Taoistické ozdravné meditácie Zuna zameriava na kultiváciu čchi a ducha. Raz týždenne môžeme spoločne oprostiť myseľ od vonkajšieho sveta a nasmerovať ju do svojho vnútra a tam ju prepojiť so svojou čchi. Svojim vedomím sa vnoriť do orgánov, či rôznych fyzických štruktúr (kosti, šľachy, fascie a pod) a vyživiť ich prácou s čchi cestou subtílnej úrovne svojej mysle. V rámci týchto stretnutí pôjde o základné dychové cvičenia (dýchanie do meridiánov, dýchanie do tan-tchienu, dýchanie do kostí a pod.), techniky posilňujúce imunitu (posilňovanie kostnej drene, prečisťovanie veterných brán okolo pupka a pod.), ale aj automasáž vnútorných orgánov a ich detoxikácia zvukom.
Pracovať budeme aj s princípom tzv. „vnútorného úsmevu“, s „malým nebeským okruhom“ prepájajúcim dve centrálne dráhy tela (dráha počatia „Žen-maj“ a riadiaca dráha „Tu-maj“), či s napojením sa na hviezdu Polárku, alebo s pojmom prázdnota – „wu“, teda neexistenciou čohokoľvek, čo je základom čistoty našej mysle a v konečnom dôsledku stavu večnosti.
Cieľom týchto stretávaní je posilnenie zdravia tela a ducha, ale aj harmonizovanie stavov každodenného stresu. Meditácie sú vhodné pre skúsených, ale aj pre úplných začiatočníkov.
Priniesť si treba pohodlné oblečenie, tekutiny a chuť vnoriť sa do prázdna.

Termíny
stredy 19,30 – 20,45 (od 29.9. do 16.12. 2020 a od 13.1. – 23.3. 2021)
Vzhľadom na lock down prenesené do zoom priestoru, možno sa teda pridať. Dúfame, že od januára budeme zase naživo v YogaHouse.
Miesto
YogaHouse Bratislava

Cena
8 € za stretnutie

Prihlášky
Prihlasujte sa cez YogaHouse

Pozri aj
Pravidelný čchi-kung v Bratislave
Zimné taoistické ústranie

Pár reflexií účastníkov:
Mudr. Jozef Šmírala, Bratislava
Štúdium tajov ľudského tela je fascinujúca vec. Možno tu žasnúť nad jeho komplikovanosťou a úžasnou integritou v mnohých aspektoch – od štruktúry a funkcie DNA cez skladbu rôznych molekúl, buniek, orgánov až celých ich sústav – celého organizmu. Toto fyzické telo sa sprvoti zdá byť úplne dokonalé  Takisto v rámci štúdia patológie nás môžu upútať zistenia, kde všade v rámci tohto zložitého tela môže nastať chyba a všetko to dokonalé zrazu zaškrípe, pokazí sa a vznikne nejaká porucha – neskôr choroba, nakoniec možno i smrť. Rovnako fascinujúce je aj vnikanie do tajov liečby a nápravy týchto chýb. Avšak čím viac prenikáme do týchto tajov, tým viac si musíme uvedomiť obmedzenosť možností. V snahe liečiť vidíme aj časté uviaznutia medicíny ako v nejakom bludisku, z ktorého často niet úniku. Vlastne niekedy už ani neliečime, ale iba zmierňujeme príznaky a mnohé postupy vedú len k vyrábaniu ďalších problémov a umelo vyvolaných chorôb. Pýtame sa „prečo?“ a „čo s tým?“. Problém je asi niekde vyššie, konkrétne v našej západnej kultúre a vede. A vo fakte, že západná medicína, ako súčasť tejto vedy, študuje len fyzické telo ako hmotu. Teda všetko to, čo môžeme na vlastné oči vidieť, uchopiť, ohmatať a zmerať.

Cesta z tohto „zajatia“ je ťažká a vedie asi len cez zmenu tohto myslenia a celej filozofie. Vďaka pripusteniu možnosti, že za týmto všetkým proste musí byť aj niečo ďalšie, čo nám uniká a nevnímame to. Otázkou je, že ak áno, tak čo? Na uspokojivú odpoveď možno prísť asi len tak, že si začneme osvojovať východnú filozofiu, ktorá vidí veci v inom svetle. A v rámci nej sa nám ponúka aj taoizmus. A zrazu sa možno dozvedieť, že okrem tela fyzického je i telo energetické, energo – informačné, dokonca spirituálne! A otvárajú sa nám postupne dvere do úplne iného sveta. Zistíme napríklad, že naše telo nie je v prírode len tak osve, ale je zasadené do oveľa väčšej mozaiky, že mikrosvet, pozemský svet a makrosvet sú vlastne jednota, a že pojem hmota je vlastne len jednou z foriem pojmu energia a opačne.

Práve do týchto súvislostí môžeme viac vniknúť a precítiť ich aj vďaka taoistickým meditáciám a na tejto ceste je teraz našou sprievodkyňou Zuna Vesan. Ja osobne sa vždy sa na túto „exkurziu“ týmto fascinujúcim svetom teším a po nej mám vždy nad čím rozmýšľať.

Kristýna, Basel
Meditace mi přinášejí klid a usebrání. Neznám všechny účastníky osobně, ale přesto i online je to jako sednout si na ten čas do skupiny blízkých přátel.

Iveta, Pezinok
Zunine meditácie vždy pre mňa znamenajú upokojenie po hektickom a napätom dni. Sú však aj ozdravné pre orgány, meridiány, prúdenie energie, jej „upratanie správnym smerom“. Ale hlavne pri nich dosiahnem pokoj duše a sebaistotu, pretože mi vždy potvrdia neuveriteľné schopnosti, ktoré ma každý z nás, a síce, že sa vieme o seba postarať a pomôcť si.

Share Button