Komentár k počtu bodov na dráhe srdca
(z knihy Meridiány-dráhy života)
Text_Zuna Vesan_2020

Srdce je v orgánovej „hierarchii“ pripodobňované cisárovi. Má, rovnako ako cisár, svoje výsadné postavenie, jeho úlohou je starostlivo a láskavo vládnuť, dohliadať, delegovať úlohy a hlavne dávať všetkému život. Srdce je nazývané „lotosový kvet s deviatimi okvetnými lístkami“. Na meridiáne srdca sa nachádza deväť bodov. Je to vskutku zaujímavý jav a určite nie je náhodný. Číslo deväť je totiž magické taoistické číslo, často je spájané práve s cisárom. Prečo je magické?

Deväť je násobkom čísla tri, pričom tri je, ako už bolo vysvetľované, spojením troch úrovní – úrovne Neba, Človeka a Zeme. Každá z týchto úrovní je schopná deliť sa na ďalšie tri úrovne, čím získavame tri krát tri, čo je deväť variácií na úrovni troch pokladov – teda na úrovni informačnej, energetickej a materiálnej roviny. Takže číslo deväť predstavuje dokončenie týchto troch úrovní reality.

Deviatka zároveň predstavuje dovŕšenie možností v rovine desiatkovej sústavy. Je to najvyššie možné číslo, pretože číslo desať je už len opakovaním jednotky a nuly a ďalšie čísla sú tiež už len opakovaním a rôznym kombinovaním.

Je to veľmi zaujímavé číslo aj z toho dôvodu, že keď ho násobíme, vždy dostávame samotnú deviatku (9×2=18 a 1+8=9 alebo 9×5=45 a 4+5=9). Takže číslo deväť akoby permanentne rodilo samé seba, čo je numerologicky veľmi významný jav, nesúci v sebe veľmi veľa matematických súvislostí.

V taoistickom kontexte je číslo deväť absolútne fundamentálne číslo mriežky pakua (v pchin-jine bagua), predstavujúcich osem palácov a stred, čo je akési najjednoduchšie vyjadrenie všetkých možností celého kolobehu života. Taoisti deviatku ešte prepájajú aj so súhvezdím Veľký voz, ktorý pre nich spolu s Polárkou predstavuje najsilnejší zdroj energie. Hviezd vo Veľkom voze je deväť, z čoho sedem je viditeľných a dve, nachádzajúce sa po stranách koncov oja voza, sú neviditeľné.

Deviatka je to najvyššie jangové číslo, a tým najmocnejšie pôsobiace číslo. Predstavuje v podstate celý proces tvorenia.

Deviatka sa objavuje ešte v počte bodov dráhy osrdcovníka (9), obličiek (27) a žalúdka (45). Osrdcovník je ochrancom cisára, obličky cisára spájajú s jeho prenatálom a žalúdok s jeho postnatálom.

x

Zo Zuninej knihy Meridiány – dráhy života.

 

 

Share Button
Počet bodov na dráhe srdca