Meridiánová škola / február – november 2020 / Priestor Špirála, Bratislava

Meridiánová škola je celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na hlbšie pochopenie systému energetických dráh – meridiánov v ľudskom tele. Zatiaľ čo v rámci základných kurzov shiatsu a štúdia piatich premenlivých fáz (drevo, oheň, zem, kov, voda) sa venujeme hlavne 12 riadnym orgánovým dráham a ich bodom, je toto štúdium zamerané na ostatné dráhy a ich vzájomné prepojenie, a aj na ich prepojenie s riadnymi orgánovými dráhami. Takéto porozumenie hlbšej štruktúry tejto siete pomôže praktikom shiatsu zorientovať sa v mnohých ďalších súvislostiach, a tým rozšíriť okruh možností terapie.

Podľa tém a ich náročnosti je tento modul rozdelený na 6 víkendov:
Mimoriadne dráhy I.  _ 22. – 23.2. 2020
Mimoriadne dráhy II. _ 21. – 22.3. 2020
Štúdium 6 oddielov _ 16.-17.5. 2020
Body 5 priehrad _  13.-14.6. 2020
Šľachovo-svalové dráhy _ 3.-4.10. 2020
Divergentné dráhy _ 7.-8.11. 2020
Podrobnejší popis jednotlivých tém víkendov nájdete nižšie.

– Počas štúdia sú študenti neustále zapájaní do vzdelávania formou domácich úloh a testov.
– Účasť na každom víkende z tohto cyklu nie je podmienkou, ale uprednostňujeme študentov celého cyklu.
– Škola je otvorená aj pre študentov iných škôl shiatsu alebo čínskej medicíny. Tento modul však nie je vhodný pre úplných začiatočníkov, pretože si vyžaduje znalosti riadnych (orgánových) dráh.

Vyučuje
Zuna Vesan

Rozvrh
sobota: 8,00 – 18,00 s obednou prestávkou
nedeľa: 8,00 – 14,00

Miesto
Priestor Špirála, Bratislava_Ružinov
pozri mapu

Cena
Víkend_109 €
Celý rok štúdia_594 € (úspora 60 €, nakoľko cena víkendu v tomto prípade je 99 € / je možné rozdeliť na 2 platby)
Pre tých, čo si nejaký víkend už opakujú je cena _65 €/víkend

Storno

storno_celoročné kurzy

K jednotlivým témam:
Mimoriadne dráhy I. a II.
Na rozdiel od orgánových dráh, ktoré sa kompletne sformujú až počas prvých rokov nášho života, sa mimoriadne dráhy aktivujú, tvoria a skompletizujú už počas embryonálneho vývoja, teda ako prvé. Dávajú našej energetickej anatómii „kostru“. Znalosť ich sily a možnosti vplyvu na naše zdravie je preto extrémne dôležitá. Mimoriadne dráhy nemajú priame napojenia na orgány cang-fu, niektoré z nich však vstupujú cez vnútorné vetvy do niektorých mimoriadnych orgánov ako mozog a maternica. Nemajú ani prepojenie na päť premenlivých fáz a nenasledujú vzťahy prepojenia povrchu s vnútrom. Majú však silné jin-jangové odlíšenia a polarita medzi nimi v nich vytvára silný energetický náboj. V rámci shiatsu sa ich naučíme spoznať a ošetrovať cez porozumenie ich podstaty a prepojenia s orgánmi a ich riadnymi dráhami.
Prvý víkend: úvod a vysvetlenie celkovej štruktúry meridiánovej siete + riadiaca dráha, dráha počatia, ústredná dráha a opasková dráha.
Druhý víkend: jinová a jangová pätná dráha, jinová a jangová pojivová dráha + mimoriadne body a mimoriadne orgány.

Šesť oddielov
Pokožka tela je rozdelená na dvanásť oddielov, akýchsi okrskov. Tieto oddiely majú priamy kontakt s vonkajškom, a preto sú citlivé na klimatické zmeny. Musia byť bohaté na čchi, aby boli schopné rýchlej adaptácie, a aby ochránili telo pred prienikmi škodlivín. Na úrovni týchto oddielov cirkuluje ochranná „wei-čchi“. Dvanásť oddielov sa nachádza v oblastiach, kadiaľ tečie čchi dvanástimi riadnymi dráhami a sú s nimi aj prirodzene prepojené. Napríklad oddiel prináležiaci močovému mechúru sa nachádza v oblastiach, kadiaľ riadna dráha močového mechúra prechádza.
Oddiely sa zároveň vyznačujú rôznou mocnosťou jangovej a jinovej čchi, s čím prirodzene súvisí ich používanie. Tá sa deje od najsilnejšieho jangu na povrchu, až po najzanorenejšiu jin v hĺbke tela. Jedná sa o vrstvy tchaj-jang, jang-ming, šao-jang a tchaj-jin, šao-jin a ťue-jin. Praktika shiatsu tieto poznatky naučia pracovať s prestupom škodlivín do organizmu a so zabránením ich prestupu. Zároveň nás naučia vidieť ďalšie súvislosti medzi meridiánmi, a síce medzi dvoma vzájomne prepojenými jinovými meridiánmi: slezina-pľúca (tchaj-jin), obličky-srdce (šao-jin) a osrdcovník-pečeň (ťue-jin) a jangovými meridiánmi: močový mechúr-tenké črevo (tchaj-jang), žlčník-tri žiariče (šao-jang) a žalúdok-hrubé črevo (jang-ming). Používanie týchto vzťahov otvorí praktikovi dvere do obrovského sveta nových možností v chápaní súvislostí v tele a teda aj v ošetrovaní.

Body piatich priehrad
Meridiány sú rozdelené podľa piatich fáz, to znamená, že telo disponuje dráhami fázy drevo (pečeň, žlčník), dráhami fázy oheň (srdce, tenké črevo, osrdcovník, tri žiariče), dráhami fázy kov (pľúca, hrubé črevo) a dráhami fázy voda (obličky, močový mechúr). V každej z týchto dráh kvalita konkrétnej fázy dominuje, ale obsahuje aj kvality ostatných fáz. Ovplyvňovať ich môžeme prostredníctvom „piatich transportných bodov“, tzv. „bodov piatich priehrad“, čínsky „wu-šu-sue“. Na každej dráhe sa teda nachádza päť takýchto bodov, cez ktoré môžeme jednotlivé fázy na danej dráhe ovplyvňovať a vytvárať medzi fázami harmonizáciu.
Body piatich priehrad sa nachádzajú na úsekoch horných a dolných končatín daných dráh, od končekov prstov až ku lakťom alebo kolenám. Smer čchi v nich tak vedie od úplných periférií smerom k centru tela, pričom na perifériách sa zúčastňujú zmeny polarity medzi jin a jang. To prináša zaujímavú dynamiku toku čchi. Tá sa v ich priebehu vyvíja, do najslabšej po najsilnejšiu, a tento vývoj je prirovnávaný k vodnému toku. Ide teda o body „studničky“, body „plytčiny“, body „unášania“, body „toku“ a body „spojenia“. Znalosť ich funkcií a možností pomôže praktikovi shiatsu obohatiť jeho prax o nový rozmer. Budeme ich napríklad využívať aj pri práci so šľachovo-svalovými dráhami nasledujúci víkend (Šľachovo-svalové dráhy_19.-20.9. 2020).

Šľachovo-svalové dráhy
Okrem hlavnej energetickej siete dráh napojenej na orgány, disponujeme sieťou dráh, ktorá je viac prepojená s povrchovými štruktúrami – svalmi, šľachami a fasciami. Sieť šľachovo-svalových dráh nasleduje anatomické štruktúry – línie hlavných svalov, svalových skupín a reťazcov, šliach, väzov a fascií, ale aj línie orgánových dráh. Ich priebeh viac menej odpovedá priebehu riadnych dráh, je však viac závislý na tvare svalov alebo reťazi niekoľkých svalov. Sú teda širšie, viac pretkané do svaloviny, čchi v nich cirkuluje viac po povrchu tela. Aj keď sú pomenované podľa orgánov (napríklad šľachovo-svalová dráha močového mechúra), nemajú priame prepojenie s vnútornými orgánmi. Šľachovo-svalových dráh je 12, sú prepojené s riadnymi dráhami cez určité uzlové body. Tie sa vyskytujú na priesečníkoch nejakých svalových reťazcov, či napojení svalov na kosti cez šľachy. Uzlové body sú riadne body riadnych dráh (napr. LU 9) a väčšinou sa nachádzajúce v oblasti kĺbov. V týchto bodoch často dochádza k blokádam toku čchi šľachovo-svalových dráh. Cez tieto uzlové body sa blokády efektívne uvoľňujú rôznymi technikami, ktoré sa naučíme. K tomu využijeme aj metódy kuaša, moxovanie, baňkovanie… Dôležitosť tu zohrávajú aj body „studničky“, body zo skupiny bodov piatich priehrad, ktorých štúdium predchádza tomuto víkendu (Body 5 priehrad_13.-14.6. 2020).

Divergentné dráhy a spojnice
V hlbokých štruktúrach tela sa nachádzajú vnútorné dráhy, tzv. divergentné dráhy, ktoré sú akýmisi bočnými vetvami riadnych dráh. Vytvárajú obrovskú sieť vzájomných prepojení vo vnútri siete hlavných dráh a orgánov. Oddeľujú sa od 12 riadnych dráh, je ich teda rovnako 12, a deje sa tak za účelom prepojenia riadnych dráh s orgánmi cang-fu a ďalšími oblasťami systému. Ich dôležitou úlohou je aj prepojiť medzi sebou dvojice jinových a jangových dráh, napríklad jangovú dráhu žalúdka s jinovou dráhou sleziny-slinivky. Znalosť tohto jin-jangového zosieťovania medzi nimi umožní porozumieť tomu, prečo sa niekedy pri riešení problémov jinových orgánov a jinových dráh používajú jangové dráhy a naopak.
Okrem toho zabezpečujú prepojenie jinových dráh s hlavou. Na rozdiel od jangových riadnych dráh, z ktorých všetky prechádzajú hlavou, jinové riadne dráhy na hlavu priamo nedosahujú. Prepojenie s hlavou, a teda so zmyslovými orgánmi, mozgom a podobne, sa deje práve prostredníctvom vnútorných vetiev a divergentných dráh.
Na tomto víkende sa budeme venovať aj drobným spojniciam, ktoré prepájajú riadne dráhy. Nazývame ich aj kolaterály. Je ich 15. Aj keď sú to drobunké prepájajúce vetvy, považované sú za podstatnú energetickú podporu riadnym dráham. Poskytujú aj možnosti prechodu z jednej dráhy do druhej na úrovni ich jin-jangového prepojenia.

V roku 2019 sa Zuna venuje písaniu knihy Meridiány-dráhy života, ktorá výjde v septembri 2020. Tento celoročný cyklus je praktickou ochutnávkou niektorých čostí tejto knihy 😊.

Prihlásenie na kurz cez formulár
Ak máte záujem len o niektorý z týchto 6 víkendov, vpíšte do správy ktorý víkend.
Pokiaľ ste študentom inej školy, napíšte do správy akej školy.

Odpíšte kód: captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Share Button