Text_Zuna Vesan_2010
V minulom čísle sme vám predstavili Shiatsu, ako starodávnu metódu ošetrenia energie v tele, ktorá príjemným spôsobom dokáže pomôcť deťom pri ich problémoch. Jednou s jej moderných foriem je Watsu – shiatsu vo vode. Ponúka novú dimenziu ošetrenia tela, kedy okrem práce terapeuta alebo rodiča, vykonáva mnoho potrebného samotná voda.

Shiatsu vo vode

Watsu začal v osemdesiatich rokoch minulého storočia rozvíjať známy shiatsu terapeut Harold Dull tým, že prenášal svoje poznatky z „pozemského“ shiatsu do teplého bazéna. Objavil, že efekt shiatsu môže byť zosilnený vtedy, keď sa telo počas aplikovania techník shiatsu nachádza v teplej vode. Tam je nadnášané a povrch tela nevytvára v súvislosti s povrchom zeme žiadny odpor. Teplá voda a jej schopnosť nadnášať ponúkajú ideálne prostredie pre uvoľnenie celého tela, najmä chrbtice. Odvtedy sa táto metóda rozšírila takmer do celého sveta a rozvíja sa do iných smerov, napríklad pod názvami „aquatic body work“ či „aqua welness“.

Voda

Voda, ako prazákladný element, v ktorom sa formovalo naše telo, prinesie dieťaťu cestu, ako sa prinavrátiť do pocitu harmónie medzi telom, dušou a mysľou. Životom a rôznymi situáciami, do ktorých sa dieťa dostáva, sa tento pocit pomaly, ale iste, vytráca. Voda a terapia v nej, mu pomôžu takpovediac sprítomniť sa, upokojiť svoje podvedomie, čo sa iste prejaví aj na jeho vedomí a správaní sa. Watsu pomáha deťom zmierniť ich hyperaktivitu, „rozpustí ich rôzne strachy, pomáha však aj deťom s fyzickými handikapmi, či mentálnymi poruchami. Pokiaľ dieťaťu dáva watsu jeho vlastný rodič, puto, ktoré sa medzi nimi touto prácou vytvára, nadobudne obrovskú intenzitu.

Watsu sa odohráva v teplej vode. Pri spojení vody a teploty, ktorá je viac-menej totožná s teplotou ľudského tela, dochádza k hlbokému uvoľneniu a revitalizácii organizmu. Teplá voda a jej nepretržitá podpora poskytujú ideálne podmienky na uvoľnenie chrbtice a nervovej sústavy, ktorá sa cez chrbticu rozvetvuje do všetkých častí tela. Dieťatko, ktoré sa prirodzene vody nebojí a má ju rado, sa dokáže v teplej vode uvoľniť a ošetrenie, ktoré vo vode dostáva, vníma skôr ako príjemnú pomalú hru. Telo je nadnášané vodou, chrbtica a kĺby tým pádom nemusia pracovať s gravitáciou. Sú preto voľnejšie, otvorenejšie a napätie v nich je možné uvoľniť efektívnejšie. Sila nadnášania vodou uvoľňuje aj svaly, ktoré môžu „vypnúť“ od povinnosti držať telo pokope. Výrazne sa tým redukuje svalová disbalancia, následkom ktorej je napätie, bolesť, únava.

Vďaka tomuto prostrediu sa prirodzene spriechodňujú aj toky energie v meridiánoch – energetických dráhach. Nadnášanie vodou redukuje frekvenciu dýchania, takže dochádza aj k upokojeniu dýchania a nervového systému. Terapeut, či rodič dieťa citlivo vedie vodným prostredím a rôznymi technikami zahŕňajúcimi vyťahovania, špirály, rotácie či stláčania, uvoľňuje a lieči jeho telo a energiu v ňom. Principiálne sú to obdobné techniky ako pri „pozemskom“ shiatsu, telo je však pri watsu úplne obklopené vodou, nachádza sa v inej priestorovej dimenzii, takže je možné sa s ním viacej „hrať“ – dopriať mu vychutnávať priestor okolo tela, ale aj nastoliť vnímanie priestoru vnútri tela.

Ponorenie sa do hĺbok duše

Watsu je hlboko relaxačná terapia. Vďaka teplu a vodnému prostrediu, do ktorého je dieťa ponorené, sa môže vnoriť do sveta spomienok, do prenatálneho obdobia. Jeho telíčko sa naladí na pocit bezmedznej lásky a jednoty, ktorú pociťovalo v bezpečí lona svojej matky. Takmer bezváhový stav, vodné objatie a blízkosť terapeuta alebo rodiča, ktorý mu toto ošetrenie dáva s láskou, pomôžu dieťaťu upokojiť sa, prehĺbiť pocit bezpečia, dôvery, vnútorného mieru.

Pri Watsu terapeut alebo rodič drží dieťa v náručí chrbtom, bokom, alebo bruchom na úrovni hladiny, aby telo dieťaťa s vodou jemne splývalo. Hojdavými a „vlnivými“ technikami ho uvoľní a pripraví na ďalšiu prácu. Deťom však nemožno nanútiť to, čo sami nechcú. Tak je to aj pri watsu. I keď terapeut alebo rodič poznajú techniky, ktorými by chceli ošetrenie viesť, ideálne je počúvať potreby dieťaťa, nechať ho určitým spôsobom modelovať si ošetrenie sami. Cieľom je totiž pracovať intuitívne, so schopnosťou „čítať“ potreby toho-ktorého dieťaťa cez jeho telo.

Pod hladinu

Keď začne dieťa vode a terapeutovi úplne dôverovať, jeho dýchanie sa upokojí natoľko, že môžu po spoločnej dohode dospieť k ponáraniu sa pod hladinu. Keďže nadnášanie – protigravitačná energia – znižuje potrebu kyslíka, je to už len krôčik k tomu, aby samo pocítilo potrebu ponoriť sa pod hladinu. Jeho dýchanie sa upokojí natoľko, že necíti zábrany priebežne byť ponáraný pod hladinu a opäť byť vynáraný nad hladinu, aby sa pokojne nadýchlo.

Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj „návrat späť“. Prechod z vody, z akéhosi vnútorného sveta, musí prebehnúť ešte citlivejšie. Terapeut, či rodič dieťa v pokoji privedie k brehu, pomôže mu dostať sa do vertikálnej polohy, s nohami smerom ku dnu, ideálne je, aby sa zeme nohami dotklo. Jedným slovom – pomôže mu uzemniť sa, a nechá mu za svojej prítomnosti čas na to, aby sa pomaly, vo svojom tempe vrátilo späť.

Watsu je vhodné robiť vždy, keď sa nachádzate vo vodnom prostredí. Aj vtedy, keď nepotrebujete s dieťaťom riešiť žiadny zdravotný problém. Dieťa po všetkých vodných bláznostvách typu: skákanie do vody, plávanie, ponáranie, či šmýkanie sa na tobogáne, rado prijme novú „vodnú hru“ – watsu s rodičom. Dáte mu tým veľmi veľa.

V budúcom čísle sa dozviete ako môže shiatsu pomôcť žene v tehotenstve a po pôrode.

Uverejnené v časopise Dieťa 1/2010

Share Button
Vodné Shiatsu pre deti