Zuna píše knihu zameranú na hýbajúce sa telá a duše v nich. Ako profesionálna tanečnica a učiteľka tanca, prináša Zuna knihu, v ktorej sa každý „mover“ – či už je to tanečník, jogín, športovec, herec fyzického divadla a pod, bude môcť zorientovať v energetických súvislostiach so svojim pohybujúcim sa telom. Kniha vzniká v rámci Zuninho dlhodobého výskumu prepájania tanca s princípmi čínskej medicíny a čchi-kungu – Medicína v tanci, ktorý zahrňuje praktické semináre, prednášky, výskumnú činnosť, štúdium. Čítaj viac o projekte na http://danceandmedicine.wixsite.com/zuna

Kniha vyjde v češtine a v angličtine.


Kniha prinesie vzácne informácie a udržiavaní zdravia pri väčších fyzických nárokoch na telo. Prenikne aj do sveta psychiky z pohľadu čínskej medicíny v súvislosti s týmito profesiami alebo koníčkami, v témach ako tréma, úspech-neúspech, či neschopnosť uvoľniť mentálne napätie. Filozoficky (ale aj prakticky) načrie aj do práce s bolesťou, oddychom a podobne. Špeciálna časť knihy bude zameraná na detailný rozpis meridiánov a ponúkne možnosti pracovať s nimi v pohybe.
Čítaj Rozhovor o pripravovanej knihe.


Podporte knihu TAO pohybu
Pokiaľ by ste chceli zrod knihy podporiť, kontaktujte Zunu na adresu zuna@artyci.com
Uvítam akúkoľvek pomoc, organizačnú alebo finančnú.
Ďakujem, Zuna

Share Button