Zuna pripravuje novú knihu, ktorá nadväzuje na jej predchádzajúce knihy. V tejto ponúkne možnosť zapojiť sa praktickou formou cez cvičenia, takže „čítať“ vlastným cvičením :-). Knihu však budú môcť čítať  a používať aj ľudia, ktorí jej predchádzajúce knihy nepoznajú, pretože cvičenia budú prezentované univerzálnou formou a kniha bude obsahovať aj stručné informácie o základných, pre tieto cvičenia kľúčových princípoch zo sveta čínskej medicíny. Autorka do knihy predáva svoje mnohoročné skúsenosti s cvičením čchi-kungu. Kniha bude prepojená aj s videoukážkami na kanály Youtube.
Predpokladaný rok vydania 2021.

 

Share Button