Éterická duša chun
Text_Zuna Vesan

Taoisti sa na ľudskú dušu pozerajú komplexnejším spôsobom. Podľa nich má duša niekoľko aspektov, ktoré súvisia s našimi mentálnymi, emočnými a spirituálnymi pochodmi. Každý z nich je charakteristický čímsi iným a prispieva k harmónii celku našej existencie.

Každý z aspektov našej duše má inú kvalitu, iné možnosti i obmedzenia. Spoločne tvoria harmonický celok. Každý z aspektov má svoj „hmotný domov“ v jednom z našich hlavných orgánov, ktorého svojou prítomnosťou samozrejme ovplyvňuje náležitou povahou, kvalitou, činnosťou, ale aj smerom, ktorým pôsobí. Orgán ním môže byť obohacovaný, energeticky a spirituálne vyživovaný, ale môže ním byť aj stiesňovaný, vyčerpávaný a ničený. A naopak, stav orgánu ovplyvňuje to, aké podmienky pre harmonický rozvoj toho-ktorého aspektu mu poskytne.

Pečeň a spirituálna duša chun
V pečeni sídli tzv. spirituálna duša „chun“ (v pinyine „hun“). Poznáme ju aj pod názvom „éterická duša chun“. Predstavuje svet duševna a zo všetkých aspektov duše možno najviac zodpovedá nášmu západnému ponímaniu duše. Je to ten aspekt, ktorý je veľmi prepojený so svetom mimo telo, s tým niečím medzi Nebom a Zemou – inšpiráciou, intuíciou, neracionálnou dimenziou, snami, víziami, napojením sa na zdroj.

Taoisti vypozorovali, že čchi pečene je zodpovedná za priechodnosť ciest pohybu čchi v tele. Všetko fyzické, čo sa má v tele pohybovať, pretekať, prúdiť, dostávať sa na svoje miesto, vyživovať a pod., je pod správou čchi pečene. Môže ísť o krv, telesné šťavy a tekutiny, potravu, žlč, lymfu, hormóny, atď. Ale aj všetko nehmotné, ako čchi, emócie, naše pohnútky apod. Pečeň má v tejto súvislosti na starosti aj pohyb a reguláciu mentálnych a emočných činností, teda plynulý tok psychických funkcií a emócií. A to hlavne cez jej spoluprácu s aspektom duše – spirituálnou dušou chun.

Základnou vlastnosťou chun je prenikanie, neposednosť, potreba sa posúvať z miesta, ísť do výšok, či diaľok, objavovať nové. Prináša nám nutkavosť niečo robiť, niekam vyraziť, nabáda nás objavovať nové javy, možnosti, vyzýva nás k tomu, aby sme zažili niečo nové, aby sme začali niečo iné, nepoznané. Dáva nám silu neustále sa vzdelávať sa, rozširovať si obzory, ale aj sa stretávať sa s novými ľuďmi a rozvíjať s nimi vzťahy. V tejto súvislosti nás preto neustále podpichuje, aby sme nesedeli doma na zadku, ale aby sme sa pohli niekam, nestagnovali, aby sme sa nechali inšpirovať, obohatiť, poučiť… Chun nám pomáha snívať, tak v noci, ako aj cez deň, teda byť v pohybe aj na tejto úrovni. Dáva nám však aj schopnosť rozpoznať rozdiel medzi snom a realitou.

Podnecovanie k posunu
Chun, to je pohyb našej psyché mnohými smermi. Sú to pohyby von z tela vo sne, pohyby smerom k ostatným ľuďom, ale aj pohyby psyché súvisiace s našimi plánmi, ideami, životnými snami, nápadmi, projektmi, čiže s celkovou kreativitou.  Prináša nám nápady a vízie. Dáva nám predpoklad aj k takému stavu vedomia, pri ktorom sa nedržíme vždy len racionálneho uvažovania. Vďaka chun sme teda viac schopní napojiť sa na svoju intuíciu, dôverovať jej a používať ju. Vzletný chun nám prináša inšpirácie, ale aj schopnosť ich pre obohatenie svojho života využiť. Chun je v tejto súvislosti zodpovedný aj za náš spánok a normálne množstvo snov. Taoisti hovoria, že keď „tečie“ do očí počas dňa, môžeme vidieť; keď „tečie“ do očí v noci, snívame.

Keď je jej kvalita harmonická, sme činní a kreatívni. Ak je nedostatočná, nevieme sa pohnúť z miesta, nič nás moc nezaujíma, nezdravým spôsobom prijímame všetko také, aké to je. Stačí nám to, vravíme si: „Veď načo niečo viac?“ Keď je jej čchi preexponovaná, prináša nám nepokoj, netrpezlivosť, neustálu potrebu niečo vymýšľať a následne konať. Núti nás neustále sa otvárať do vonkajšieho sveta bez možnosti dať si čas všetko v pokoji aj stráviť a zhodnotiť. Môže nám priniesť aj tzv. vorkoholizmus, teda neschopnosť sa zastaviť, vyvážiť tú potrebu niečo robiť tým rovnako dôležitým – oddychom alebo ničnerobením. Taký stav nemá ničiaci účinok len na okruh pečene samotnej, ale siaha do celého orgánového systému a teda nášho celkového zdravia.

Činnosť chun, jej nespútanosť, neobmedzenosť a cesta k spusteniu tvorivosti môže byť ľahko podnietená užitím drogy. Preto sú drogy tak príťažlivé, a preto sú aj vyhľadávané ľuďmi, ktorí sa kvôli svojej profesii môžu dostať do stavu, kedy sa začnú báť, že už nebudú tak kreatívni ako sa od nich očakáva. Droga im v tom môže priniesť pomocnú ruku, avšak poriadne zradnú. Aj chun si totiž potrebuje oddýchnuť a aj obdobie neschopnosti tvoriť je súčasťou celku. Keď je chun takto umelo vyčerpávaný, hrozí jeho kolaps, prepad do opačného extrému a človek sa potom zmieta v stavoch mánií a depresií, čiže sa ocitne v mánio-depresívnom kolobehu, uzavretom kruhu.

Silný vzťah s aspektom duše Pcho
Chun má jangovú povahu, neustále sa hýbe, hľadá, objavuje. Je plný plánov, vízií a niekedy aj šialených nápadov, ktoré sa z neho vyplavia do nášho vedomia. To, že v živote prechádzame napríklad niekoľkými zamestnaniami, fascináciami, situáciami, ktoré nás formujú a tvoria našu duševnú identitu – to je zásluhou chun. Chce nás prenášať do rôznych svetov či dimenzií, chce formovať náš neuchopiteľný duševný svet, dáva priestor na to, aby sme mohli rásť, vyvíjať sa. Aby sa však nestratil v tej svojej nespútanosti, je v našom duševnom svete ovplyvňovaný ostatnými zložkami našej duše, ktoré mu dávajú poriadok, kontrolujú a integrujú jeho impulzy do mysle. Najviac ho kontroluje aspekt duše pcho, tzv. duša tela, sídliaca v pľúcach. Písali sme o ňom v decembrovom čísle.

Podľa taoistov sa po smrti vydávajú aspekty duše človeka do rôznych smerov. Chun smeruje k Nebesiam, aspekt duše pcho putuje spoločne s kosťami do Zeme. Pcho musí počas života nadviazať kontakt s Nebesami a priniesť odtiaľ tie najcennejšie zložky do pľúc a kostí. Chun potrebuje a musí objavovať svet, neustále sa učí, cestuje. Pri tejto činnosti akoby razantne rozrážal dvere do sveta, pričom sa nestará o možné nebezpečenstvo. Túži ísť von a experimentovať. Je zvedavý, pripravený niesť akékoľvek riziko. Zatiaľ čo pcho je pokojnou ochraňujúcou silou, ktorá zvažuje, či by predsa len nebolo lepšie ostať v pokoji a istote „domova“, teda viac napojená na hmotu tela. Pcho akoby dvere zatváral, miluje istotu. Hneď ako chce chun začať nadmieru lietať, pcho ho začne citlivo sťahovať nadol, aby ho ukotvil v tele. Pcho zaisťuje náš život tým, že nám napríklad denne dáva schopnosť trvalo rozpoznať svoje telo, svoju fyzickú identitu. Máme sa o čo oprieť, sme to vždy „my“, čo sme boli aj včera. Ak sa však na seba pozrieme z pohľadu chun, sme neustále iní.

Oba tieto aspekty sú pre náš vyrovnaný emočný, mentálny a spirituálny svet dôležité. Svojim vzájomným vyváženým pomerom zaisťujú telesnú existenciu a duševný vývoj.

Žlčník uskutočňuje rozhodnutia
V súvislosti s okruhom pečene, treba ešte spomenúť jeden orgán – žlčník a jeho zvláštnosť, ktorú v našom západnom svete bežne neregistrujeme. O žlčníku, partnerskom orgáne pečene sa v starých čínskych medicínskych textoch, okrem iného, píše, že „žlčník uskutočňuje rozhodnutia“. Ako tomu rozumieť? Čchi žlčníka pomáha riadiť a ovládať náš úsudok, odhad, rozvahu, názory a aj to, ako ich budeme presadzovať. Ako budeme prijímať iné názory a ako sa ich prijatiu brániť. Ovláda to, aké rozhodnutia činíme, dáva energiu a ráznosť nášmu vystupovaniu. Poskytuje pružnú schopnosť orientovať sa v situáciách a podľa toho robiť rozhodnutia. Žlčník potrebuje od pečene informácie, ale aj dostatok pokoja, aby dokázal zvážiť všetky rozhodnutia. Je tým orgánom, ktorý nám svojou čchi buď dovolí, alebo nedovolí nejaké nápady uskutočniť. Nespútanejšia pečeň prináša plány, nápady, žlčník rozhodne, ktoré z nich predloží na schválenie cisárovi – srdcu. To do určitej miery prináša človeku istotu a dôveru. Zároveň vďaka jeho čchi dokáže človek pružnejšie reagovať na neočakávané situácie tak, že zo všetkého dokáže vyťažiť to najlepšie. Jeho čchi sa odráža aj na tom, ako pružne a dynamicky dokážeme zaobchádzať so svojimi predsavzatiami a rozhodnutiami.


Uverenené v časopise Vitalita_apríl 2019

Share Button
Emócie 7. časť_Éterická duša chun