ŠKOLA SHIATSU 2016/2017
ŠKOLA SHIATSU
Copyright © 2010  |  Tvorba web stránok abWEB.sk
Škola shiatsu

Filozofia Školy shiatsu vychádza z môjho názoru, že každý človek by mal byť zodpovedný za svoje zdravie, rozumieť svojmu telu a dokázať pomôcť sebe i druhým v prípade určitej choroby (vybočenia z harmonického stavu). To je v úzkom spojení s poznaním zákonov vesmíru, ktoré na kurzoch učím a pomáham ľuďom, aby ich dokázali pretransformovať do vlastného bežného života.

Nejde teda len o masérske vzdelávanie, ale o rýdzo duchovný pohľad na vec, založený na teoretickom podklade pochádzajúceho z taoizmu. Okrem masérskych techník, ktoré vás naučím, a ktorými dokážete pomôcť sebe i ostatným, sa dozviete veľa o fungovaní vesmírnych síl ovplyvňujúcich ľudský organizmus, o prevencii, príčine vzniku rôznych neduhov a naučíme sa im v porozumení prirodzenou cestou predchádzať.
Škola shiatsu funguje od roku 2005.

Škola je rozdelená na štyri základné moduly:

Modul 1 - Letná škola shiatsu
Prebieha v lete, v meditačnom centre Surya v Bielych Karpatoch, pri Novom meste nad Váhom.

Je rozdelená na 2 stupne:
I. stupeň
- úvodné dôležité informácie o filozofii (teória jin a jang, teória piatich premien energie, energia "ki", orgánové hodiny, 12 základných párov meridiánov, základné akupunktúrne body), v praxi pociťovanie energie Ki, praktické ošetrenie meridiánov, zázvorové obklady na obličky, ranné Do In a Qigongové cvičenia...
>> čítajte viac

II. stupeň  - prehlbovanie prebraného učiva, nové súvislosti a nové poznatky: druhy "ki", teória energetickej nerovnováhy kyo a jitsu/nadbytku a nedostatku, učenie o mingmene (bráne života), tri žiariče, úvod do mimoriadnych dráh, praktické ošetrenie meridiánov, moxovanie, výroba a aplikácia obkladu "dlhý had", ranné Do In a Qigongové cvičenia, meditácie...
>> čítajte viac

Stupne nie je nutné absolvovať obidva, závisí to od potrieb študentov.
Stupne je možné absolvovať postupne - každý rok jeden. Pre tých, ktorých shiatsu osloví natoľko, že sa mu budú chcieť venovať aj počas roka a viac do hĺbky, alebo dokonca profesionálne, nasledujú ďalšie dva moduly štúdia:

Modul 2 - Shiatsu v piatich premenách energie
Celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na prehlbovanie a rozširovanie poznatkov a hľadanie nových súvislostí. Škola vo forme intenzívnych víkendových stretnutí prebieha v centre Surya v Bielych Karpatoch, raz za ročné obdobie (tzn. 5x do roka).

V teórii a praxi je to hlbšia práca s orgánmi, ich funkciami a poruchami, detailná práca s priebehmi meridiánov (ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc). Ponorenie sa do symboliky určitých bodov na dráhach. V praxi opakovanie a prehlbovanie zručností v určitých technikách, nové detailné techniky, ďalšie dôležité body na dráhach. Práca so psychickými aspektmi orgánov. Dizajnovanie si vlastného postupu na základe potreby pacienta.

Každý víkend je zameraný na element (premenlivú fázu), ktorý súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha. Obsahuje špecifiká jednotlivých premenlivých fáz, orgány a dráhy s fázou spojené.

Detailné informácie nájdete tu.

Modul 3 - Štúdium mimoriadnych dráh a diagnostických súvislostí
Celoročný modul štúdia je zameraný na mimoriadne dráhy a ich elementárnu dôležitosť pre fyzické a psychické zdravie človeka. Pokračuje štúdiom mimoriadnych bodov, šietich oddielov prestupu choroby do ľudského organizmu, diagnostických metód a riešenia konkrétnych prípadov. Je aj prirodzeným doplňujúcim štúdiom špecifických tém ako shiatsu pre tehotné, akabaneho test, moxovanie.

Škola, vo forme intenzívnych víkendových stretnutí, prebieha 5 krát do roka a uskutočňuje sa v príjemnom centre Zlatá špirála v Bratislave.

Detailné informácie nájdete tu.

Modul 4 - Klinické tematické okruhy
Od roku 2015 rozbiehame víkendové semináre shiatsu zamerané na jednotlivé klinické okruhy, teda na špecifické zdravotné problémy, z ktorých sa vždy jeden bude detailne preberať celý víkend. Ide mi o detailné prepracovanie danej problematiky v  teórii i praxi, s možnosťou diagnostikovania konkrétneho pacienta a stanovenia ošetrenia.

Pôjde napríklad o témy: tráviace problémy, gynekologické problémy, nachladnutie a kašeľ, nespavosť, únava, bolesti chrbtice, kĺbov, bolesti hlavy a migrény, neplodnosť...

Každý víkend si jednotlivý okruh preberieme v teórii, ale hlavne v praxi, naučíme sa riešiť problémy ošetreniami shiatsu (výberom dráh, bodov a techník), ale aj moxou, baňkami, elektropuktúrou, a samozrejme stravou... podľa toho, čo bude kedy treba.

Škola, vo forme intenzívnych víkendových stretnutí, prebieha celoročne a uskutočňuje sa v Centre Suyra v Bielych Karpatoch.

Detailné informácie nájdete tu.

Škola shiatsu ponúka aj doplňujúce semináre:
Kurz harmonického varenia (čítaj viac)
Sila ženského TAO v pohybe (čítaj viac)
Kurz moxovania (čítaj viac)
Kurz baňkovania
SHIATSU
ŽIVOT V ROVNOVÁHE
Letná škola shiatsu I. stupeň
22.- 27. 6. 2017, Centrum Surya (Biele Karpaty)
25.- 29. 8. 2017, Remas, Piešťany

>> viac


Letná škola shiatsu II. stupeň
7.- 11. 7. 2017, Centrum Surya (Biele Karpaty)

>> viac


Sila ženského TAO

15. – 17. december 2017
Surya centrum, Biele Karpaty, Slovensko
>> viac
Štúdium mimoriadnych dráh
Centrum Surya / Biele Karpaty, Slovensko
21.-23.10. 2016

17.- 20.11. 2016
>> viac


Shiatsu v piatich premenách energie 2016/2017
Celoročné štúdium
Centrum Surya / Biele Karpaty, Slovensko
VODA / 13. – 15. 1. 2017
DREVO / 10. – 12. 3. 2017
OHEŇ / 19. – 21. 5. 2017
ZEM / 15. – 17. 9. 2017
KOV / 10. – 12. 11. 2017

>> viac