text_Zuna Vesan_2021
Úryvok z knihy Cvičenie ako liek

Aj keby bola mestská hradba tisíc čangov vysoká, aj tak treba mesto strážiť zvonka i z vnútra.
čínske príslovie

Zostava Osem kusov brokátu, čínsky pa-tuan-ťin (v pchin-jine baduanjin) je jedna z najrozšírenejších zostáv zameraných na pestovanie života. Pre svoju univerzálnosť a jednoduchosť je vhodná pre skúsených cvičiacich, aj pre začiatočníkov.

Jej vznik siaha do ďalekej histórie. Dalo by sa špekulovať o 2. stor. pred n. l., keď boli na starobylých maľbách v istej hrobke nájdené obrazy cvičení, ktoré veľmi pripomínajú pohyby z tejto zostavy. V písomných zmienkach sa však názov Osem kusov brokátu objavuje až v 11. storočí z doby dynastie Sung. Báseň o nich opisuje každý kus brokátu veľmi podrobne. Popisujú sa v nej aj jej účinky na celkové posilnenie tela, na vytváranie rovnováhy vitálnych funkcií organizmu a na odstraňovanie stagnácií a toxínov z tela. Hovorí sa, že ju na zlepšenie zdravia svojich vojakov vytvoril maršal Jüe Fej, považovaný za jedného z najmúdrejších hrdinov v histórii Číny.
Slovo brokát v názve odkazuje na veľmi vzácnu, lesklú hodvábnu tkaninu. Je teda výstižnou metaforou k jemnej kvalite čchi cirkulujúcej ľudským organizmom, teda k tomu, čo sa dá pri cvičení tejto zostavy dosiahnuť. Slovo osem označuje osem základných častí tejto zostavy. Obsahuje teda osem samostatných sekvencií, ktoré majú spoločný cieľ, ale každá z nich sa zameriava na iné oblasti tela a na iné meridiány a s nimi súvisiace orgány. Existuje však aj rozšírenejšia verzia Dvanásť kusov brokátu, čínsky š´er-tuan-ťin (shi-er duanjin), v súčasnosti sa však bežne cvičí Osem kusov.

Existujú dva základné varianty zostavy Osem kusov brokátu – v sede a v stoji. Variant v sede pracuje hlavne s čchi, ktorá prúdi šiestimi meridiánmi rúk; variant v stoji pracuje s čchi všetkých dvanástich riadnych meridiánov rúk, aj nôh, takže zahrnuje celé telo. Ale aj v každom z týchto variantov sa môžu objaviť rôzne odlišnosti. Tie vznikajú na základe vývoja cvičenia v závislosti od oblasti, kde sa táto zostava cvičí, rovnako aj od cieľovej skupiny, ktorá ju cvičí, a do veľkej miery aj od učiteľa, ktorý ju vyučuje.

Aj keď je Osem kusov brokátu tradičná zostava, ostáva „živým organizmom“ prispôsobujúcim sa vývoju a podmienkam. Na kanáli you tube je možné nájsť mnoho rôznych variantov, takže nebuďte odlišnosťami prekvapení. Netreba sa zaoberať tým, ktorý variant je správny a ktorý nie. Ak základ cvičenia ostáva zachovaný, každý variant je v poriadku. Princípy a účinky cvičenia by v každom variante mali ostať ponechané, pretože sú kľúčové. Zostava v tejto knihe je tá v stoji a pochádza od majstra Zhong Xue Chao, od ktorého som sa ju naučila, a, samozrejme, do nej pridala aj zopár vlastných momentov vyplývajúcich z mojej skúsenosti a potrieb pri jej cvičení a aj zo skúseností a potrieb mojich študentov. Názvy jednotlivých kusov, ktoré používam v tejto knihe, sú prekladmi tradičných názvov. Uvádzam ich aj v čínštine, v slovenskej transkripcii, ale aj v medzinárodne používanej transkripcii pchin-jin.

Prospešnosť cvičenia zostavy Osem kusov brokátu
Účinok tejto zostavy na zdravie je ohromný. Už dokonca existujú výskumy, ktoré skúmajú jej vplyv na zdravie z vedeckého hľadiska.

1. Zlepšuje zdravie a ovplyvňuje dlhovekosť.
Podľa teórie čínskej medicíny tkvie prospešnosť týchto cvičení nielen v starostlivosti o zdravie, ale ich druhotným produktom je aj spomalené starnutie. To prirodzene s dobrým zdravím súvisí. Kľúčom k tomu je však cvičiť pravidelne. Len pri kontinuálnej práci je telo schopné zbavovať sa pravidelne odpadu a vďaka tomu nadobudnúť vitálnu silu.

2. Otvára tok čchi v 12 hlavných meridiánoch a podporuje činnosť vnútorných orgánov.
Cvičenie reaktivuje cirkuláciu čchi 12 hlavnými energetickými dráham. Hneď ako sú meridiány otvorené a priechodné, čchi nimi môže hojne prúdiť do celého tela a do všetkých orgánov. To prirodzene zlepší aj cirkuláciu krvi, čo pomáha vyživovaniu orgánov, ale aj iných fyzických štruktúr ako kosti, svaly, šľachy a podobne. Okrem 12 hlavných dráh zvyšuje cirkuláciu čchi aj v ôsmich mimoriadnych dráhach, čím komplexne stimuluje cirkuláciu čchi a krvi v piatich jinových orgánoch (obličky, pečeň, slezina, srdce, pľúca) a v ich spárovaných jangových orgánoch (močový mechúr, žlčník, žalúdok, tenké a hrubé črevo), ale aj mimoriadnych orgánoch (napr. mozog, dreň, či maternica). Múdrosť čínskej medicíny hovorí, že dobrý stav vnútorných orgánov môže byť obnovený hladkou cirkuláciou čchi v meridiánoch, pretože meridiány sú s orgánmi priamo prepojené. Len keď majú orgány dostatok čchi, dokážu dostatočne pracovať.

3. Podporuje detoxikáciu organizmu.
Kontinuálna nebrzdená cirkulácia čchi a krvi je dôležitý predpoklad vylučovania toxínov. Ideálne je Osem kusov brokátu cvičiť ráno krátko po prebudení, keď sa dokončuje detoxikačný proces prebiehajúci v noci. Za účelom detoxikácie sa môže cvičiť aj večer, ale v pokojnejšom móde, aby sa telo príjemne uvoľnilo a podporila sa cirkulácia čchi a krvi pred nočným detoxikačným procesom. Vlastným pričinením tým pomôžeme odstrániť toxíny, ktoré sa nakumulovali počas dňa cez fyzickú i mentálnu aktivitu a prirodzené metabolické procesy. Cvičenie pred spaním je vhodné na regulovanie metabolizmu, aby sa počas spánku hladko zosúladil so všetkými orgánmi a žľazami.

4. Uvoľňuje chrbticu a vracia jej pôvodné zdravé podmienky.
Cvičenie pomáha uvoľňovať stagnácie čchi v oblasti chrbtice, ktoré spôsobujú zatuhnutie a bolesti. Svaly okolo chrbtice zároveň cvičením nadobudnú potrebnú silu, a tým chrbticu prirodzene spevňujú, ale jej aj zabezpečujú ohybnosť. Popri chrbtici vedie meridián močového mechúra, ktorý je cez výbežky nervov z miechy prepojený so všetkými hlavnými orgánmi tela. Keď sú svaly a väzy chrbta v dobrej kondícii – teda nie sú ani nadmieru zatuhnuté a ani príliš uvoľnené, všetky orgány môžu následne dobre pracovať. Cvičeniami dokážeme spriechodniť čchi v celej chrbtici, ale obrovský vplyv to bude mať hlavne na tie oblasti, ktoré ľudí najviac trápia – krčná, bedrová chrbtica a kríže.

5. Zlepšuje stav kĺbov.
Kĺby potrebujú kvalitný prísun čchi a krvi, inak bolia, tuhnú, degenerujú, rovnako ako aj okolité väzy a šľachy. Tieto cvičenia tomu prísunu čchi a krvi pomáhajú. Väčšina pohybových vzorcov v tejto zostave, ako napríklad rotácie, flexie a extenzie, kĺby citlivo rozcvičujú, naťahujú okolité väzy a svalové úpony, a tým otvárajú priestor pre cirkuláciu čchi v nich. To podporuje aj prísun výživy do kĺbov.

6. Zlepšuje trávenie.
Pohyby tela počas zostavy Osem kusov brokátu spôsobujú jemnú masáž vnútorných orgánov. Teda aj masáž čriev, žalúdka, sleziny, pečene a žlčníka. Stimulujú tak zdravú cirkuláciu čchi v nich a tým zlepšujú funkcie tráviaceho systému.

7. Uľahčuje prúdenie lymfy a podporuje imunitu.
Polohy, do ktorých sa telo pri tejto zostave dostáva, ovplyvňujú lymfatické cesty a uzliny, čím pomáhajú uľahčovať prúdenie lymfy. Zostava teda prispieva k dobrému stavu lymfatického systému, ktorý následne ovplyvňuje aj imunitu.

8. Pôsobí preventívne proti rakovine pŕs, maternice a prostaty.
Podľa múdrosti čínskej medicíny je hladká cirkulácia čchi kľúčom k prevencii rakoviny.
Rotácie a iné pohyby ramien a bedrových kĺbov v rámci tejto zostavy, pomáhajú predchádzať zahradzovaniu toku čchi aj v okolí pŕs a podbruška.

Rady k cvičeniu
– Pred cvičením upokojme svoju myseľ.
Uvoľnime telo, pretože keď sú svaly napnuté, čchi nemôže hladko cirkulovať telom.
Dýchajme prirodzene, príliš telu dýchanie nevnucujme. Zistíme tak, ako telo dýcha pomaly, kontinuálne, bez námahy, uvoľnene.
Pohyby vykonávajme pomaly, plynulo a hladko, pretože to je stav, v ktorom môžeme tok čchi čisto vnímať.
Pohybujme sa voľne, mäkko a bez veľkej námahy, čím zažijeme pocit bytia ako voda, ktorá je prispôsobivá, ale aj silná a pevná.
Pri cvičení buďme uzemnení, napojení na korene a spodný tan-tchien.
Uvoľnime si tvár a jemne sa na seba pri cvičení usmievajme. Úsmev ovplyvňuje tzv. malý mozog, a to vytvára pozdvihujúci pocit vnútorného šťastia. Tento stav si ponechajme počas celého cvičenia.
Jazyk si položme na podnebie, aby sa prepojila jinová dráha počatia po prednej strane tela s jangovou riadiacou dráhou po zadnej strane tela a mohla v nich cirkulovať čchi kontinuálne.
Cvičenie si užime s bdelou pozornosťou na to, čo práve robíme. Pokúsme sa nemyslieť na iné veci.
Cvičenia je vhodné cvičiť ráno alebo večer, prípadne aj ráno, aj večer. Večerné cvičenie by malo byť pomalšie a jemnejšie, aby sa čchi nadmieru nevybudila, pretože to by mohlo spôsobiť ťažšie zaspávanie. Ranné cvičenie môže byť dynamickejšie, pretože pri ňom potrebujeme čchi prebudiť do nového dňa.
Cvičenia v žiadnom prípade nevykonávame násilím. Počúvame svoje telo a robíme to, čo nám v danom momente dovolí. Menej je niekedy viac a pravidelným opakovaním sa postupne dostaneme do takých polôh, ktoré si želáme.
– Cvičenia opakujeme minimálne 3-krát na každú stranu a posledný kus sa vykonáva 7-krát, ako sám jeho názov napovedá. Každý kus brokátu však možno cvičiť v počte násobkov čísla 3, teda 3, 6, 9 atď.
– Ak túto zostavu cvičíme približne 10 až 15 minút, je možné ju cvičiť bez prerušenia, teda jeden kus brokátu po druhom. V prípade, že sa rozhodneme pre dlhšie cvičenie, teda 30 minút a viac, odporúča sa po každom kuse brokátu krátka oddychová pauza, v rámci ktorej každý kus brokátu uzavrieme stiahnutím čchi do spodného tan-tchienu.

Jednotlivé kusy brokátu sú v knihe detailne popísané, vrátane ich zdravotných účinkov, súvislostí s meridiánmi a filozofických súvzťažností.
Kniha Cvičenie ako liek

Čítaj aj
Čchi-kung ako lekárnička
Uvoľnenie a otváranie kĺbov
Vyvážené usporiadanie jednotlivých častí tela

 

Share Button
Osem kusov brokátu