určené len pokročilým študentom, pre začiatočníkov sú vhodné kurzy Letnej školy shiatsu v centre Surya v Moravskom Lieskovom alebo kurz shiatsu v masérskej škole Remas v Piešťanoch (www.maserskaskola.sk).


Filozofia a obsah
Štúdium je zamerané na mimoriadne dráhy a ich elementárnu dôležitosť pre fyzické a psychické zdravie človeka. Pokračuje štúdiom mimoriadnych bodov, 6 oddielov prestupu choroby do ľudského organizmu, diagnostických metód (Hara diagnostika, diagnostické princípy Bo shin - diagnostika pozorovaním, Setsu shin - diagnostika dotykom, Mon shin - diagnostika vypytovaním, Bun shin - diagnostika načúvaním, diagnostika jazyka ...) a riešenia konkrétnych prípadov.


Tvar štúdia

• Štúdium má formu intenzívnych víkendových kurzov.

• Štúdium je intenzívne, študenti ho ukončujú teoretickou a praktickou skúškou. Počas roka sú študenti neustále zapojení do štúdia na základe domácich úloh a testov.

• Na každom stretnutí dostanú študenti podrobne vypracované skriptá
podrobné mapy meridiánov, funkcie jednotlivých dráh a ich súvislostí s emóciami, popisy používaných bodov, filozofické súvislosti, interaktívne doplňovanie do textu, domáce úlohy...

• Na každé nové stretnutie sa študenti pripravujú vypracovaním domácej úlohy, ktorú im rozposielame mesiac pred stretnutím. Na záver víkendu napíšu krátky test s prebraného učiva.

• Účasť na každom víkende nie je podmienkou. Škola je otvorená aj pre absolventov či študentov iných škôl shiatsu, náhodných záujemcov so skúsenosťami so shiatsu. Na záverečnú skúšku je však absolvovanie celého štúdia nevyhnutné.

• Študenti sa môžu priebežne pridávať do štúdia v ktorýkoľvek víkend.

Vyučuje
Zuna Vesan

Rozvrh
Štúdium je modulované formou víkendových seminárov:
piatok 18 - 21
sobota 9 - 18 s obednou prestávkou
nedeľa 9 - 13,30

Cena
99,- € za víkend / pri platbe viac ako 3 týždne pred víkendom 89,- €


Pre koho je štúdium vhodné
Kurzy sú vhodné pre absolventov Letnej školy shiatsu I. a II., ale aj pre absolventov kurzu Shiatsu I. a II. v Remase v Piešťanoch. Škola je otvorená aj pre absolventov či študentov iných škôl shiatsu, náhodných záujemcov so skúsenosťami so shiatsu. Účasť takýchto študentov závisí na dohovore.
Absolvovanie modulu „Päť premien energie“ nie je podmienkou.

Termíny

21.-23.10. 2016
17.- 20.11. 2016

Náplň jednotlivých seminárov

Diagnostika

Hara diagnostika, diagnostické metódy diagnostické princípy Bo shin - diagnostika pozorovaním, Setsu shin - diagnostika dotykom, Mon shin - diagnostika vypytovaním, Bun shin - diagnostika načúvaním, diagnostika jazyka ..., zóny chrbta,, Hara qigong, acabaneho test

Mimoriadne dráhy a  orgány
- šesť oddielov (tai yang, yang ming, shoa yang, tai yin, shao yin, jue yin)
- mimoriadne dráhy (Chongmai, Renmai, Dumai, Daimai)
- praktické využívanie týchto poznatkov
- mimoriadne body
- qigong na aktiváciu qi v mimoriadnych dráhach a na rozvíjanie citlivosti vnímania
  energie v tele
- mimoriadne dráhy (Yin a Yang Qiaomai, Yin a Yang Weimai)

Strava a ubytovanie
Strava a ubytovanie sú zabezpečené v centre.

Cena ubytovania
Pri pobyte do 2 dni: 10 € na deň / pri pobyte nad 2 dni (3 dni a viac: 9 € na deň) / 7 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení, alebo nocľah na zemi vo vlastnom spacáku
Cena stravy: 5 € obed (aj s polievkou), 4 € večera, 2 € raňajky (samostatné varenie len po dohode s domácimi 2 €)
SHIATSU
ŽIVOT V ROVNOVÁHE
Štúdium mimoriadnych dráh
Centrum Surya / Biele Karpaty, Slovensko
21.-23.10. 2016

17.- 20.11. 2016
>> viac


Shiatsu v piatich premenách energie 2016/2017
Celoročné štúdium
Centrum Surya / Biele Karpaty, Slovensko
VODA / 13. – 15. 1. 2017
DREVO / 10. – 12. 3. 2017
OHEŇ / 19. – 21. 5. 2017
ZEM / 15. – 17. 9. 2017
KOV / 10. – 12. 11. 2017

>> viac
ŠKOLA SHIATSU 2016/2017
Letná škola shiatsu I. stupeň
22.- 27. 6. 2017, Centrum Surya (Biele Karpaty)
25.- 29. 8. 2017, Remas, Piešťany

>> viac


Letná škola shiatsu II. stupeň
7.- 11. 7. 2017, Centrum Surya (Biele Karpaty)

>> viac


Sila ženského TAO

15. – 17. december 2017
Surya centrum, Biele Karpaty, Slovensko
>> viac