Text_Zuna Vesan_2007
Shiatsu nie je tabletka proti bolesti, ktorou zakryjete svoj zdravotný problém. Ak prídete na ošetrenie, určite sa uvoľníte a užijete si príjemnú hodinku, kedy sa o vás niekto bude starať. Shiatsu vás však môže podnietiť k vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie, vzbudiť vo vás potrebu bližšieho porozumenia vlastného tela a energie v ňom. A to je jeho devíza.

Shiatsu doslovne znamená tlak prstami. I keď v ňom nejde len o túto techniku, tlak prstami, lakťami, dlaňami alebo chodidlami na určité body na dráhach meridiánov je podstatný. Okrem tlaku na body shiatsu používa rôzne iné dotykové techniky ako napríklad: trenie stimulujúce tok krvi; hnietenie uvoľňujúce stuhnutosť a zväčšujúce tok Ki; poklepávanie obnovujúce vitalitu unavených svalov a nervov; alebo potriasanie, vibrovanie, manipulovanie končatinami ako naťahovanie či rotovanie v kĺboch.

Ošetrenie

Žiadne z ošetrení shiatsu neprebieha rovnako. Každý terapeut má určité spôsoby, ktoré rád používa, a rovnako každý pacient so sebou prinesie iné problémy, na ktorých treba pracovať. Takže je nutné sa otvorene prispôsobovať danej situácii. V zásade by však ošetreniu mal predchádzať pohovor, na základe ktorého má terapeut (a v niektorých prípadoch i samotný pacient J) možnosť zorientovať sa v probléme a potrebách pacienta, zvoliť tú správnu techniku a postupy ošetrenia. Už i podľa slovného prejavu pacienta, jeho artikulácie či celkového chovania, dokáže načerpať informácie o diagnóze daného pacienta. Neskôr, v priamom fyzickom kontakte s pacientom, sa terapeut s potrebami pacienta oboznámi ešte dôkladnejšie na základe stavu energie v meridiánoch. Vycíti, čo je v neporiadku a buď zvolí techniku ošetrenia, alebo sa nechá viesť svojou intuíciou, ktorá mu našepká, na ktoré miesta na tele priložiť dlaň, kam v ošetrení skutočne ísť. Často krát ide o kombináciu oboch ciest. Diagnóza a liečba sú v shiatsu v úzkom spojení.

Shiatsu sa vykonáva v príjemnom pokojnom prostredí, v ľahu na podložke na podlahe. Vhodné sú za týmto účelom vyrobené priestranné futóny, plnené napríklad šupkami z pohanky. Je však možné shiatsu vykonávať aj na stoličke v sede, či už z dôvodu, že pacientovi nie je príjemné ležať alebo pre nedostatok priestoru. Niekedy je sed vhodnejší jednoducho preto, lebo určité partie tela sa v tejto polohe ošetrujú ľahšie. Voľné, bavlnené oblečenie zaručí prijímateľovi intimitu, no na druhej strane nebráni terapeutovi ‘dotýkať’ sa energie tela. Bavlna neprekáža toku Ki v tele, pretože je rastlinného pôvodu. Odev zo syntetiky obmedzuje tok Ki a zraňuje prsty terapeuta. Pokiaľ pacient aj terapeut chcú docieliť výraznejší efekt, je vhodné najmenej dve hodiny pred ošetrením nejesť. I krátky pôst nie je na škodu.

Po skončení shiatsu by mal mať pacient možnosť ostať relaxovať a „prinavracať sa do seba“ tak dlho, ako je mu to príjemné. Potrebuje čas a priestor na to, aby bol schopný spracovať a ponechať si túto novú skúsenosť, a vykročiť s ňou do každodenného života. Pred odchodom ešte môže s terapeutom diskutovať o možnostiach podpory ošetrenia v domácom prostredí. To môže byť podporené rôznymi obkladmi na postihnuté miesta, kúpeľmi, zábalmi, cvičeniami, či zmenou stravovacích návykov. Často krát i zmenou určitých modelov správania, spôsobu života, či nefungujúcich modeloch v medziľudských vzťahoch.

Pre koho je shiatsu vhodné.

Shiatsu je určené pre každého, kto má potrebu vyriešiť svoju disharmóniu spôsobom, ktorý je prirodzený a príjemný. Aby človek zostal zdravý, musí sa neustále prispôsobovať daným zmenám, vnútorne, ale aj navonok – musí sa neustále harmonizovať. Na tejto ceste mu shiatsu ponúka opornú ruku. Shiatsu je vhodné aj v tehotenstve (okrem prvých troch mesiacov tehotenstva). Fyzické zmeny, spôsobené rastúcim dieťatkom, sú často príčinou množstva bolestí a zdravotných problémov (bolesti spodných partií chrbtice, unavené a ťažké nohy, celková únava…). Pri správnom držaní a používaní tela a pri pravidelných ošetreniach shiatsu, sa im dá predísť. Samozrejme každý skúsený terapeut ovláda body, ktoré sa v tehotenstve nesmú stimulovať, pretože by mohli spôsobiť napríklad predčasné kontrakcie. Shiatsu je vhodné aj pre deti (samozrejme v prispôsobenej forme), ktoré sú nesmierne vnímavé na toky energie, ktoré im venujeme. Týmito masážami môžu rodičia upokojiť dieťa pred spaním, zároveň však môžu citlivým spôsobom zmierniť niektoré problémy ako sú napríklad horúčky, zlé zažívanie, nepokoj, roztekanosť, nočné pomočovanie, či strach z tmy. Shiatsu je úžasným prostriedkom ako udržiavať intenzívny styk rodičov s deťmi, rozvíjať v nich dôveru a cit.

Záverom

Shiatsu nikdy pacienta nelieči oddelene od jeho života. Pacient sa musí liečiť sám. Terapeut ho len stimuluje, pomáha mu navodiť správny smer. Slúži mu ako zrkadlo a dáva mu príležitosť k sebereflexii skutočnej príčiny jeho kondície. Terapeut má možnosť pacientovi otvoriť dvere do sveta nových súvislosti a ukázať mu život vo väčšej komplexnosti, pretože shiatsu smeruje k celistvosti človeka. To sa týka i samotného terapeuta. Ten, kto poskytuje shiatsu, musí predovšetkým pracovať sám na sebe, na svojom vnútornom vývoji. Ak sám terapeut nie je zdravý a šťastný, ťažko môže uspokojivo liečiť druhých. Aby vôbec mohol začať, musí byť zdravý a otvorený neustálemu štúdiu.

Rôzne kurzy shiatsu ale nie sú určené len tým, ktorý sa tejto metóde chcú ako terapeuti venovať profesionálne. Poznatky, o ktorých sme písali v predošlých dieloch, a ich prepojenie s naším bežným životom, považujem za dôležitú a fundamentálnu súčasť nášho vedomostného „vybavenia“. Sme v prvom rade ľudia s telom, ktoré treba poznať a zdravím, za ktoré máme vlastnú zodpovednosť. Preto sa o tom treba vzdelávať. V škole nás týmto podstatným veciam bohužiaľ neučili.

V poslednej časti tejto série o shiatsu sa zo súše prenesieme do teplej vody. Predstavíme si wattsu – vodné shiatsu a jeho úžasné účinky na telo i dušu človeka.

Zuna 5/2008

Share Button
6.časť_Vitajte na ošetrení shiatsu