Prirodzenosť v jednoduchosti

Úryvok z knihy Múdrosť stromu
text_Zuna Vesan_2023


Tao je večné, zostáva bez mena.
Aj keď sa vo svojej jednoduchosti zdá nepatrné,
nič na svete sa mu neodváži čeliť.
Lao-c´

Keď vietor odfúkne posledný lupeň jeho kvetov, strom zostane pokojne stáť. Uspokojí sa s „bežnosťou“ zelenej farby svojich listov a oddá sa všednej obyčajnosti. Prestal byť objektom záujmu pozorovania a obdivu ľudí, jemu to však vôbec nevadí. Vymanený z väzby na hmotu je sústredený na život, ktorý sa vymedzuje na prítomný okamih, kde minulosť a budúcnosť neexistujú. To, čo sa vďaka kvetom malo udiať, sa udialo, a to, čo sa vďaka tomu má udiať, sa udeje za pár mesiacov. Strom teda vníma už len holú prítomnosť.

Život stromu je jednoduchý, pomalý, nekomplikovaný. Dokážem sa naň s úžasom pozerať celé hodiny. Nevzdoruje, nevytvára zložitosti a problémy, nezasahuje, nevmiešava sa, nechce riadiť, nesúťaží, nebalamutí, nemá žiadne túžby. Je úplne krásne obyčajný a necháva len to podstatné. Celé hodiny pozerám na to, že sa s ním nedeje nič viditeľné a zásadné. Pozorujem jeho fádnu každodennosť, v ktorej je fascinujúco nádherný a skutočný. Hodiny nespúšťam oči z toho, ako je hlboko spokojný s tým, čo práve je a čo práve má. Daný okamih jeho života je zdrojom jeho pokoja. Obrovská stará horská čerešňa, ktorá rastie na kraji lesa vedľa našej lúky, týždeň žiarila svojimi bielymi kvetmi a priťahovala naše pohľady. Vždy ju obdivujem keď kvitne, ale často ma láka pozerať sa práve na jej obyčajnú každodennosť. Z opodiaľ mi vraví:

Prečo by som sa mala venovať niečomu inému ako je každodenná prítomnosť? V mojom živote je niekoľko výnimočných chvíľ, ale zvyšok je obyčajná každodennosť, ktorú mám rada. Je to základ môjho života. To pomalé, trpezlivé a pokojné spočívanie v bytí, ktoré je iba občas prerušované nevyhnutnými vzrušujúcimi udalosťami. No aj tie sú len (sú)časťou mojej každodennosti. Tu v lese stretávam mnohých ľudí a vnímam ako túžite zažiť niečo výnimočné, nevšedné, niečo, čo by vás vytrhlo z vášho každodenného života, ktorý vnímate ako obyčajný, jednoduchý a niekedy až nudný. Pre pestrosť života je vystúpenie z dennodennej rutiny zaiste dôležité, no vy akoby ste sa tej každodennosti ani nezúčastňovali. Nachádzate sa v nej fyzicky, avšak mentálne a energeticky nie. Nevenujete pozornosť tomu, čo sa deje práve teraz a tým často prehliadate to, v čom je skutočná podstata. Ženiete sa za neobvyklými zážitkami, za mimoriadnymi vecami, novinkami, pozlátkami, dokonalosťami, a obyčajnú jednoduchosť a každodennosť prehliadate. Ak ju aj vo svojom živote zaregistrujete, začnete vytvárať ilúzie o niečom zaujímavejšom, či lepšom, a svoju myseľ tak automaticky presuniete z prítomnosti a obyčajnosti inam.

Krása každodennosti
Čo mi tým chce povedať? Aj ja mám rada výnimočné a zaujímavé dni vo svojom živote. Nové zážitky a obohacujúce skúsenosti, objavovanie nových krajín, stretnutie s podnecujúcimi ľuďmi a zaujímavými učiteľmi môj život zaiste obohacujú. Aj kúpa niečoho, čo potrebujem, a čo mi urobí radosť, spestrí môj život. Čerešňa nechce, aby som sa tohto vzdala. Nabáda ma však vnímať pestrosť a krásu života aj v jeho každodennosti. Rok má 365 dní. Ak od tohto čísla odpočítam dni dovolenky, štátne sviatky a víkendy, ostane nám približne 222 dní každodenného obyčajného života. Celkom veľké číslo na to, aby bolo premrhané čakaním na niečo nekaždodenné a neobyčajné. Čerešňa sa k mojim úvahám pridáva:

Presne tak. Javí sa mi, že by ste si v prvom rade mali zabezpečiť, aby vaša každodennosť za niečo stála. Aby vás bavila vaša práca a nechceli ju mať radšej čím skôr za sebou. Aby ste videli hodnotu aj v drobných činnostiach, ktoré dennodenne vykonávate a nepripisovali dôležitosť len veľkým skutkom. Aby ste oceňovali aj nedokonalosť všedných dní, pretože všedné dni sú základom dní výnimočných. Urobte si život takým, aby vám mohol robiť radosť aj vo svojej jednoduchosti, maličkosti a obyčajnosti. Ak v tom sa dá nájsť príjemné zaľúbenie. Lao-c´ vám radí:

Prejavujte prostotu, uchovávajte si jednoduchosť;
obmedzujte jednostrannosť, zmiernite žiadostivosť.

Ak budete jednostranne zameraní len na to nevšedné, fascinujúce, ohromné, zaujímavé, dokonalé, nablýskané, extatické, hypermoderné a podobne, a budete pri tom zabúdať na druhú stranu mince, budete žiť v ilúzii. V klamnom zdaní, teda v niečom, čo nie je reálne. A ak aj v tej ilúzii nájdete určité naplnenie, isto nepotrvá dlho a budete prahnúť po ďalšom naplnení. To vám spôsobí pocit nenaplnenia a absenciu skutočného šťastia. Podstata života, ktorá tkvie v jednoduchosti a obyčajnosti, ten dôležitý substrát, ktorý svojou každodennou prítomnosťou vytvorí prirodzené podmienky na vznik niečoho výnimočného, vám bude unikať medzi prstami.

Pozerajúc sa na čerešňu cítim, ako do môjho vedomia pomaly začína prenikať nová životná kvalita. Hľadiac na ňu sa naplňujem predstavou, ako dokážem vo svojom živote oceňovať aj to, že sa práve nedeje nič viditeľné a zásadné. Predstavujem si, ako ladím aj s každodennosťou a s jej praobyčajnými drobnými „zázrakmi“, či s pocitom dostatku aj v maličkostiach a nedokonalostiach, s tým, čo som doteraz čiastočne prehliadala. Je to príjemná predstava – jemná, číra, nekomplikovaná radosť z prostého bytia. Myslím, že táto kvalita má niečo spoločné aj s japonskou filozofiou wabi sabi, filozofiou krásy v jednoduchosti, obyčajnosti, nedokonalosti a pominuteľnosti.

Wabi sabi
Akonáhle čerešňa zaregistrovala moje zamyslenie sa nad na wabi sabi, hneď sa pripojila k úvahám:

Áno, filozofia wabi sabi je stromom veľmi blízka. Vznikla v Japonsku v 16. storočí ako revolta voči hodnotám prepychu, bohatstva, honosnosti a okázalosti. Je veľmi aktuálna aj dnes, pretože vám ponúka svieži vzduch do doby, v ktorej dominuje materiálny svet a všetky tie veci, ktorými sa človek zahlcuje. Wabi sabi narúša svet, kde vládne nutnosť rýchlej spotreby a výroby nových a nových produktov, ale aj svet, kde sa ľuďom podsúvajú zbytočnosti, či povrchná krása a povrchná dokonalosť. Wabi sabi ukazuje cestu ako vidieť krásu aj v jednoduchých veciach, podnecuje k uchovávaniu toho najpotrebnejšieho, približuje každodenný život k tomu podstatnému. Tak ako strom sa aj wabi sabi vyznačuje zjednodušením života a zbavením sa všetkého prebytočného a neskutočného. Vyzýva vás k spomaleniu, aby ste boli schopní vidieť krásu v jednoduchosti a obyčajnosti a začali vnímať svet nielen očami, ale aj srdcom.

Keď hľadím na stromy, lúku, oblohu, či skaly, vnímam, že esencia wabi sabi je všade. Je všade, aj keď ju vlastne priamo nie je vidieť. Je to to, čo je tak evidentné a prirodzené, že sa o tom vlastne ani nehovorí. Prírodou ovplyvnená filozofia wabi sabi velebí nezasahovanie do jedinečnej prirodzenosti. Dáva priestor aj nepredvídateľnosti, protikladom, či neúplnosti. Prijíma akúkoľvek zmenu, dokonca aj úpadok, či konečnosť. Uznáva dary obyčajného, prirodzeného, pomalého a nevyhnutného. Pretože príroda sa zaoberá vždy len tým, čo treba. Čo netreba, nechá tak. Jednoduchosť je princíp spokojnosti všetkých jej tvorov. Môže byť princípom spokojnosti aj človeka.

Pokojne tečie
riekou každodennosti.
Život


Z knihy Múdrosť stromu

Ďalšie ukážky:
Krása pominuteľnosti
Strom je majstrom konania v nekonaní
Čo robí strom v ťažkých časoch
Schopnosť pustiť a navrátiť sa
Strom povýši nedokonalé na nádherné

 

 

Share Button
Prirodzenosť v jednoduchosti