Seiko Ginšó je japonská kaligrafka žijúca v Bratislave. Kaligrafie maľovala aj do predchádzajúcich Zuniných kníh, v knihe Múdrosť stromu ich je však omnoho viac. Ponúkame k nahliadnutiu niekoľko z nich.

sakura     jar mäkkosť  svetlo koreň krása

 

 

Share Button
Kaligrafie z knihy Múdrosť stromu