Text_Zuna Vesan_2007
V minulom čísle sme si opísali ošetrenie shiatsu – jeho „pozemskú formu“. Ozajstnou lahôdkou je však watsu – ošetrenie shiatsu, ktoré zažijete vo vode s teplotou 36°C. Ak sa s ním niekedy stretnete, určite si túto príležitosť nenechajte ujsť. Voda, ako prazákladný element, v ktorom sa formovalo naše telo, vám prinesie cestu, ako znovuobjaviť pocit harmónie medzi telom, dušou a mysľou, pomôže vám sprítomniť sa.

Devíza vodného prostredia

Pri teplote vody, ktorá je viac-menej totožná s teplotou ľudského tela, dochádza k hlbokému uvoľneniu a revitalizácii organizmu. Teplá voda a jej nepretržitá podpora poskytujú ideálne podmienky na uvoľnenie chrbtice. Telo je nadnášané vodou, chrbtica a kĺby tým pádom nemusia pracovať s gravitáciou. Sú preto voľnejšie, otvorenejšie a napätie v nich je možné uvoľniť efektívnejšie. Sila nadnášania vodou uvoľňuje aj svaly, ktoré môžu „vypnúť“ od povinnosti držať telo pokope. Výrazne sa tým redukuje svalová bolesť a únava. Vďaka tomuto prostrediu sa prirodzene spriechodňujú aj toky energie v meridiánoch. Nadnášanie vodou redukuje frekvenciu dýchania, takže dochádza aj k upokojeniu dýchania a nervového systému. Terapeut vás citlivo vedie vodným prostredím a rôznymi technikami zahŕňajúcimi vyťahovania, špirály, rotácie či stláčania, uvoľňuje a lieči vaše telo. Prakticky sú to principiálne tie isté techniky ako pri shiatsu, telo je však pri watsu úplne obklopené vodou, nachádza sa v inej priestorovej dimenzii, takže je možné sa s ním viacej „hrať“ – dopriať mu vychutnávať priestor okolo tela, ale nastoliť aj vnímanie priestoru vnútri tela.

Ponorenie sa do hĺbok duše

Watsu je hlboko relaxačná terapia. Okrem efektu pre naše fyzično, o čom práve bola reč, dáva možnosť vybrať sa cestou k sebe samému, k našim základom, do nekonečných hĺbok nášho vnútorného oceánu. Vďaka teplu a vodnému prostrediu, do ktorého ste úplne ponorený, sa môžete ponoriť do sveta spomienok, často krát až do prenatálneho obdobia. Špeciálne pozície vám dopomôžu rozpomenúť si na pocit bezmedznej lásky a jednoty, ktorú ste pociťovali v bezpečí lona svojej matky. Takmer bezváhový stav, vodné objatie a blízkosť terapeuta, ktorý vám toto ošetrenie dáva s láskou, tak môžete znovu objaviť potreby bezpečia, dôvery, vnútorného mieru. Môžete zažiť a prehĺbiť v sebe pocit byť podporovaný a milovaný, upevniť si tento pocit, aby ste z neho mohli čerpať v bežnom živote. Ak ste práve toto vo svojom živote nezažili, môžete si to teraz vynahradiť. Všetky tieto pocity sú veľmi silné, takže môže dôjsť aj k výraznej emocionálnej reakcii, na ktorú je terapeut pripravený a vie s ňou pracovať.

Citlivo vojsť a citlivo vystúpiť

Watsu sa začína na hladine. Terapeut vás položí chrbtom na hladinu, s ktorou budete jemne splývať za pomoci nadnášajúcich pomôcok umiestnených pod krkom a kolenami. Jemnými hojdavými a „vlnivými“ technikami vás uvoľní a pripraví na ďalšiu prácu. Keď začnete vode a terapeutovi úplne dôverovať, pomôcky spod krku a kolien sa nenásilne odstránia a ostávate tam už iba vy, terapeut a voda. Rôznymi technikami dôjde k takému uvoľneniu a naladeniu, že začnete mať pocit, akoby ste boli úplnou súčasťou vody. Keďže nadnášanie – protigravitačná energia – znižuje potrebu kyslíka, je to už len krôčik k tomu, aby ste pocítili potrebu ponoriť sa pod hladinu. Ani neviete ako, postupne pod tou hladinu ste, v absolútnej a nenásilnej spolupráci s terapeutom. Vaše dýchanie sa upokojí natoľko, že necítite zábrany priebežne byť ponáraný hlboko pod hladinu a opäť byť vynáraný nad hladinu, aby ste sa pokojne nadýchli. Ak sa dokážete s terapeutom vhodne zosúladiť, môže vás týmto podvodným svetom viesť i väčšou rýchlosťou a širším priestorom, a to už je skutočný vodný tanec, ktorým sa liečite.

Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj „návrat späť“. V minulom čísle Vitality bola reč o tom, ako je dôležité dať pacientovi čas a priestor na to, aby sa z relaxácie mohol prinavrátiť do seba. Prechod z vody, z hlbokého ponorenia sa do svojho vnútra, musí prebehnúť ešte citlivejšie. Terapeut pacienta v pokoji privedie k brehu, pomôže mu dostať sa do vertikálnej polohy, s nohami na dno, zem. Jedným slovom – pomôže mu uzemniť sa, a nechá mu za svojej prítomnosti čas na to, aby sa pomaly, vo svojom tempe vrátil späť.

Watsu sa začalo rozvíjať v osemdesiatich rokoch minulého storočia, kedy známy shiatsu terapeut Harold Dull, preniesol svoje poznatky zo shiatsu do teplého bazéna. Objavil, že efekt shiatsu môže byť zosilnený vtedy, keď sa telo počas aplikovania techník shiatsu nachádza v teplej vode. Odvtedy sa táto metóda rozšírila takmer do celého sveta a rozvíja sa do iných smerov, napríklad pod názvami „aquatic body work“ či „aqua welness“. Býva súčasťou ponúk terapeutických služieb vo všetkých významných kúpeľných centrách. Kiežby to tak bolo aj u nás.

Zuna 6/2008

Share Button
7.časť_Watsu – shiatsu vo vode