Zuna práve rediguje preklad knihy 365 TAO jej obľúbeného taoistického autora Deng Ming-Dao, pretože ju chystáme vydať v slovenčine v októbri 2021. Kaligrafie do nej maľuje čínsky kaligraf žijúci v Bratislave Paolo Zhang.
365 TAO je kniha meditačných a filozofických zamyslení na každý deň, približujúcich taoistickú filozofiu s jej typickým pohľadom na život. Moc sa na ňu tešíme :-).

Ukážka pár z nich:

45 / Cirkulácia čchi

Duchovnosť začína v podbrušku,
vystupuje nahor chrbticou,
a vracia sa do pupku.

Spiritualita nie je len mentálna aktivita. Je to aj vyjadrenie energie.

Zdroj tejto energie je fyzický, pričom je zakorenený v základných chemických procesoch nášho tela. Sebazdokonaľovanie ju prečisťuje na dosiahnutie duchovných cieľov. Preto pre nasledovateľa Tao osvietenie predstavuje v rovnakej miere duševný aj fyzický úspech. Nie je to len intelektuálne pochopenie; je to stav bytia.

Keď nasledovateľ Tao pomocou špeciálnych cvičení a meditácie prebudí energiu, vie, ako ju ťahať nahor. Sila začína svoju púť v pohlavných orgánoch a stúpa cez chrbticu. Na tejto ceste vyživuje obličky, nervy a cievy. Keď prejde spodnou časťou lebky, stimuluje nervovú sústavu a nižšie časti mozgu. Keď tento prúd energie dosiahne temeno, otvorí celý podvedomí potenciál ľudskej bytosti. Pri ceste nadol vyživuje oči, zmysly a životne dôležité orgány. Na kaskádovitej ceste smerom k pupku nás vracia do pôvodného stavu čistoty. Z pupka sa vracia späť do podbruška a je pripravená na ďalší cyklus. Tak ako všetko bytie prebieha na kontinuu medzi hrubou hmotou a najjemnejšími úrovňami vedomia, aj nasledovatelia Tao na svojej duchovnej ceste využívajú všetky časti svojho tela, mysle a ducha.

57 / Záujem                              

Tí, ktorí nasledujú Tao tak činia
z vlastného záujmu.
Tao nedáva žiadne sľuby,
odmena je však nesmierna.

Zo všetkých duchovných tradícií je nasledovanie Tao najmenej obľúbené. Jeho prívrženci sú chudobní a zahalení závojom pokory. Naproti tomu veľa tradícií ponúka nebo, odpustenie, pohodlie, extázu, spolupatričnosť, moc a bohatstvo. Tao ponúka len tri veci: pevné zdravie, cestu cez zmätok života a oslobodenie od strachu zo smrti.

Preto je nasledovateľov Tao tak málo. Neponúka pôvab, zhromažďovanie nasledovateľov ani postavenie. Môžete byť buď v spojení s Tao alebo dočasne mimo neho. Keď umriete, umriete.

Ak chcete nasledovať Tao, musíte byť nezdolný. Ak vás neodradí chudoba, izolácia a anonymita, nájdete neotrasiteľnú oddanosť, ktorá vám vydrží celý život. Odmena bude prichádzať pomaly a nebadane. Bohatstvo a vplyv vám nespadnú k nohám, ale s obrovskou radosťou objavíte, že existuje tajný zdroj obživy. Keď z neho raz ochutnáte, všetky vaše pochybnosti sa stratia a chudobu a osamelosť budete znášať oveľa ľahšie.

141 / Vrásky

Línie na tvári, tetovanie starnutia.
Život sa podpisuje na tele
ako bodnutia ihly nevidomého stroja.

Čím je človek starší, tým viac si uvedomuje proces starnutia. Sotva si pamätáme detskú nevinnosť a bujarosť. Keď sa pozeráme na naše staré fotografie, sme prekvapení mladistvou vitalitou a nepoznačenými tvárami. Keď sa pozrieme do zrkadla, neochotne berieme na vedomie masku veku. Zdá sa, že pred zubom času niet úniku.

Každá nadobudnutá skúsenosť, a vôbec všetko, čo robíme a čo si myslíme, sa na nás podpíše s takou istotou ako plynulá kresba tetovača. Ale vzor a obraz, ktoré sa vynoria, do značnej miery závisia od nás. Ak sa rozhodneme ísť za majstrom tetovačom, my sami si vyberáme obraz. V živote si tiež vyberáme, kým sa staneme, a to skrz skutky, ktoré činíme. Nie je dôvod, aby sme životom kráčali bezmyšlienkovito a ponechali naše tvarovanie na náhodu. Je to ako nechať sa tetovať slepým tetovačom. Ako môžeme zabrániť tomu, aby sme sa zmenili na starých a škaredých?

To, či zostarneme do krásy alebo ošklivosti, je výhradne na nás.

122 / Vnímavosť

Vonkajšie oči
nevidia samé seba.
Vnútorné oko je
odrazom samého seba.

Keď sa pozeráme, vidíme veľa vecí, ale oči bez pomoci zrkadla samé seba neuvidia. Na sebapozorovanie nie sme zvyknutí. Nasledovatelia Tao síce nabádajú k nazeraniu do vlastného vnútra za účelom získania sebauvedomenia, ak však použijeme prístupy vychádzajúce z pozorovania očami, budeme zmätení.

Preto musíme hneď na začiatku rozlišovať. Nepokúšajte sa porozumieť samému sebe prostredníctvom fyzického zraku. Dovnútra sa pozerajte vnútorným zrakom.

Ľudia z mnohých rôznych kultúr už storočia hovoria o „oku mysle“, „vnútornom oku“, alebo „treťom oku.“ Tieto názvy naznačujú, že existuje osobitný spôsob nazerania dovnútra. Musíme ísť ďalej, až za myšlienku, za vizualizáciu, za predstavivosť a skutočne otvoriť tú časť mysle, ktorú väčšina ľudí necháva spať. Toto vnútorné oko má svoje umiestnenie. Je pochované hlboko v mozgu. Keď sa otvorí, umožní nám prijímať oveľa jemnejšie skúsenosti, ktoré prostredníctvom fyzického kontaktu nevnímame. Napokon, výrazy pozerať sa a vidieť sú možno zavádzajúce. Vnútorným okom „nevidíme“ obrazy. Vnímanie sa rozšíri až za hranice samotného obrazu.

187 / Umelec

Čeliť prázdnemu papieru
je nočná mora umelca.

Keď umelec alebo umelkyňa tvoria, sú ako šamani. Inšpirácia prichádza ako dar. Tí, čo nasledujú Tao, sú rovnakí. Ich poznanie Tao nie je niečo, čo šikovne sformulovali a nie je ani ich vlastníctvo. Tao k nim prichádza ako dar. Preto sú Tao a umenie tak tesne spojené. Akt prijatia a vyjadrenia je rovnaký.

Tak, ako má umelec strach zo straty tvorivosti, nasledovateľ Tao sa obáva neprítomnosti Tao. Kreativitu potrebujeme veľmi často, atlét na pretekárskej dráhe, prednášajúci pred publikom, hudobný skladateľ na pódiu, kuchár pri peci, rodič pri výchove dieťaťa. Ako si udržať prílev energie? Niektorí sa o to snažia tým, že vedú usporiadaný život, iní neustálou aktívnosťou. Sme rôznorodí a spôsobov je mnoho. Jediné, na čom záleží, je cítiť Tao ako súčasť života a starať sa oň tak často, ako je to len možné. Ak v sebe nájdete ukryté veci a naučíte sa ich aj vyjadrovať, potom spoznáte Tao.


čítaj aj
TAO cesta ku zdraviu
MERIDIÁNY dráhy života

Share Button