Text_Zuna Vesan_ 2009
Pre časopis Vitalita som v roku 2009 písala sériu článkov, fyzických cvičení a rád pre ženy trpiace menštruačnými bolesťami. Ja sama som málokedy bolesťami počas menštruácie trpela. Malo to asi niekoľko dôvodov. Nežila som v prostredí, v ktorom by som v čase dospievania nadobudla pocit, že menštruácia je niečo otravné, hanebné, či bolestivé. V puberte som sa intenzívne venovala indiánskej filozofii, vďaka čomu som v hĺbke svojej duše precitla a pochopila dôležitosť ženského menštruačného cyklu. Prijala ho ako niečo prirodzené, posvätné, ako bytostnú súčasť mňa, ako niečo, za čo som vďačná. A tak vnímam svoj cyklus dodnes – spája ma s chodom a zákonitosťami prírody. Pripomína mi, že som jeho súčasťou. Ak sa bolesti objavia, vždy je to pre mňa signál, že som niečo prešvihla a možnosť, aby som sa pozastavila a spomalila.

Keďže ma niekoľko žien poprosilo, aby som tie články skompletizovala, činím tak týmto spôsobom. Cvičenia vzhľadom na obmedzenosť tohto webového programu neuvádzam, takže sa dostávate iba ku myšlienkam a radám ohľadne stravy, bylín, či celkového nazerania na život.

Myšlienky a rady pre fyzickú a psychickú symbiózu ženy s vlastným menštruačným cyklom.

Vždy nám spôsobuje bolesť to, čo sa bránime prijať. Mnohé ženy trpíme bolesťami počas menštruácie len preto, že nie sme z nejakého dôvodu schopné prijať túto dôležitú časť svojho ženstva. Máme do svojich myslí i tiel naprogramovanú informáciu, že tieto dní sú otravné, nepríjemné, bolestivé, nečisté…, že sú problém. Proti menštruácii v podvedomí bojujeme, odmietame ju a naše telo na to reaguje. Reaguje bolesťou, pretože bolesť je jednou z rečí, ktorou telo prosí o našu pozornosť.

Menštruačný cyklus je normálny

Príroda, Boh, či akokoľvek to nazvete, určite nestvorili ženu na to, aby trpela, aby sa každý mesiac trápila v bolestiach. Ak si to myslíme, alebo ak sme sa stretli s touto mylnou myšlienkou a dovolili jej aspoň čiastočne preniknúť do nášho podvedomia, dali sme tým menštruačným bolestiam a problémom s pravidelnosťou cyklu, zelenú. Príroda miluje všetky bytosti rovnako, nikoho netrestá, a bolesť nám prináša ako informáciu o tom, že niečo nie je v poriadku, mimo normál. Že sa máme zastaviť, ponoriť sa do nej a vypočuť si, čo nám „hovorí“. Cyklus ženy v poriadku je. Krv ako archetypálny symbol k žene bytostne patrí a rytmus pravidelnosti cyklu ju hlboko prepája s rytmickými cyklami mesiaca a Zeme. To ženu, pokiaľ to dovolí, pomáha silno energetizovať, čerpať silu z prírody i zo svojho vnútra. Doprajme si počas menštruácie vnútorný pokoj.

Vlny cyklov prírody

Múdrosť a pozitívnu silu energie menštruačného cyklu môžeme získať tak, že sa naladíme na jeho vlny. Každý mesiac môžeme oslavovať zdroj našej ženskej sily, a to prijatím faktu, že sme bezprostrednou súčasťou tvorivého zemského procesu, súčasťou jedného z najzákladnejších pozemských cyklov.

Makrokozmické cykly prírody, ako je napríklad príliv a odliv, ale aj všadeprítomné zmeny ročných období, sa v menšej miere odrážajú v menštruačnom cykle jednotlivých žien. Mnohé kultúry nahliadajú na menštruačný cyklus ako na posvätný. Je symbolom tvorby. Pravidelné dozrievanie vajíčka raz za mesiac a následné tehotenstvo alebo menštruačné krvácanie, zrkadlia proces tvorby ako takej a žena má tu česť byť toho výsostnou súčasťou. Nalaďme sa na tento proces s pokorou. Spomaľme tempo, v prvý deň menštruácie sa šetrime, doprajme si ponoriť sa do svojho vnútra, uvedomme si svoje potreby, prepojme sa so svojim vlastným telom.

Menštruácia je očistou tela i duše

Ak chce žena žiť v súlade so svojim cyklom, tak by mala pociťovať vďaku za možnosť takejto pravidelnej očisty, ktorú jej organizmus vykonáva tak povediac „za ňu“. Spolu s neoplodneným vajíčkom, ktoré už v sebe žena nepotrebuje, s časťami sliznice a krvou, sa žena zbavuje toxínov, ale aj podvedomých stresov. Je to eliminácia niečoho, čo už nepatrí telu a ani duši. Muž túto možnosť nemá. Preto si to vážme a využívajme naplno ako našu „ženskú výsadu“.

Žena, prirodzene napojená na cyklus mesiaca, je súčasťou jeho svetlej, ale aj temnej stránky. I temnotu svojej duše, svojej existencie si treba dokázať užiť naplno. V období novu, ktorý by sme v živote ženy mohli prirovnať k menštruácii, ide v prírode o očisťovanie. Všetok život sa prečisťuje, revitalizuje a celkom premieňa. Ide o akúsi zhodu so svojou najvlastnejšou podstatou. Žena sa v tom období potrebuje ponoriť do seba. Je prirodzené, že v tomto štádiu tohto procesu sa nemusí cítiť najlepšie, na povrch sa vyplavujú mnohé utlačené túžby, priania, podstatné potreby ženskej duše a pýtajú o pozornosť. A jedinou cestou ako nekončiť v bolestiach a utrpení, je túto dočasnú temnotu prijať a tešiť sa, že v nej sme schopné načerpať novú silu, očistiť sa. Nebojovať proti nej, pretože po tme vždy príde svetlo.

Naučme sa „vypínať“

Prečo je menštruácia schopná „vyradiť“ mnohé ženy z „prevádzky“? Prikovať ich k posteli, v bolestiach a depresiách ich donútiť prežiť celý deň? Výskyt všetkých chorôb spojených so stresom, ako je napríklad premenštruačný syndróm, či bolestivá menštruácia, by sa do istej miery znížil, keby sme sa jednoducho jeden krát do mesiaca naladili na múdrosť vlastného tela a riadili sa ňou. Naše telo nám hovorí: „Vypni, práve vykonávam extrémne náročnú prácu pre očistu tvojho tela. Potrebujem pokoj.” Eliminácia neoplodneného vajíčka z tela, súčasne so zbavovaním sa toxínov a emočných stresov, nie je pre organizmus jednoduchá záležitosť. Vyžaduje množstvo energie, ktorú treba následne revitalizovať. Čo však robí moderná žena? Bez chvíľky zastavenia chystá raňajky pre celú rodinu, uteká do práce, kde tak ako po ostatné „normálne“ dni vydáva obrovské množstvo energie, zvyšujúce sa so stresom v práci, v doprave, v obchode …
Žena toho síce znesie veľa, ale ignorácia potreby zastaviť sa, či aspoň výrazne spomaliť, sa jej po čase vráti v podobe bolestí prichádzajúcich s menštruáciou. Telo žiada o oddych, o iný stav; a my by sme sa mali tú žiadosť naladiť a nie ju ignorovať. Pokúsme sa naorganizovať si voľný (alebo aspoň pohodovejší) prvý deň menštruácie. A to pravidelne! Nech nemusíme dostať „nútené voľno“ od svojho tela. Doprajme mu regenerovať s vďakou za to, že pre nás toľko toho robí.

Zastavme sa a počúvajme, dovoľme si so svojim cyklom splynúť

Mesiac ovplyvňuje toky tekutín v oceánoch a rovnako aj telesné tekutiny v ľudskom tele. Náš kreatívny biologický a psychologický cyklus sa riadi mesačnými fázami. Imunitný systém reprodukčných orgánov je taktiež cyklického charakteru. Počúvajme ako menštruačný cyklus s nami hovorí. Existuje blízky vzťah medzi psychikou ženy a funkciou jej vaječníkov. Mnohé experimenty dokázali, že práva mozgová hemisféra, súvisiaca s intuitívnym vedením, je v období pred menštruáciou aktívnejšia než ľavá. Inak sa podvedome správame pred ovuláciou, kedy sme viac otvorené svetu okolo, sme viac aktívnejšie, a inak sa cítime pred menštruáciou. V predmenštruačnej fáze sme vo väčšom súlade s tým, čo je pre naše životy dôležité. Sme možno viac uzavretejšie, zamyslenejšie. Je to obdobie, kedy prenikáme ku schopnosti poznať a zmeniť ťažké a bolestné stránky našich životov. Ak sa v tomto období vyplavia na povrch bolestné, či nepríjemné veci, treba na ne reagovať, pretože sú skutočné. Zastavme sa a počúvajme. Dovoľme si so svojim cyklom splynúť.

Neovplyvňujme svoj cyklus zvonka

Umelé zasahovanie do vlastného menštruačného cyklu, ako je vynechanie, či oddialenie menštruácie, sú krajne nevhodné. Rovnako aj jeho regulácia antikoncepciou. To všetko nám zabraňuje naladiť sa na vlastné telo a jeho procesy, otvára možnosť rozhodovať o nás samých niečomu zvonka. V neposlednom rade sa vedľajšie účinky chemických prostriedkov vždy obrátia proti nám tým, že si poškodzujeme vnútorné orgány, ale aj v tom, že si poškodzujeme prirodzenú schopnosť vnútorného súzvuku s vlastným cyklom. Telo sa ocitne v chaose, začne situáciu riešiť, no prostriedky zvonka mu v tom bránia. Tak sa k nám prihovára, no my nepočúvame. Často krát musí až kričať – a to bolesťami.

Množstvo krvi a čas, kedy sa z tela s neoplodneným vajíčkom vylučuje, závisí od mnohých faktorov. Je to komplex spolupráce niekoľkých orgánov. Ak žene vynecháva menštruácia, môže mať jej organizmus na to niekoľko dôvodov. Od nedostatočnej kvality krvi až po psychické faktory. Preto je nadmieru dôležité objaviť príčinu problému, odstrániť ju, nastoliť zmenu, namiesto zakrývania problému aplikovaním chemických prípravkov na vyvolanie menštruácie a donútenia tela k jej pravidelnosti. Pokiaľ má telo dôvod nevylučovať krv, jej násilné vylučovanie za každú cenu môže byť kontraproduktívne.

Oslava vstupu medzi ženy

Ponorme sa v predstave do obdobia, keď sme boli mladé dievča. Naša mama nás už dávno zasvätila do tajov ženského cyklického princípu a teraz nastal deň, kedy je náš organizmus pripravený na to, aby sme sa mohli svojim prvým krvácaním začať meniť na ženu. Pre telo a psychiku je toto obdobie, plné hormonálnych výkyvov, extrémne náročné. A preto je dôležité, že nám je naša mama nablízku.

Spoločne oslavujeme tento deň ako dôležitú udalosť v našom živote. Mama nás prvý krát jemne nalíči, spolu sa vyberieme niekam do cukrárne, do kina, či na nákupy. Rozprávame sa medzi sebou ako žena s ženou, navštívime spoločnosť múdrych starších žien, ktoré nás príjmu medzi seba s úctou a vážnosťou. Otec nám tiež prejaví spolupatričnosť tým, že vysloví obdiv nad tým ako sa meníte na krásnu ženu. Máme pocit normálnych, čistých vzťahov v rodine a to nám podporuje našu vnútornú silu.

Ak sa vám táto predstava páči a je vám ľúto, že ste to nezažili, nezúfajte. Môžete sa s ňou pohrávať v mysli a vciťovať sa do nej v prvý deň menštruácie, akoby to bolo naozaj. Čo však môžete urobiť reálne, je dopriať tento hlboký pocit súvzťažnosti a pochopenia svojim vlastným dcéram, ktoré sa ešte len ženami stanú. Majú na to právo.

Zuna 2009 – 2010

Share Button
Byť ženou nebolí 1 – uvodné myšlienky