Meridiánová škola / marec a máj 2023
Centrum Surya, Biele Karpaty
alebo ako online kurz

Meridiánová škola je zameraná na hlbšie pochopenie systému energetických dráh v ľudskom tele cez teóriu, prax a čchi-kung. Toto štúdium je zamerané na úplný začiatok tvorby nášho energetického systému cez znalosti mimoriadnych dráh, na vzájomné prepojenia medzi nimi a riadnymi orgánovými dráhami, ktoré sa finálne dotvárajú až po narodení človeka, ale aj na fascinujúce prepojenia medzi samotnými riadnymi dráhami. Človek tak má možnosť pochopiť nové súvislosti a tým si rozšíriť okruh možností terapie, ale aj porozumeniu sebe samému.
V roku 2020 Zune vyšla jej kniha Meridiány dráhy života, ktorá sa stala učebnicou aj iných škôl. Meridiánová škola je praktickou ochutnávkou niektorých častí tejto knihy priamo so Zunou :-).

Mimoriadne dráhy 10.–12.3.2023

Na rozdiel od orgánových dráh, ktoré sa kompletne sformujú až počas prvých rokov nášho života, sa mimoriadne dráhy aktivujú, tvoria a skompletizujú už počas embryonálneho vývoja, teda ako prvé. Dávajú našej energetickej anatómii „kostru“. Znalosť ich sily a možnosti vplyvu na zdravie je preto extrémne dôležitá. Mimoriadne dráhy nemajú priame napojenia na riadne orgány, niektoré z nich však vstupujú cez vnútorné vetvy do niektorých mimoriadnych orgánov ako mozog a maternica (děloha). Nemajú ani prepojenie na päť premenlivých fáz a nenasledujú vzťahy prepojenia povrchu s vnútrom. Majú však silné jin-jangové odlíšenia a polarita medzi nimi v nich vytvára silný energetický náboj.
Mimoriadne dráhy sú tieto: riadiaca dráha (tu-maj alebo zadná stredná dráha), dráha počatia (žen-maj alebo predná stredná dráha), ústredná dráha (čung-maj), opasková dráha (tu-maj),  jinová a jangová pätná dráha, jinová a jangová pojivová dráha + mimoriadne body a mimoriadne orgány.

Tieto všetky poznatky môžete využívať napríklad pri poruchách plodnosti, pri liečbe frigidity, inkontinencie a iných urogenitálnych problémoch, pri liečbe alergií, pri problémoch s motorikou, chôdzou, dojčením, stratou pamäte, či patológiách zmyslových orgánov, štítnej žľazy, záležitostiach chrbtice, menopauzy a mnoho ďalších.
V oblasti psychospirituálnej so schopnosťou objaviť skutočnú podstatu svojho bytia, pochopenie vlastnej identity, harmonické tvorenie vzťahov, najmä vzťahov s vlastnými deťmi, chuť do života a podobne a hlavne pochopíme, čo zasadné sa s nami dialo v embryonálnom období nášho života.

Štúdium 3 okruhov a 6 oddielov_12.-14.5.2023

Cirkulácia čchi v dráhach má krásnu logiku a prirodzenosť, ktorá zabezpečuje rovnomerný tok čchi a zároveň aj harmonizáciu jin a jang v tele. Dvanásť riadnych dráh je v rámci tejto cirkulácie rozdelených na 3 okruhy, takže v každom z nich sú zúčastnené 4 dráhy. V každom z okruhov majú tieto4 dráhy na starosti podporu inej oblasti vývoja a funkcií čchi v postnatálnom štádiu života človeka – od zabezpečenia ochrany a materiálnych potrieb organizmu prostredníctvom výživy (dráhy pľúc, hrubého čreva, žalúdka a sleziny-slinivky), cez zabezpečenie rovnováhy medzi hmotnou a nehmotnou realitou života človeka (dráhy srdca, tenkého čreva, močového mechúra a obličiek), až po podporu hlbokej konštitučnej čchi človeka spoločne s jeho vyšším stavom vedomia (dráhy osrdcovníka, troch žiaričov, žlčníka a pečene). Štúdiom podstaty a možností týchto okruhov dokážeme vývojové fázy dráh čchi lepšie pochopiť a tým aj terapiu presnejšie špecifikovať pre daného klienta. V rámci týchto okruhov pracujeme aj s princípom sledovania orgánových hodín.

Jin a jang sa v našom tele vyvíjajú a synchronizujú prostredníctvom šiestich vrstiev – od najväčšieho jangu na povrchu až po úplne najhlbšiu jin vnútri. Meridiány sledujú tento vývoj a vo dvojiciach sú rozdelené do šiestich oddielov. Dvojice tvoria vždy dva jangové meridiány a dva jinové meridiány, ktoré majú rozdielnu mocnosť jin alebo jang. Jedná sa o oddiely tchaj-jang (najväčší jang), jang-ming (žiariaci jang), šao-jang (malý jang) a tchaj-jin (veľká jin), šao-jin (malá jin) a ťüe-jin (vytrácajúca sa jin). Praktika shiatsu alebo čínskej medicíny tieto poznatky naučia pracovať s prestupom škodlivín do organizmu a so zabránením ich prestupu dovnútra. Tieto poznatky sa dajú využiť aj pri cvičení čchi-kungu. Zároveň ho naučia vidieť ďalšie súvislosti medzi meridiánmi, a síce medzi dvoma vzájomne prepojenými jinovými meridiánmi: slezina-pľúca (tchaj-jin), obličky-srdce (šao-jin) a osrdcovník-pečeň (ťüe-jin) a jangovými meridiánmi: močový mechúr-tenké črevo (tchaj-jang), žlčník-tri žiariče (šao-jang) a žalúdok-hrubé črevo (jang-ming). Používanie týchto vzťahov otvorí praktikovi dvere do obrovského sveta nových možností v chápaní súvislostí a teda aj v ošetrovaní.


Účasť na každom víkende nie je podmienkou. 
Škola je otvorená aj pre študentov iných škôl shiatsu alebo čínskej medicíny, ale aj pre lajkov so záujmom o túto tematiku, či ľudí, ktorí cvičia čchi-kung. 
Jednotlivé kurzy je možné absolvovať aj v online verzii. Uprednostňujeme však účasť naživo.
Pre objednanie na kurz sa prihláste cez formulár nižšie, kde uvediete o aký kurz máte záujem.


Vyučuje
Zuna Vesan

Rozvrh
piatok: 18,00 – 21,00
sobota: 8,00 – 18,00 s obednou prestávkou (ráno čchi-kung)
nedeľa: 8,00 – 13,00 (ráno čchi-kung)

Miesto
Centrum Surya, Biele Karpaty
pozri

Cena
Víkend_119 € (pre tých, ktorí si chcú školu zopakovať 81 € za víkend)
Online 109€ (pri kúpe 3 online kurzov Mimoriadne dráhy, Tri okruhy, Šesť oddielov, je cena 279€, teda 93€ za kurz)
Online výuku zasielam ako záznam sprostredkovaný cez kanál youtube cca do týždňa po stretnutí naživo. Záznam obsahuje prednášky v powerpointovej prezentácii a video z praxe. Uprednostňujem však účasť naživo :-).

Strava a ubytovanie
15 € na noc (12 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení centra)
7 € obed (aj s polievkou), 5 € večera, 3 € raňajky

Storno

storno_celoročné kurzy


Ďalšie témy Meridiánovej školy

Body piatich priehrad
Meridiány sú rozdelené podľa piatich fáz, to znamená, že telo disponuje dráhami fázy drevo (pečeň, žlčník), dráhami fázy oheň (srdce, tenké črevo, osrdcovník, tri žiariče), dráhami fázy kov (pľúca, hrubé črevo) a dráhami fázy voda (obličky, močový mechúr). V každej z týchto dráh kvalita konkrétnej fázy dominuje, ale obsahuje aj kvality ostatných fáz. Ovplyvňovať ich môžeme prostredníctvom „piatich transportných bodov“, tzv. „bodov piatich priehrad“, čínsky „wu-šu-sue“. Na každej dráhe sa teda nachádza päť takýchto bodov, cez ktoré môžeme jednotlivé fázy na danej dráhe ovplyvňovať a vytvárať medzi fázami harmonizáciu.
Body piatich priehrad sa nachádzajú na úsekoch horných a dolných končatín daných dráh, od končekov prstov až ku lakťom alebo kolenám. Smer čchi v nich tak vedie od úplných periférií smerom k centru tela, pričom na perifériách sa zúčastňujú zmeny polarity medzi jin a jang. To prináša zaujímavú dynamiku toku čchi. Tá sa v ich priebehu vyvíja od najslabšej po najsilnejšiu, a tento vývoj je prirovnávaný k vodnému toku. Ide teda o body „studničky“, body „plytčiny“, body „unášania“, body „toku“ a body „spojenia“. Znalosť ich funkcií a možností pomôže praktikovi shiatsu obohatiť jeho prax o nový rozmer. Budeme ich napríklad využívať aj pri práci so šľachovo-svalovými dráhami nasledujúci víkend (Šľachovo-svalové dráhy_7.-8.11. 2020).

Šľachovo-svalové dráhy
Okrem hlavnej energetickej siete dráh napojenej na orgány, disponujeme sieťou dráh, ktorá je viac prepojená s povrchovými štruktúrami – svalmi, šľachami a fasciami. Sieť šľachovo-svalových dráh nasleduje anatomické štruktúry – línie hlavných svalov, svalových skupín a reťazcov, šliach, väzov a fascií, ale aj línie orgánových dráh. Ich priebeh viac menej odpovedá priebehu riadnych dráh, je však viac závislý na tvare svalov alebo reťazi niekoľkých svalov. Sú teda širšie, viac pretkané do svaloviny, čchi v nich cirkuluje viac po povrchu tela. Aj keď sú pomenované podľa orgánov (napríklad šľachovo-svalová dráha močového mechúra), nemajú priame prepojenie s vnútornými orgánmi. Šľachovo-svalových dráh je 12, sú prepojené s riadnymi dráhami cez určité uzlové body. Tie sa vyskytujú na priesečníkoch nejakých svalových reťazcov, či napojení svalov na kosti cez šľachy. Uzlové body sú riadne body riadnych dráh (napr. LU 9) a väčšinou sa nachádzajúce v oblasti kĺbov. V týchto bodoch často dochádza k blokádam toku čchi šľachovo-svalových dráh. Cez tieto uzlové body sa blokády efektívne uvoľňujú rôznymi technikami, ktoré sa naučíme. K tomu využijeme aj metódy kuaša, moxovanie, baňkovanie… Dôležitosť tu zohrávajú aj body “studničky”, body zo skupiny bodov piatich priehrad, ktorých štúdium predchádza tomuto víkendu (Body 5 priehrad_ 3.-4.10. 2020).


Prihlásenie na kurz cez formulár
Ak máte záujem len o niektorý z tých 3 víkendov, vpíšte do správy ktorý víkend.
Pokiaľ ste študentom inej školy, napíšte do správy akej školy.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

    Share Button