ŠKOLA SHIATSU 2018/2019
ŠKOLA SHIATSU
Copyright © 2010  |  Tvorba web stránok abWEB.sk
Škola shiatsu

Škola shiatsu funguje od roku 2005. Filozofia školy vychádza z názoru, že každý človek by mal byť zodpovedný za svoje zdravie, rozumieť svojmu telu a dokázať pomôcť sebe i druhým v prípade určitej choroby (vybočenia z harmonického stavu). To je v úzkom spojení s poznaním zákonov vesmíru, ktoré na kurzoch učím a pomáham ľuďom, aby ich dokázali pretransformovať do vlastného bežného života. Nejde teda len o masérske vzdelávanie, ale o rýdzo duchovný pohľad na vec, založený na teoretickom podklade pochádzajúceho z  taoistickej filozofie.
Škola je rozdelená na niekoľko modulov, pričom ideálne je začať od prvého - Letná škola shiatsu. Ostatné moduly sa môžu absolvovať podľa záujmu študenta, ale aj podľa toho, ktorý z  modulov aktuálne prebieha:Modul 1 - Letná škola shiatsu
Prebieha v lete, v meditačnom centre Surya v Bielych Karpatoch, pri Novom meste nad Váhom.

Je rozdelená na 2 stupne:
I. stupeň – základy: teória jin-jang, teória piatich premien energie, energia "ki", orgánové hodiny, 12 základných párov meridiánov, základné akupunktúrne body), v praxi základné techniky, zázvorové obklady na obličky, ranné Do In a  čchi-kungové cvičenia...
>> čítajte viac

II. stupeň - prehlbovanie prebraného učiva + druhy "ki", teória energetickej nerovnováhy kyo a jitsu/nadbytku a nedostatku, mingmen (brána života), tri žiariče, úvod do mimoriadnych dráh, v  praxi ďalšie techniky, transportné a poplašné body, moxovanie, aplikácia obkladu "dlhý had", ranné Do In a čchi-kungové cvičenia...

>> čítajte viac

Nie je nutné absolvovať obidva stupne, závisí to od potrieb študentov. Stupne je možné absolvovať postupne - každý rok jeden. Po absolvovaní stupňa I. je možné študovať ostatné moduly.


Modul 2 - Shiatsu v piatich premenách energie
Celoročný modul štúdia shiatsu vo forme intenzívnych víkendových stretnutí, raz za ročné obdobie (tzn. 5x do roka). Každý víkend je zameraný na element (fázu), ktorý súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha. Obsahuje špecifiká jednotlivých premenlivých fáz, orgány a dráhy s fázou spojené. V teórii a praxi je to hlbšia práca s orgánmi, ich funkciami a poruchami, detailná práca s priebehmi meridiánov (ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc), diagnostické súvislosti, práca so psychickými aspektmi orgánov.
>> čítajte viac

Modul 3 - Klinické tematické okruhy
Štúdium shiatsu zamerané na jednotlivé klinické okruhy, teda na špecifické zdravotné problémy, z ktorých sa jeden okruh detailne a  komplexne preberá v  teórii a  praxi celý víkend. Zahrňuje aj diagnostikovanie a stanovenie ošetrenia.

Témy okruhov:
Bolesti chrbta a  kĺbov / Depresie, úzkosti, psychika / Tráviace problémy / Dýchací systém, kašeľ, astma
Nespavosť, únavový syndom, vyčerpanie / Bolesti hlavy a  migrény / Shiatsu v  gynekológii / Shiatsu v  tehotenstve
V prípade potreby študentov pripravíme aj inú žiadanú tému.

>> čítajte viac

Dôležité doplňujúce semináre:
Diagnostika
Pulzová diagnostika
Moxovanie
Kurz harmonického varenia
Čchi-kungové a meditačné retreatyModul 4 - Štúdium mimoriadnych dráh a šľacho-svalových dráh
Štúdium zamerané na mimoriadne dráhy a ich elementárnu dôležitosť pre fyzické a psychické zdravie človeka. Pokračuje štúdiom mimoriadnych bodov, šiestich oddielov prestupu choroby do ľudského organizmu.
>> čítaj viac


Šľachosvalové dráhy sú špecifikom hlavne pre fyzické záležitosti, venujeme im dva samostatné víkendy.
>> čítaj viac


SHIATSU
ŽIVOT V ROVNOVÁHE
Čchi-kung pre telo a dušu
jeseň 2018
>> viac

Shiatsu v gynekológii

26.-28.10. 2018 1. časť
23.-25.11. 2018 2. časť
>> viac

Sila ženského tao
15.-16.12. 2018
>> viac

Zimné taoistické ústranie

10. - 13. 1. 2019
>> viac

Shiatsu v piatich premenách energie
Voda - obličky, močový mechúr / 18. - 20. 1. 2019
Drevo - pečeň, žlčník / 15. - 17. 3. 2019
Oheň - srdce, tenké črevo / 17. - 19. 5. 2019
Zem - slezina-slinivka, žalúdok / 13. - 15. 9. 2019
Kov - pľúca, hrubé črevo / 15. - 17. 11. 2019
>> viac

Letná škola shiatsu - I. stupeň
18.6.– 23.6. 2019
>> viac

Letná škola shiatsu - II. stupeň
29.6.–3.7. 2019
>> viac