Emócie 1. časť_Taoistický pohľad na náš emotívny svet-úvod

Emócie 1. časť_Taoistický pohľad na náš emotívny svet-úvod

Taoistický pohľad na náš emotívny svet Úvodný text celej série Text_Zuna Vesan_2018 Na čínskej medicíne považujem za fantastické, že má krásne a logicky prepracovaný systém prepojenia vnútorných orgánov s psychikou. Sem patria emócie, ktoré ovplyvňujú náš vnútorný svet, ale aj rôzne mentálne

Share Button

Emócie 2. časť_Smútok ako začiatok nového začiatku

Emócie 2. časť_Smútok ako začiatok nového začiatku

Smútok ako začiatok nového začiatku Text_Zuna Vesan_2018 Keď sa trošku pozornejšie zamyslíme nad energiou jednotlivých ročných období, uvedomíme si, že každé z nich nás do určitej miery podnecuje k spoločnému emočnému prežívaniu. Na jar v nás prirodzene bujnie akási nutkavosť, netrpezlivá radosť z

Share Button

Emócie 3. časť_Pcho – duša tela

Emócie 3. časť_Pcho – duša tela

Pcho – duša tela Text_Zuna Vesan_2018 / Foto_Noro Knap Celostný taoistický prístup k človeku vychádza z poznania, že duševné pochody, vedomie, myslenie a emócie sú prepojené s fyziologickými činnosťami orgánov. Orgán je okrem jeho fyziologických funkcií aj akýmsi nosičom, ktorý naše

Share Button

Emócie 4.časť_Strach a jeho hrubá vibrácia

Emócie 4.časť_Strach a jeho hrubá vibrácia

Strach a jeho hrubá vibrácia Text_Zuna Vesan_2018 Keď sa úprimne zamyslíme nad našimi životmi, zistíme, že takmer permanentne žijeme v strachu. Určitá dávka opatrnosti je potrebná, no my žijeme v strachu, ktorému nás učia už od začiatku nášho života. „Nerob to, ublížiš

Share Button

Emócie 5. časť_Kde sídli vôľa žiť

Emócie 5. časť_Kde sídli vôľa žiť

Kde sídli vôľa žiť Text_Zuna Vesan V obličkách sídli aspekt našej duše nazývaný Dž, ktorý sa zjednodušene prekladá ako „vôľa“. Je zodpovedný za našu vôľu žiť, za schopnosť vychutnávať si život naplno, či už bez prekážok, ale aj s nimi, pomáha

Share Button

Emócie 6. časť_Hnev preráža

Emócie 6. časť_Hnev preráža

Emócia, ktorá preráža Text_Zuna Vesan_2019 / Foto_Noro Knap Po smútku prináležiacom pľúcam, a strachu prináležiacom obličkám, sa dostávame k ďalšej silnej emócii, k hnevu, ktorý vie rozhýbať našu čchi závratným spôsobom. Hnev sa v kontexte čínskej medicíny priraďuje k pečeni. Avšak to, čo my

Share Button

Emócie 7. časť_Éterická duša chun

Emócie 7. časť_Éterická duša chun

Éterická duša chun Text_Zuna Vesan Taoisti sa na ľudskú dušu pozerajú komplexnejším spôsobom. Podľa nich má duša niekoľko aspektov, ktoré súvisia s našimi mentálnymi, emočnými a spirituálnymi pochodmi. Každý z nich je charakteristický čímsi iným a prispieva k harmónii celku našej existencie. Každý z aspektov

Share Button