Emócia, ktorá preráža
Text_Zuna Vesan_2019 / Foto_Noro Knap

Po smútku prináležiacom pľúcam, a strachu prináležiacom obličkám, sa dostávame k ďalšej silnej emócii, k hnevu, ktorý vie rozhýbať našu čchi závratným spôsobom. Hnev sa v kontexte čínskej medicíny priraďuje k pečeni. Avšak to, čo my zhrnieme do jedného slova „hnev“, nie je to pravé vyjadrenie, čo túto energiu vystihuje.

Prekonávanie prekážok
Čchi emócie, ktorá je pre pečeň typická, nazývame čínsky „nù“. Tak ako mnohé, čo pochádza z čínskeho myslenia, nedá sa „nù“ oklieštiť do jedného slova „hnev“. „Nù“ sa doslova preložiť nedá, na vyjadrenie toho, čo znamená, treba použiť popis pôsobenia tejto čchi. Ide tu o čchi, ktorá dokáže „preraziť prekážku“, „prelomiť obmedzujúce“, „pohybovať proti smeru pôsobenia zemskej príťažlivosti“. To hnev zaiste dokáže, ale vo svojom zárodku to nemusí byť ešte hnev. Na počiatku ide o prejav potreby niečo zmeniť, prejav nespokojnosti s tým, čo trvá a obmedzuje. Takže pomenovať všeobecne túto čchi ako hnev nevystihuje úplne, čo vo svojej podstate znamená. Je to energia, ktorú potrebujeme na prelomenie prekážok, aby sme sa pohli z miesta. Na to môže mať celú škálu odtieňov – od pokojného prejavu nesúhlasu, ktorý ak je vypočutý, povedie k zmene; až k evidentne prejavenému hnevu či až výbuchu zlosti, ktorý nastane, keď prejav nesúhlasu nie je vypočutý a akceptovaný, alebo je v určitých situáciách nedostatočný. Vtedy sa hnevom potrebuje stať, aby bol viditeľný.

Vo svojej podstate je „nù“ tá kvalita, ktorú používa príroda na prekonanie zimy. Je to teda súčasť typickej jarnej sily, sily tzv. fázy „drevo“, ktorá je tak mohutná, že po zimnej hibernácii dokáže z hĺbky spiacej zeme vytlačiť na jej povrch nový život v podobe všetkého, čo obrovskou naliehavosťou a rýchlosťou na jar rastie a smeruje nahor. Celá príroda potrebuje prekonať to, čo bolo doteraz a priniesť čosi nové. Jar je nový cyklus, ktorý by bez tejto silnej čchi nebol možný.

Náš život je primárne spojený so zmenou. S pohybom, motiváciou, vývojom, harmonickým tokom čchi. Zmena je to, čo robí život pestrejším, dynamickejším, zmena prináša novú energiu, nové možnosti, nové obzory, zmena ukončuje nefunkčnosť starých javov, vzorcov, tendencií… Ak niečo nefunguje, alebo nám nevyhovuje, alebo sa prosto musí vyvíjať iným smerom, zákonite to potrebuje zmenu. Na to, aby mohla nastať, potrebujeme v sebe kvalitu energie „nù“. Pretože niekedy zmena vyžaduje úplne nabúrať zaužívané cestičky, a to môže pri našom nepochopenípôsobiť hrozivo a nebezpečne. Môže dôjsť k zmene vecí od základu, a na to nemá každý odvahu a silu.

Základ v harmonickej čchi pečene
V živote sa však nie všetko, čo by sme chceli a potrebovali zmeniť a realizovať, môže aj skutočne realizovať. V princípe nám zvyknú stáť v ceste dve veci – vonkajšie okolnosti, ale aj vnútorné nastavenie. Človek má nejaký plán, určitý nápad, ale spoločenské prostredie mu nie vždy dovolí ich realizovať. Vnútorné nastavenie jednotlivca je však rovnako určujúce. Plynulý tok emócií, plynulý tok nášho diania a realizácie je zabezpečovaný harmonickým stavom čchi pečene. Stav čchi našej pečene sa formoval počas celého nášho doterajšieho života, ale najviac určujúce sú prvé roky života. Od detstva potlačovaný hnev sa môže vyvinúť do deštrukcie seba samého, obrátiť sa proti nám samotným. Spôsob rodičovskej, ale aj školskej výchovy v nás mohol do veľkej miery potlačiť naše sebavedomie. To môže spôsobiť hlbokú nedôveru vo svoje schopnosti, pričom sa aj ten najväčší talent môže zablokovať, pretože sa bojí prejaviť. Také napätie vnútri musí mať nejaké vyústenie. A tak sa tu môžeme ocitnúť na dvoch extrémnych brehoch – buď máme tendenciu rezignovať, vzdať sa svojich plánov a voliť si jednoduchšiu cestu často bez realizácie vlastného naplnenia, alebo chceme nadmieru „prerážať“, a to môže vyústiť do kŕčovitých tendencií robiť všetko za každú cenu. Tento stav je často sprevádzaný sklonom rýchlo vybuchnúť, pretože nás to vnútri nadmieru „tlačí“ a potrebujeme to preraziť za každú cenu. Môže ísť o výbuch zlosti, ale aj explóziu pracovných nápadov či plánov. Môže to spôsobovať aj workoholizmus, neschopnosť vypnúť, zastaviť sa. To sú hlavné psychické prejavy disharmonickej čchi pečene. Takýto stav prináša aj úrazy. Tie svojou energiou dokážu niečo preraziť, narušiť zaužívané, no na druhej strane, a paradoxne, opäť brzdia realizáciu. V oboch prípadoch je plynulý tok v nás blokovaný, čoho výsledkom je frustrácia. Pri harmonickej čchi pečene je tok plynulý, schopný registrovať, čo je možné a čo nie. Harmonické vnútorné nadstavenie dokáže dotyčnej osobe pomôcť vnímať aj tzv. správnosť načasovania. Ide o prijatie toho, že nie všetko sa má práve v tejto chvíli diať. Je to vnútorný pokoj, akceptácia, odpustenie. Zdravá je taká naša čchi, ktorú dokážeme premeniť na aktivitu a ktorá si pritom zachová pružnosť a schopnosť vypnúť v pravý čas.

Hľadanie cestičiek
Pokiaľ zdravej čchi „nù“ niečo stojí v ceste, hľadá si cestu inde. Čím väčšie prekážky sa jej kladú, tým vyvíja silnejšiu energiu, aby svoju potrebnú zmenu uskutočnila. Dosvedčuje to aj pokus s púpavou, ktorej energiu chceli istí experimentátori zablokovať a tak časť lúky, na ktorej rástla, zaasfaltovali. Púpava, typická svojou húževnatosťou, nelenila, trochu sa „naštvala“, energiu prežiť ešte viac zosilnila, prerazila asfalt a rástla si ďalej.
Po zmene túži aj malé dieťa, ktoré už nechce, aby ho ustráchaná babička stále držala za ruku, keď ide po schodoch. Verí si, chce sa do toho pustiť samo. Prejaví svoj nesúhlas, pretože chce zmenu. A čo nastane, keď mu to babička nedovolí? Nahnevá sa, začne kričať, dupať, udierať ručičkami, trieskať sa o zem. Jemný odtieň „nù“ sa zmení v hnev, čo je logické a v danom momente správne! Také obmedzovanie naštve aj dospelého. Ak teda prirodzenej potrebe prenikať a meniť niečo stojí v ceste, nastáva hnev, zlosť, „naštvatie“, či krik – teda snaha preraziť prekážky. Podotýkam, že my to nazývame hnev, zlosť, deštrukcia, ide však o energiu, ktorá je vo svojej podstate pozitívna a konštruktívna.

Sila hnevu
Tak, ako je čchi jari vzostupná, tak má aj čchi hnevu vzostupný smer. Z oblasti pečene vystupuje hnev smerom nahor, smerom k srdcu a do hlavy. Je preto veľmi bežné a logické, že pri hneve človeku stúpne červeň do tváre, podaktorých môže od intenzívneho hnevu až hlava rozbolieť, alebo spôsobí závrat. V horšom prípade vystúpi do srdca, kde môže privodiť taký atak, ktorý spôsobí infarkt.

Moderné vedecké výskumy navyše dokazujú, že výbuch hnevu dokáže svojou energiou paralyzovať imunitný systém na 6 hodín.

Čchi hnevu potrebuje byť pochopená
Človek, ktorý prejavuje svoj hnev, nám poväčšine nie je moc po srsti. Máme tendenciu sa pred jeho hnevom čo najskôr schovať, alebo ho čo najrýchlejšie premeniť na nejaký iný pocit – napríklad zľahčiť situáciu nejakým vtipom a podobne. Ďalšou z reakcií je podvedomá reakcia v zmysle „najlepšia obrana je útok“, takže sa bránime tiež hnevom. Málokomu sa podarí s trpezlivosťou si nahnevaného človeka vypočuť, neutrálne sa k tomu hnevu postaviť, zamyslieť sa nad príčinou a opodstatnením toho hnevu, a na základe toho na túto emóciu adekvátne reagovať.

Hnev je témou nás mnohých. Mnohí z nás prešli modelom výchovy vyššie spomínaných, strachom obmedzovaných babičiek. Reakcia bežnej babičky na prejav detského hnevu je zamietajúca. Namiesto porozumeniu situácii ju chce hneď výchovne spacifikovať a použije slová: “Nebuď zlé, rozmaznané dieťa!“. Rodičia nám celé obdobie nášho rastu (energie fázy „dreva“ v nás) vštepujú predstavy o tom, že keď sa správame tak, vtedy sme dobrí a keď onak, tak sme zlí. V škole nám bolo málokedy dovoľované prejaviť svoje názory a tak buď „držíme jazyk za zubami“ alebo sa nekontrolovane búrime. Približne v 2. až 3. roku života, keď si začíname uvedomovať sami seba, sa v nás prejavuje energia „nù“, tzv. čchi fázy „drevo“ prináležiaca pečeni, po prvýkrát. Je to vskutku sila! Skúmame, expandujeme, rastieme a beda, keď nám niečo stojí v ceste. Vtedy kričíme a soptíme sa, a mnohí dospelí okolo nás nechápu, že obdobie vzdoru je potrebná súčasť prirodzeného procesu, a že hranice treba vytvárať dôkladne, ale citlivo.

O konštruktívnej práci s hnevom vieme zúfalo málo. Málokto nás učí k hnevu pristupovať s pochopením, dokázať svoj vlastný hnev odčítať, naučiť sa nereagovať na malé podnety výbuchom, ale v neutrálnom nadstavení sa im snažiť porozumieť. A bohužiaľ mnohí sme neboli naučení svoj nesúhlas, či odlišný názor prejaviť bez ublíženia druhým, alebo naopak – sebe..

Aká je čchi pečene, taký je prejav nášho hnevu
Miera našej výbušnosti a intenzity hnevu záleží od stavu čchi pečene. Jednou z najdôležitejších úloh pečene je zabezpečovať v tele priechodnosť. Priechodnosť čchi, krvi, ostatných tekutín ako lymfa, hormóny a pod. Okrem ostatných tráviacich orgánov, je to hlavne harmonická čchi pečene, ktorá zaručí, že dokážeme dobre tráviť, že sa výživa dostane tam, kam má. Z hľadiska našej psyché je úlohou pečene spriechodňovať naše emócie. Ak je čchi pečene harmonická, dokážeme prejaviť radosť, starosť, zármutok, ale aj hnev a to všetko v správnom pomere, či rozsahu, ktorý nás nebude ničiť, ale naopak, bude nás podporovať. Uchovávať si harmonickú čchi pečene nie je jednoduchá záležitosť. Je však pre naše telesné a psychické zdravie určujúca. Pečeni pomáha hneď niekoľko vecí a pre jej dostatočnú regeneráciu vo fyzickej, ale aj mentálnej rovine je vhodné venovať sa každej z nich. Priechodnosť pečene môžu podporiť rôzne byliny. Čínska medicína ponúka niekoľko veľmi dobrých bylinných zmesí, ktoré priechodnosť čchi pečene podporujú. Pri ich užívaní je človek prirodzene menej srdnatý na seba či na ostatných, dokáže sa viac uvoľniť, nezaoberá sa hodnotením druhých viac ako sebareflexiou, lepšie mu trávi, lepšie spí… Odporúča sa aj jarná detoxikácia pečene. Vhodná je aj pravidelná mentálna detoxikácia prostredníctvom pravidelnej meditácie. Ale dobrý mentálny detox je možné dosiahnuť aj dovolenkou, výletom, prechádzkou po lese alebo zmenou zamestnania. Všetko, čo by nás mohlo zväzovať, od stiahnutých vlasov do gumičky, cez obtiahnuté nohavice či živôtiky, až po názory či vzťahy, sťahuje aj čchi pečene. Ideálne je aj pravidelne absolvovať ošetrenie akupunktúrou, masáž tchuej-na, medicínsky čchi-kung alebo iné ošetrenie, ktoré zabezpečí zharmonizovanie toku čchi v tele. Vynikajúcim prostriedkom je spev, ideálne je spievať z plného hrdla.

Hnev, ako taký, má v našom živote opodstatnenie. Vo svojej pozitívnej miere je hybnou silou na presadenie určitej zmeny. Ide teda o to, v akom rozsahu sa prejaví – či jeho intenzita prinesie pozitívnu zmenu, alebo mnohé zničí, naruší, zablokuje. Odsudzovať hnev ničomu nepomôže, dôležitejšie je porozumenie intenzite hnevu a jeho nasmerovanie. Hnev má veľké pole pôsobnosti pri nedostatku hlavných cností, ktoré formujú zdravú čchi pečene. Sú to láskavosť, benevolencia, dobrá vôľa, súcit.  O nich a aj o psycho-spirituálnom aspekte duše Chun, ktorá v pečeni prebýva, bude reč nabudúce.


Uverenené v časopise Vitalita_marec 2019

Share Button
Emócie 6. časť_Hnev preráža