Text_Zuna Vesan_2008
Fakt, že progresívne tanečné školy ako napríklad PARTS v Bruseli alebo SEAD v Salzburgu zahŕňajú do svojej výučby aj shiatsu nie je vôbec nepochopiteľný. Medzi tancom a shiatsu je totiž zvláštne prepojenie, fungujúci partnerský vzťah. Tancujúce telo automaticky pracuje s jeho energiou, spriechodňuje jej tok v meridiánoch a tým telo do určitej miery lieči. Naopak terapeut, dávajúci niekomu shiatsu, využíva mnohé princípy, ktoré sa učíme pri tanci, takže pritom vlastne tancuje.

Samozrejme nie je to také jednoduché ako som to práve predložila. Shiatsu je japonská tradičná pohybová terapia, pri ktorej sa pracuje s vyrovnávaním energie v tele na úrovni meriadiánov, energetických dráh. Naša energia v nich putuje ako teplá voda v potrubí. Tento tok je najkvalitnejší a najefektívnejší vtedy, keď je plynulý a rovnomerný. Taký však ťažko môžeme dosiahnuť, keď sa naše telo z rôznych príčin ocitne v stavoch, kedy sa potrubie upchá a voda sa kumuluje na jednom mieste. Tam môže „zaspať“, stagnovať alebo naopak vyvíjať nadmerný tlak a z tohto miesta nemôže prúdiť ďalej a ohrievať celok. Takéto miesta sú energetickými blokmi, ktoré väčšinou pociťujeme ako bolesti. Shiatsu ich dokáže uvoľniť tým, že prečistí inkriminované miesta od nánosov nečistôt a uvoľní cestu plynulému toku. V praxi teda shiatsu uvoľňuje stres a nežiaduce napätie v tele, zmierňuje fyzické bolesti, únavu a zároveň dodáva energiu do oblastí, kde jej je nedostatok.

Väčšina ľudí považuje shiatsu za masáž. Terapeut sa vás dotýka, manipuluje časťami vášho tela, naťahuje ich, rotuje nimi, pôsobí tlakom na akupunktúrne body, môže vám dokonca napraviť vybočenú platničku alebo uvoľniť zablokovaný sval. Shiatsu však na rozdiel od klasickej masáže má jednu významnú nadstavbu. Pracuje s energiou v tele, koriguje ju, kultivuje, a tým ovplyvňuje činnosť a kondíciu orgánov. Preto shiatsu nazývame skôr ošetrením než masážou v klasickom zmysle slova.

Mnohí študenti, ktorí za mnou na ošetrenia shiatsu prichádzajú, zisťujú, že ich bolesti tela nie sú len o svaloch, šľachách, či kostiach. Samozrejme, že bolesť cítia v tejto „hrubšej“ matérii, ale uvedomujú si, že napríklad energia, ktorú pri tanci použili bola nadmierna, a to v ich tele spôsobilo blok. Vedia, že cesta akou sa to stalo má aj opačný smer. Keď niečo išlo dnu, tak to musí ísť aj von.

„Shiatsu je spôsob ako sa dostávam do kontaktu s vlastným telom odlišným spôsobom ako pri tanci. Jeho subtílnosť mi dopomáha byť si vedomá hlbokých vnútorných prepojení v mojom tele. Pomáha mi opäť dosiahnuť cit pre celok. Je to metóda, ktorá lieči obe moje zranenia, fyzické a aj mentálne. Je to zároveň spôsob ako tým zraneniam predchádzať. Shiatsu rozširuje môj rozsah pohybu tela i pohybu mysle. Okrem toho mi pomáha uvoľniť napätie, dovoľuje mi byť tu a teraz, nehodnotiť sa.“ Jan Unmusig /študent SEAD v Salzburgu

Shiatsu pracuje a pôsobí komplexne, nakoľko je súčasťou východného náhľadu na telo, kde všetko so všetkým súvisí. Ak zmeníme jedno, ovplyvníme tým i druhé. To znamená, že ak napríklad došlo ku fyzickému bloku na dráhach pečene (tie začínajú na nohách, prechádzajú dolnými končatinami a ústia na hrudníku), ovplyvňuje to aj pečeň ako takú. Naopak ak pomôžeme samotnej pečeni, vylepšíme jej stav a kondíciu. To sa prejaví aj na stave nášho tela. Naše šľachy budú disponovať väčšou pružnosťou, pretože práve pečeň šľachy ovplyvňuje. Tancu sa venujem už 25 rokov, ale až pri štúdiu a praxi shiatsu som precítila, že pri práci s telom nejde len o masu mäsa a kostí, ktorú premiestňujem v priestore, i keď akýmkoľvek kultivovaným a estetickým spôsobom. Telo to je aj jeho energia, ktorú treba pochopiť a kultivovať ju.

„Shiatsu má pre mňa s tancom veľa spoločného, v oboch prípadoch ide o prácu s telom. Rozdiel je v tom, že keď prijímam shiatsu ošetrenie, ja sám tú prácu neovplyvňujem. Denne sme to my, kto pri tanečnom tréningu pracujeme s vlastným telom: my ho presúvame, modelujeme, snažíme sa mu rozumieť, ale rôznymi manipulatívnymi cestami ho privádzame pohybom tam, kam sme sa my našou mysľou rozhodli. Pri shiatsu je to terapeut, kto vaše telo počúva. Ja vtedy nemôžem nič umelo skonštruovať, telo je vtedy veľmi úprimné. Zároveň cítim, že terapeutovým dotykom sa moje telo vnútorne prepája. A to sa neskôr objaví v pamäti môjho tela.“ Ivan Mijačevič /študent SEAD v Salzburgu

Terapeutov „tanec“.

Shiatsu to nie je masáž na masérskom stole, kde masér pracuje viac menej rukami. Pri shiatsu príjemca pohodlne leží vo voľnom teplom oblečení na podložke na podlahe, celé jeho telo je teda prepojené so Zemou. Terapeut v jeho blízkosti na podložke kľačí, sedí, alebo stojí, premiestňuje sa okolo príjemcu ladne, citlivo a kultivovane, akoby tancoval. I on je intenzívne napojený na Zem a s touto energiou pri ošetrovaní aj pracuje.

Shiatsu znamená tlak prstami. Terapeut tlakom pôsobí na akupunktúrne body, ktoré sú rozmiestnené na dráhach meridiánov, rozložených po celom tele – na hlave, trupe, končatinách. Tlakové techniky však nie sú to jediné, čo shiatsu využíva. Ide tu o rôzne uvoľňovanie kĺbov cez manipulácie s končatinami, rotovanie kĺbov, naťahovanie, predlžovanie, hnietenie, poklepávanie, vibrovanie… Vskutku samé príjemné veci. Aby toto všetko mohol terapeut vykonať, evidentne sa musí pri tom hýbať, a to spôsobom, ktorý je nám, súčasným tanečníkom, známy a príjemný. Terapeut je napojený na podlahu a využíva jej oporu a energiu, musí mať otvorené svoje vlastné kĺby a predĺženú chrbticu. Pri tlaku nevyužíva silu, ale pôsobí použitím váhy vlastného tela, takže si uvedomuje vlastné ťažisko a je si vedomý ako s ním pracuje. No nemáte pocit, ako by ste čítali trebárs o tanečnej kontaktnej improvizácii? V konečnom dôsledku sa teda po takomto energetickom ošetrení cítia dobre obaja zúčastnení.

Pravidelné ošetrenia shiatsu

Ideálnym stavom by bolo dostávať shiatsu pravidelne. Verím tomu, že shiatsu je jedna z ciest, ktoré nám pomáhajú udržiavať sa v dobrej kondícii a umožňujú nám predchádzať zbytočným úrazom. Pri pravidelných ošetreniach telo funguje dobre fyzicky, kondične i energeticky. Shiatsu nás zároveň učí počúvať vlastné telo a jeho potreby. Ak spozorujeme, že je niečo v neporiadku, je omnoho rozumnejšie zastaviť problém na začiatku, než sa s ním pasovať v pokročilom štádiu. Ak dôjde k odstráneniu príčiny, odpadá potreba špeciálnej liečby.

„Shiatsu mi pomáha počúvať samého seba. Je to veľmi citlivá a telo rešpektujúca práca, ktorá mi vždy pomôže nájsť druhý dych na to, aby som sa znova a znova naštartoval na denné tanečné hodiny. Necítim sa v ňom manipulovaný ani ovládaný. Niekedy, po týždňoch dennodenného tréningu a fungovania v škole, strácam seba samého. Shiatsu mi pomáha opäť sa nájsť. Táto práca nie je o svalovej bolesti alebo niečo také. Pre mňa je to hlavne o prepájaní vzťahov medzi vnútorným a vonkajším svetom, medzi mnou a mojim telom. Je to vzrušujúce a pomáha mi to aj skúmať tanečný pohyb.“ Ivan Mijacevic/ študent SEAD v Salzburgu

Pravidelná terapia shiatsu udržuje tok energie v plynulom pohybe bez blokovania či stagnácií. Avšak čas od času sa objaví kondícia, ktorá sa vymyká našej kontrole a dochádza k prerušeniu plynulého toku energie. Extrémne vonkajšie podmienky, ako je teplo alebo chlad, nadmerný vietor, nekvalitná strava, nepravidelný stravovací režim či nedostatok spánku, majú vplyv na tento prirodzený tok. Duševný stres a extrémny tlak v zamestnaní či v rodine môžu tiež zmeniť schopnosti tela prijímať a vylučovať (očisťovať sa). Môže teda vzniknúť nerovnovážna kondícia, nerovná výmena. A tu nám shiatsu môže podať pomocnú ruku.

„Po ošetrení som viac uvoľnená a vnútorne poprepájaná. To potom prežívam aj v živote a v tanci. Myslím, že ak by som mohla byť ošetrovaná častejšie a pravidelne, a ak by som to praktizovala aj sama, ovplyvnilo by to celú moju existenciu a aj tanec!“ Diana Thielen /študentka SEAD v Salzburgu

Watsu – shiatsu vo vode.

Ozajstnou lahôdkou je ošetrenie shiatsu, ktoré zažijete vo vode s teplotou 37°C. Vaše telo je nadnášané vodou, chrbtica a kĺby tým pádom nemusia pracovať s gravitáciou. Dochádza k hlbokému uvoľneniu a revitalizácii organizmu. Terapeut vás citlivo vedie po vodnej hladine a rôznymi technikami zahŕňajúcimi vyťahovania, špirály, rotácie či stláčania, uvoľňuje a lieči vaše telo. To sa tomuto prostrediu absolútne prispôsobí a vaše dýchanie sa upokojí natoľko, že necítite zábrany priebežne byť ponáraný hlboko pod hladinu a opäť byť vynáraný nad hladinu, aby ste sa nenásilne nadýchli. Dostávate sa do stavu spomienok, keď ste ako bábätká žili v bezpečí a teple mamičkinho bruška. Ak sa dokážete s terapeutom vhodne zosúladiť, môže vás týmto svetom viesť i väčšou rýchlosťou a širším priestorom, a to už je skutočný vodný tanec, vodná kontaktná improvizácia, v ktorej sa liečite.

Tanec a shiatsu

Shiatsu nikdy pacienta nelieči. Pacient sa musí liečiť sám. Praktik shiatsu ho len stimuluje, pomáha navodiť správny smer. Slúži mu ako zrkadlo a dáva mu príležitosť k sebereflexii a k nájdeniu skutočnej príčiny jeho kondície. Shiatsu to nie sú len ošetrenia, kde pasívne niečo prijímate. Každý, kto raz príde na ošetrenie si uvedomí, že nemôže svoje telo oddeľovať od mysle, a od ostatných súčastí života. Ak chce so svojim problémom niečo urobiť, nestačí mu prichádzať iba na ošetrenia (i keď aj to je už dosť). Treba pracovať aj na zmene stravy, pravidelne cvičiť, relaxovať, očisťovať svoje telo i myseľ a v neposlednom rade aj medziľudské vzťahy. S tým všetkým shiatsu súvisí.

Samotným aktívnym pohybom, v našom prípade tancom, aktivizujeme energiu v meridiánoch a spriechodňujeme v nich jej tok. Pokiaľ energiu v pohybe vedome pozorujeme a pracujeme s ňou, môžeme sa samotným tancom liečiť. Mám skúsenosti s improvizáciami, v ktorých sme sa zamerali na prácu s meridiánmi a na energiu v nich prúdiacu. Pri aktívnej a vedomej práci sa nám napríklad pri práci s energiou na dráhe močového mechúra a obličiek podarilo dotyčnej tanečnici prinavrátiť vynechávajúcu menštruáciu.

Tancu sa venujem už pomerne dlho, shiatsu iba päť rokov. Nemôžem však povedať, že sa stalo súčasťou môjho života len pred piatimi rokmi. Intuitívne ho používam odkedy tancujem. Určité prvky shiatsu používa každý tanečník, ktorý si z času na čas potrebuje s kolegom vymeniť masáž. Vďaka tomu, že tanečníci nemajú zábrany sa navzájom dotýkať, používajú v rámci svojho relaxu aj prvky shiatsu. Na intuitívnej úrovni, ale funguje to. Veď masáž je jednou z najstarších inštinktívnych liečebných praktík, používaných od najrannejších počiatkov ľudstva. Ak aspoň trošku poznáme svoje telo a vieme ako mechanicky funguje, vieme jednoducho nájsť miesta, ktoré treba ošetriť. Mnohí z tanečníkov si potrebujú tieto empirické skúsenosti obohatiť o odborné vedomosti o fungovaní tela a o energii v ňom, a štúdiom shiatsu si rozširujú svoj register vedomostí o sebe a svojom tele.

Uzatvárajúc kruh, vraciam sa opäť na začiatok – niektoré tanečné školy považujú shiatsu sa súčasť vzdelania o ľudskom tele. „Oceňujem, že na PARTS máme shiatsu. Na jednej strane je to príjemný kontrapunkt ku náročnej fyzickej práci na tanečnej sále. Ale hlavne je to ďalší spôsob ako nazerať na svoje telo, ako sa učiť vnímať ho nie len v situácii, kedy dostávam, ale aj vtedy, keď dávam. Samozrejme môže ísť len o “relax”, ale myslím, že väčšina z nás prenesie túto skúsenosť aj do života. Do určitej miery je to filozofia obohacujúca celý život. Učíme sa nasmerovať energiu priamo a využiť ju adekvátne v akcii. Myslím, že filozofiou školy je, okrem iného, naučiť nás starať sa o seba.“ Peter Šavel / študent PARTS v Bruseli

Zuna 2/2008

Share Button
Ošetrite si energiu vo svojom tancujúcom tele