Škola shiatsu funguje od roku 2005. Filozofia školy vychádza z názoru, že každý človek by mal byť zodpovedný za svoje zdravie, rozumieť svojmu telu a dokázať pomôcť sebe i druhým v prípade vybočenia z harmonického stavu, vedúceho k chorobe. To je v úzkom spojení s poznaním zákonov vesmíru, ktoré Zuna na kurzoch učí a pomáha ľuďom, aby ich dokázali pretransformovať do vlastného bežného života. Nejde teda len o masérske vzdelávanie, ale aj o duchovný pohľad na vec, založený na teoretickom podklade pochádzajúceho z taoistickej filozofie. Okrem záujemcov zo Slovenska, sa jej zúčastnili aj študenti z Veľkej Británie, Belgicka, Švajčiarska, Poľska, Holandska a samozrejme Česka.
Škola je rozdelená do niekoľkých modulov, pričom ideálne je začať od základov – Letná škola shiatsu. Ostatné moduly sa môžu absolvovať podľa záujmu študenta, ale aj podľa toho, ktorý z modulov aktuálne prebieha:

Letná škola shiatsu
Prebieha v lete, v meditačnom centre Surya v Bielych Karpatoch, pri Novom meste nad Váhom.
Je rozdelená na 2 stupne:
I. stupeň – základy: teória jin-jang, teória piatich premien energie, energia Ki, orgánové hodiny, 12 základných párov meridiánov, základné akupunktúrne body), v praxi základné techniky, zázvorové obklady na obličky, ranné Do In a  čchi-kungové cvičenia…
čítaj letná škola shiatsu I.
II. stupeň – prehlbovanie prebraného učiva + druhy Ki, teória energetickej nerovnováhy kyo a jitsu/nadbytku a nedostatku, mingmen (brána života), tri žiariče, úvod do mimoriadnych dráh, v  praxi ďalšie techniky, transportné a poplašné body, moxovanie, aplikácia obkladu “dlhý had”, ranné Do In a čchi-kungové cvičenia…
čítaj letná škola shiatsu II.

Nie je nutné absolvovať obidva stupne, závisí to od záujmu a potrieb študentov. Stupne je možné absolvovať postupne – každý rok jeden.
Po absolvovaní I. stupňa je možné študovať ostatné moduly. Výber závisí aj od toho, ktorý modul práve prebieha.

Modul 2 – Shiatsu v piatich premenách energie
Celoročný modul štúdia shiatsu vo forme intenzívnych víkendových stretnutí, raz za ročné obdobie (tzn. 5x do roka). Každý víkend je zameraný na element (fázu), ktorý súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha. Obsahuje špecifiká jednotlivých premenlivých fáz, orgány a dráhy s fázou spojené. V teórii a praxi je to hlbšia práca s orgánmi, ich funkciami a poruchami, detailná práca s priebehmi meridiánov (ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc), diagnostické súvislosti, práca so psychickými aspektmi orgánov.
čítaj škola 5 prvkov

Modul 3 – Meridiánová škola
Celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na hlbšie pochopenie systému energetických dráh v ľudskom tele. Ide o hlbšie a detajlnejšie pochopenie cirkulácii Ki v 12 riadnych orgánových dráhach, na odhalenie iných vzťahov medzi nimi, než sú ich vzťahy v rámci piatich prvkov. Venujeme sa však aj ostatným dráham a ich vzájomným prepojeniam, a aj ich prepojeniam s riadnymi orgánovými dráhami. Takéto porozumenie hlbšej štruktúry tejto siete pomôže praktikom shiatsu zorientovať sa v mnohých ďalších súvislostiach, a tým rozšíriť okruh možností terapie, ale aj porozumenie vlastnému telu.
Témy okruhov:
Mimoriadne dráhy / Ošetrenia podľa 3 okruhov / Štúdium 6 oddielov / Body 5 priehrad / Šľachovo-svalové dráhy.
čítaj meridiánová škola

Modul4 – Klinické tematické okruhy
Štúdium shiatsu zamerané na jednotlivé klinické okruhy, teda na špecifické zdravotné problémy, z ktorých sa jeden okruh detailne a  komplexne preberá v  teórii a  praxi celý víkend. Zahrňuje aj diagnostikovanie a stanovenie ošetrenia.
Témy okruhov:
Bolesti chrbta a kĺbov / Depresie, úzkosti, psychika / Tráviace problémy / Dýchací systém, kašeľ, astma
Nespavosť, únavový syndróm, vyčerpanie / Bolesti hlavy a migrény / Shiatsu v  gynekológii / Shiatsu v tehotenstve.
V prípade potreby študentov pripravíme aj inú žiadanú tému.
čítaj klinické okruhy

Dôležité doplňujúce semináre:
Diagnostika
Moxovanie
Mimoriadne dráhy a mimoriadne orgány
Shiatsu v gynekológii
Shiatsu v tehotenstve a po pôrode
Psycho-spirituálne aspekty orgánov
6 oddielov
Letný shiatsu camp

Retreaty
Zimné taoistické ústranie
Sila ženského tao
Hara stred človeka

„Rovnováha, harmónia, súzvuk tela a duše, pokora, tolerancia. Máte pocit, že rozprávam o živote na inej planéte? Nie! Toto som pociťoval na Zuninej Škole shiatsu. Hneď od prvého stretnutia so Zunou a s ľuďmi, ktorí na kurz prišli, som cítil, že nie som niekde, kde som sa prišiel len niečo učiť. Mal som pocit, že som prišiel niečo pochopiť, že som prišiel dobiť baterku, zrelaxovať, spoznať ľudí, ktorých som mal spoznať. Každý tam prišiel iný, každý sa zúčastnil s inými pohnútkami. Pod dirigentskou taktovkou úžasnej dirigentky sa z tejto zmesi stal hneď prvý deň jednoliaty celok, ktorý perfektne fungoval až do posledného dňa. Zuna dokázala z ľudí, ktorí sa videli prvýkrát v živote vytvoriť malý vlastný svet, v ktorom krásne všetko fungovalo.
Milan Zaťko, športový masér / Zvolen
Čítaj celý článok Vnikanie do tajov Shiatsu.

 

Share Button