Text_Zuna Vesan_2016

Podľa taoistov sú orgány nášho tela energeticky prepojené prostredníctvom meridiánov – energetických dráh. Sú prepojené aj s našim povrchom skrze miesta na tých energetických dráhach, v ktorých sa energia čchi výrazne kumuluje. Reč je o akupunktúrnych bodoch, ktoré sú akýmisi bránami vstupu do čchi meridiánov cez našu pokožku.

Akupunktúrny bod, čínsky xue (čítaj sue), využívajúci sa v akupunktúre, moxovaní alebo pri masážach tuina (tchuejna); japonsky nazývaný tsubo (cubo), využívajúci sa pri ošetreniach shiatsu (šiacu). Ak chceme úplne pochopiť, čo je to akupunktúrny bod, budeme musieť vypnúť naše analytické premýšľanie a schopnosť porozumenia na základe fixných pojmov, ktoré poskytuje naša reč. Slovo „bod“ je totiž veľmi obmedzený preklad čínskeho slova „sue“ (v pinjine „xue“). Nabáda nás k predstave plošného, jednodimenziálneho miesta, akejsi bodky, či fixného miesta na povrchu tela. Tým pádom nedostatočne, dokonca až mylne vyjadruje to, čo sue v skutočnosti obsahuje. Výklad čínskeho znaku pre sue obsahuje informácie o tom, že sa jedná skôr o priestor. O viac dimenzionálne miesto s nefixne stanovenými rozmermi, v ktorom sa okrem priestoru, odohráva aj čas a dynamika medzi nimi. Bodom ostáva len na obrázku v atlase.

Bod nie je bod
„Sue“ môžeme najlepšie preložiť ako jaskyňa, brloh, či diera; teda priestor, kde niečo prebýva. Prekladá sa aj ako „veterná jaskyňa“, čo nás odkazuje k predstave, že je v ňom výrazná dynamika na úrovni toku čchi v meridiáne. Vietor asociovaný s prenikavým pohybom, je v taoistických súvislostiach spojený so svetovou stranou západ a so zvieraťom drak. Drak, ako legendárne zviera späté so stvorením sveta, je plný sily povahy rozpínavej, pohyblivej a šíriacej sa do priestoru, teda plný veľkej dynamiky. Ide teda v prenesenom význame o akúsi dračiu jaskyňu, kde sa skrýva obrovská sila, ktorú však treba kontrolovať. V sue prebýva naša živá vitálna sila – čchi, resp. čchi sa v ňom výrazne kumuluje. Zároveň je to miesto, ktoré nám v rámci liečby poskytuje možnosť komunikácie s touto čchi. Sue je schopný komunikácie s vnútorným prostredím – svojou citlivosťou a kvalitou energie nám podáva informácie o stave vnútorných orgánov a ich funkcií. Je schopný aj komunikácie zvonka – môžeme naň pôsobiť buď formou vpichu ihličky, tlaku prsta, dlane, chodidla či lakťa, alebo prostredníctvom nalepenia semienka, prípadne magnetu a tým ovplyvniť tok čchi.

Intenzita a kvalita čchi je v každom sue inej kvality. Sue môžu byť hlboké alebo plytké, môžu byť široké či úzke… Tieto možnosti sú poväčšine determinované anatomickými štruktúrami, cez ktoré meridián prechádza a miestami, na ktorých sa konkrétne sue nachádzajú. Inú hĺbku a priestrannosť bude mať sue, ktorý sa nachádza napríklad na stehennom svale a inú hĺbku a priestrannosť bude mať sue, ktorý sa nachádza na kosti, v štrbinách medzi kosťami alebo medzi šľachami. Od priestrannosti a hĺbky závisí aj množstvo a kvalita čchi v jednotlivom sue, avšak môže odrážať aj množstvo a kvalitu čchi určitého orgánu, s ktorým jednotlivý sue súvisí. Ak trpia napríklad obličky prázdnotou čchi, táto prázdnota sa bude prejavovať aj v príslušnom meridiáne a jednotlivých sue, ktoré s obličkami súvisia. Sue sú teda aj diagnostickými ukazovateľmi na povrchu tela o stave toho, čo sa deje vo vnútri tela.

Nech už sú sue akokoľvek hlboké a široké, obsahujú v sebe vždy dostatok priestoru na to, aby sa v nich dalo „putovať“ na rôzne „poschodia“, na rôzne úrovne. Sue si môžete predstaviť aj ako určitú baňku, ktorá má svoje hrdlo, dno a priestor medzi nimi. Hrdlo baňky sa rozprestiera na úrovni pokožky, dno baňky v hĺbke tela. V priestore medzi nimi sa nachádza niekoľko úrovní, na ktoré sa dá pôsobiť. Vrchná úroveň sue, teda tá, ktorá je bližšie k hrdlu baňky, tzn. pri povrchu tela (pozri obrázok), je schopná v liečbe ovplyvňovať záležitosti nášho povrchu, teda tzv. „obrannú čchi“, ktorá nás chráni pred vniknutím patogénov do nášho tela. Pod touto úrovňou sa nachádza úroveň čchi, ktorou disponujeme. Pod ňou sa nachádza úroveň krvi, čím sa myslí stav našej výživy. A v hĺbke, pri dne každého sue sa nachádza úroveň našej pôvodnej čchi – teda energie, ktorá je pre nás najzákladnejšia, energie, ktorá je kombináciou tej čchi, ktorú sme zdedili po svojich rodičoch s tou čchi, ktorú čerpáme počas života hlavne stravou a dýchaním. Hĺbka vpichu ihly, ale aj tlaku do sue teda určuje, na aké „poschodie“, na akú úroveň sa chce terapeut svojim pôsobením dostať a čo teda v systéme chce ovplyvniť – pevnosť povrchu, silu čchi, kvalitu výživy a krvi, alebo naše najhlbšie zdroje.

Terapeut či cvičiteľ čchi-kungu je schopný sa mentálne so sue prepojiť, cez dotyk či meditáciu ho precítiť a zistiť, aký je v ňom priestor a kvalita čchi. Dá sa teda pocítiť plnosť alebo prázdnota, rôzne energetické nuansy ako napríklad nepokoj, stagnácia, chlad, teplo… V niektorých sue sa dá pocítiť smer toku čchi v meridiáne, v iných možno spozorovať ako sa čchi z tohto meridiánu prepája s čchi iného, partnerského meridiánu. V každom sue môže mať aj tok čchi inú kvalitu, niekde tečie rýchlejšie, inde pomalšie, môže tiecť priamo, vlnito, niekde sa dá pocítiť zadrhávanie toku čchi a pod. Čchi sa dokonca v rámci toku v meridiáne vyvíja. Na každej dráhe existujú tzv. body piatich priehrad, intenzita čchi v nich postupne narastá – od vody v studničke, ktorá je svieža, čerstvá, no ešte netečie. Vleje sa do plytčiny, kde už je výraznejší potenciál k pohybu, odtiaľ sa nechá unášať až sa zmení v silný tok, na záver ktorého dôjde k spojeniu, vnoreniu sa do niečoho väčšieho, napríklad do mora alebo jazera. Tzv. „body piatich priehrad“ preto rozpoznávame ako body studničky, body plytčiny, body unášania, body toku a body spojenia.

Kde ešte sa body na tele nachádzajú?
Všade, kde by nás napadlo. Na rôznych štruktúrach tela – v štrbinách kostí a chrupaviek, pod kosťami, či na miestach, kde sa kosti napájajú na seba. Dračie jaskyne nájdete aj na vrcholoch svalov, na miestach, kde sa stretávajú dva alebo viaceré svaly, šľachy, či väzy, ale aj v oblastiach, kde nervy vystupujú viac na povrch. Vyskytujú sa dokonca aj na kostiach. Tie bežne považujeme za rovné, priam monolitické pevné časti nášho tela, keď si ich však lepšie ohmatáme, zistíme, že sa na nich nachádza kopec priehlbiniek, živých mäkších miest ako stvorených pre plytké jaskynky, v ktorých tiež prebývajú dračie sily čchi. V určitých oblastiach tela, napríklad v oblastiach kĺbov, je zhromaždených viac sue. Kĺby tak fungujú ako určité „stretávacie stanice“. Aj oblasť chrbtice a popri chrbtici je priam posiata takými jaskyňkami. Tieto sue sú napojené na nervy vychádzajúce priamo z miechy, teda majú na celý organizmus ohromný vplyv. Tak ako meridiány „tečú“ celým telom, tak je celé telo „posiate“ sue. Poznáme približne 365 sue, stále sa však objavujú nové. Medzi sebou vytvárajú rôzne línie, rovnako vertikálne, ako aj horizontálne. Všetky meridiány, s výnimkou jedného, vedú vertikálne, teda od hlavy po päty a naopak. Avšak sue, ktoré sa spoločne nachádzajú na určitej horizontálnej rovine, či na nejakom horizontálnom prstenci (napríklad prstenec zahrňujúci rameno, kľúčnu kosť, vrchol hrudnej kosti, druhú kľúčnu kosť a druhé rameno), vibrujú rovnakou energiou a predstavujú určitú spoločnú kvalitu, aj každý z nich je súčasťou toku čchi iného meridiánu. Takže naše telo disponuje vertikálnymi meridiánmi, medzi ktorými je však aj horizontálna spojitosť. Je to prosto sieť.

Väčšina sue je súčasťou toku čchi meridiánov. Tieto miesta sú cestou meridiánu napojené na celý reťazec vzťahov medzi sue a orgánom, či orgánmi, ktoré daný meridián ovplyvňuje. Existujú však aj body, ktoré pôsobia len lokálne a s celkovou sieťou systému nemajú prepojenie. Sú to takzvané mimodráhové, alebo extra sue.

Poetika i informačný kód v názve
Ako vidíme, akupunktúrny bod, nie je bod. Je to mnohodimenzionálna, ťažko opísateľná kvalita čohosi, čo má svoj priestor i čas, dynamiku a schopnosť transformácie. Je to skôr portál. Má svoje čaro, fascináciu v neuchopiteľnosti, ale aj schopnosti našej interakcie. Má dokonca svoju poetiku a v neposlednom rade dispozíciu pre určitú kódovú informáciu.

Na západe bežne používame číselné označovanie akupunktúrnych bodov. Napríklad bod ST 36 (ST – stomach, anglicky žalúdok) alebo BL 67 (BL – bladder, anglicky močový mechúr). Čínski taoistickí lekári však neoznačovali body číslami, čísla by im v tomto kontexte k ničomu neboli. Každý sue dostal svoj názov, ktorý vystihuje jeho podstatu. Niektoré sue majú dokonca niekoľko názvov. Číslovanie je vynález západu, pomôcka k tomu, aby sme si ich v našom systéme uvažovania rýchlejšie zapamätali, mali predstavu o ich následnosti v smere toku čchi v meridiáne a čiastočne sa aj vyhli na memorovanie náročných názvov. Táto pomôcka však mnohému zabraňuje. Ak pomenujeme sue iba číselným kódom, napr. ST 36, dostaneme z toho iba dve informácie – že sa nachádza na dráhe žalúdka, a že je to 36. bod tejto dráhy. To, čo tento sue dokáže, aký potenciál sa v ňom skrýva, to sa z tohto číselného názvu určite nedozvieme. A to je škoda.

Len porovnajte kvalitu informačného toku cez číselné označovanie: LI5, LI 20, GV 20, HT7, GV 4, CV 6, LU 3, ST23, ST 21, ST 20,  CV 17, KI 8, KI 1 s kvalitou informačného toku prostredníctvom názvov: Roklina jangu, Privítanie vôní, Sto stretnutí, Brána ducha, Brána osudu, More čchi, Nebeský palác, Veľká jednota, Brána obilnín, Naplno prijímajúci, Centrálna pokladnica, Odovzdávanie dôvery, Bublajúci pramienok. Obe sú použiteľné a potrebné, avšak každé z nich vyžaduje iný spôsob uvažovania, iné možnosti porozumenia a poskytuje iný druh informácií a teda aj patentu k ich správnemu využitiu. Preto je vhodné okrem číselných kódov osvojiť si aj názvy, ktoré v sebe obsahujú ďaleko priestrannejšie informácie, ktoré keď dokážeme rozkódovať, dostaneme o jednotlivých sue obrovské množstvo informácií o ich účinkoch, ale aj možnostiach spolupráce s nimi.

Z môjho uhlu pohľadu sú čínske názvy jednotlivých sue nesmierne poetické a zaujímavé. Je však treba naladiť sa na čínske uvažovanie. Neodkážeme jedným slovom zachytiť skutočný názov sue, náš jazyk je na to chudobný, preto si každý názov vyžaduje komentár. Vyžaduje si aj viac našej pozornosti a času sa jednotlivému sue venovať do takej miery, aby sme jeho odkazu porozumeli. Tak napríklad siedmy bod na dráhe pľúc (LU 7) sa volá „Prerušená postupnosť“. K čomu nás to odkazuje? Čchi sa v tejto oblasti meridiánu správa veľmi zvláštne. Evidentne vybočuje z dráhy, preruší tok a zanorí sa medzi štruktúry, kam by to nik neočakával. Názov bodu odkazuje na túto anatomicko-energetickú osobitosť, zároveň však povaha čchi v tomto sue pomáha aj inému druhu prerušenia – prerušeniu na úrovni psychickej. Pôsobenie na sue „Prerušená postupnosť“ pomáha, okrem iného, príliš rigídnym ľuďom vymaniť sa zo zotrvávania v opakovaní, pomáha rozrušovať ich zvyklosti života, ktoré sú už neproduktívne, udržiavané so zotrvačnosti. Pôsobením na tento sue sme teda schopní naozaj prerušiť postupnosť, nielen tú priestorovú.

Niektoré sue sú jemné, majú menší, prípadne lokálny dopad na čchi, no iné sú doslova majstrami, skutočnými veličinami. Sú schopné ovplyvňovať celý systém – od hormónov, výživy, imunity, až po náš esenciálny zdroj, ale dokážu v sebe obsiahnuť aj spirituálne informácie. Niektoré sue nesú vo s svojich názvoch rovnaké výrazy. Majú teda spoločný rys. Tak napríklad slovo Brána, čínsky Men sa objavuje v sue Šen-men (Bráha ducha), Ming-men (Brána osudu), Feng-men (Brána vetra) – odkazuje nás na portál, na otvor, cez ktorý energia vstupuje do hĺbky alebo z hĺbky, na prestup niečoho odniekiaľ niekam. Ďalším silným výrazom je slovo More, čínsky Chaj – napr. v sue Čchi-chaj (More čchi), Šao-chaj (Mladé more), Süe-chaj (More krvi) – odkazuje nás na obrovské množstvo niečoho, pretože more či oceán stelesňujú priam nekonečnú obšírnosť. Často sa objavuje aj slovo Nebo, čínsky Tchian – napr. v sue Tchian-fu (Nebeský palác), Tchian-šu (Nebeský stĺp), Tchian-ljao (Otvor nebies).

Ak terapeut alebo cvičiteľ čchi-kungu pozná tieto kódy, ak pozná informačný potenciál jednotlivých sue, má schopnosť vyvolať účinky, ktoré sú v nich koncentrované. Keď rozšifrujeme odkaz, vieme kam máme ísť, čo urobiť a akým spôsobom. Vtedy dokážeme robiť zázraky. V ďalších dvoch častiach tejto série si predstavíme niektoré majstrovské sue, ale aj súvislosti medzi nimi. 

Publikované v časopise Vitalita.

Share Button
Tao pohľady 4_Akupunktúrny bod nie je bod