V prípade, že sa nemôžete zúčastniť nejakého prebiehajúceho seminára Školy shiatsu, alebo máte záujem o už uskutočnené semináre, ponúkame ich online verzie. V ponuke budú aj kratšie online kurzy, pri ktorých nie je nutná fyzická prítomnosť študenta :-).
Tieto online kurzy si môžno stiahnuť priamo do svojho počítača. V prípade záujmu nás kontaktujte na zuna@shiatsu-terapie.sk

MIMORIADNE DRÁHY – víkendový kurz.
Balík obsahuje prednášky teórie s powerpointovou prezentáciou, video z praxe, skriptá v pdf. Mimoriadne dráhy dopodrobna a ich využitie v shiatsu praxi, ale aj v praxi čínskej medicíny. Celkovo cca 11 hodín štúdia a praxe.
Cena 93 Eur.
Viac info k téme

TRI OKRUHY MERIDIÁNOVÉHO TOKU – víkendový kurz.
Balík obsahuje prednášky teórie s powerpointovou prezentáciou, video z praxe, skriptá v pdf a video čchi-kungového cvičenia zameraného na danú tému. Celkovo cca 11 hodín štúdia a praxe.
Cena 93 Eur.
Viac info k téme

ŠTÚDIUM ŠIESTICH ODDIELOV PRE TERAPIU SHIATSU – víkendový kurz.
Balík obsahuje prednášky teórie s powerpointovou prezentáciou, video z praxe, skriptá v pdf a video čchi-kungového cvičenia zameraného na danú tému. Celkovo cca 11 hodín štúdia a praxe.
Cena 93 Eur.
Viac info k téme

BODY PIATICH PRIEHRAD V TERAPII SHIATSU – víkendový kurz.
Balík obsahuje prednášky teórie s powerpointovou prezentáciou, video z praxe, skriptá v pdf a video čchi-kungového cvičenia zameraného na danú tému. Celkovo cca 11 hodín štúdia a praxe.
Cena 93 Eur.
Viac info k téme

ŠĽACHOVO-SVALOVÉ DRÁHY – víkendový kurz.
Balík obsahuje prednášky teórie s powerpointovou prezentáciou, video z praxe, skriptá v pdf a video čchi-kungového cvičenia zameraného na danú tému. Celkovo cca 11 hodín štúdia a praxe.
Cena 93 Eur.
Viac info k téme


Ďalšie kurzy budeme postupne doplňovať.
Prihlásiť sa môžete cez tento formulár. Do správy napíšte o aký kurz máte záujem.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

    Share Button