Text_Zuna Vesan_2007

Na rozdiel od klasických masážnych techník má shiatsu významné plus navyše. Okrem toho, že urobí dobre nášmu fyzickému telu – svalom, kĺbom, kostiam a väzivám, vyživí aj energetické toky v tele. Tým pádom je schopné ošetriť orgány tela a pomôcť im na ceste k ich vzájomnej rovnováhe.

Ki

Na začiatku nášho života sme každý z nás obdarovaný určitým množstvom a kvalitou energie, ktorú žitím míňame. Ako rýchlo a v akej kvalite ju zužitkujeme, to závisí od nášho spôsobu života. Odkiaľ sa však táto energia berie a čo to vlastne je?

Energiu, o ktorej je reč, v shiatsu nazývame Ki (v čínskej medicíne čchi). Definovať ju dostatočne uspokojivo je takmer nemožné. Nemôže byť totiž pochopená analytickou mysľou. Ki je sama osebe neviditeľná. Výsledok jej ‘práce’ je však v určitých situáciách na tele viditeľný markantne. Je to zásluhou Ki, keď sa nám rana hojí „sama od seba“.

Ki je univerzálna životná sila. Všetko, čo existuje, bolo touto silou vytvorené. Nachádza sa v najnepatrnejších časticiach, ktoré tvoria formu a substanciu nášho vesmíru. Tieto častice, ktoré sú stavebnými kameňmi všetkej hmoty a všetkých foriem, nie sú samy osebe ničím iným ako Ki v podobe vibrácií. Ki je energiou v najvlastnejšom a najširšom zmysle, je všade, vo všetkom. Existuje večne, bez začiatku, bez konca, je v nej obsiahnutý čas, priestor, hmota, forma, pohyb.
Všetko, čo dokážeme pomenovať je iba Ki prejavujúca sa v rozličných formách, od najsubtílnejších úrovní: ducha, aury, lásky, myšlienky, svetla, vzduchu, až po hutné hmotné substancie: zem, nerasty, živé bytosti. Ki ako existencia sa neustále premieňa a pritom nikdy neprestáva byť. Kvapka rosy, ktorá kondenzuje v chlade noci, sa behom dňa zahrieva a vyparuje, stúpa hore, aby sa stala súčasťou oblaku, v ktorom môže zmrznúť a v podobe ľadovej krúpy padať na Zem, kde sa opäť rozpustí do kvapky vody. Zhluk buniek rastie a vytvára dokonalé ľudské telo, ktoré sa rodí na svet ako dieťa. V tele človeka bunky neustále odumierajú a obnovujú sa, takže ak uvažujeme v pojmoch zloženia tkanív, kostí a krvi, nie je vlastne dospelý jedinec totožný s pôvodným dieťaťom, čo sa týka jeho primárnej substancie. A aj tak je to tá istá osoba.

Ak je niekto aktívny a vyzerá zdravo, svedčí to o tom, že má dostatok Ki. Ak energia v tele prúdi plynule, všetko funguje dobre. Ak však energia prúdi pomaly, cítime sa slabí a unavení, až nakoniec môžeme ochorieť. K dosiahnutiu dobrého zdravotného stavu je treba, aby Ki prúdila voľne a harmonicky všetkými partiami tela, tak isto ako pretekajú rieky a potoky krajinou. Pokiaľ Ki prúdi v organizme rovnomerne a hladko, prejavuje sa to vyrovnanosťou aj v oblasti psychickej a duchovnej.

Meridiány

Ki prúdi celým organizmom, avšak v istých, presne určených dráhach prúdi v koncentrovanejšej forme. Sú to meridiány, určité kanály, cez ktoré Ki v tele prechádza, a ktoré vytvárajú vzťahy a spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi tela. Tak ako krv prúdi žilami a tepnami, či lymfa lymfatickými cestami, tak energia prúdi meridiánmi. Tieto dráhy na niektorých miestach sledujú totožné línie svalov, na iných miestach vstupujú priamo do určitých orgánov a zásobujú ich energiou. V skutočnosti sa jedná o jednu jedinú dráhu bez začiatku a konca, akúsi predlhú diaľnicu, kam môžete istými vstupnými bránami vstúpiť, povoziť sa a nikde nenarazíte na slepú ulicu. My sme si ju predelili na niekoľko úsekov, aby sme si uľahčili lokalizovanie a prepojenie s orgánmi. Rozdelili sme ju na dvanásť základných meridiánov. Každý z nich korešponduje s jedným z dvanástich základných orgánov tela a nesie aj meno po tomto orgáne (napr.: meridián srdca, meridián obličiek, atď.).

Stav, v akom je energia na tom ktorom meridiáne, zrkadlí kondíciu príslušného orgánu. Meridián nie je spojený len s orgánom ako takým. Podľa východnej koncepcie je spojený aj s funkciou príslušného orgánu. Napríklad hrubé črevo sa stará o vylučovanie. Na emocionálnej úrovni je spojené so stratou, rozchodom, schopnosťou oprostiť sa od problémov, atď. Dotyčný pacient môže mať problémy so zápchou, ale rovnako aj veľké finančné výdavky môžu hrubé črevo ovplyvniť.

A ako shiatsu s Ki a s meridiánmi pracuje? Aj keď meridiány nemožno vidieť, pretože nemajú žiadnu hmotnú podobu, sú veľmi citeľné a skúsený shiatsu terapeut ich dokáže dlaňami lokalizovať, na základe ich kondície diagnostikovať a následne pacienta ošetriť. Môže pôsobiť dotykom na celú dĺžku dráhy, alebo vstupovať priamo k príslušnému orgánu. Vstupuje spomínanými vstupnými bránami, ktoré v shiatsu nazývame tsubo. Sú to miesta, ktoré sa vyznačujú akumuláciou Ki. Ide o klasické akupunktúrne body pochádzajúce s tradičnej čínskej medicíny, v shiatsu ich však neošetrujeme ihlami, ale palcami, lakťami, či dlaňami, poprípade nahrievaním palinovou moxou. Cez tsubo je jednoduchšie vstúpiť do kontaktu s Ki a nasmerovať ju k orgánu, ktorý potrebuje byť ošetrený. Bodov je nesmierne množstvo a každý z nich má svoje špecifické vlastnosti alebo účinky.

Na záver treba zdôrazniť, že pacientovi energiu nedáva terapeut. Ten je len prostredníkom medzi pacientom a vesmírom, je otvoreným kanálom, cez ktorý si pacient „ťahá“ to, čo potrebuje. V budúcej časti si povieme ako shiatsu pracuje s princípmi jin a jang.

Zuna 2/2008

Share Button
3.časť_”Ki” – energia, ktorá telom prúdi