„Shiatsu so Zunou je mimoriadny zážitok. Je odlišný od masáže, či iných druhov práce s telom, pretože Zuna rozumie dôležitosti rovnováhy a harmónie. Zatiaľ kým svojim dotykom upokojuje svaly a uvoľňuje napäté miesta v tele, jej vedomosti anatómie a energie Ki jej umožňujú pocítiť a pracovať s miestami, kde sa odohráva nejaká nezrovnalosť. Tým, že vyrovnáva a redistribuuje vnútornú energiu, ponúka klientom úplnú premenu. Telo nie je len upokojené, ale aj omladené. To je to, prečo je shiatsu od Zuny výnimočný a hlboký zážitok.“
Kate Matingly /žurnalistka / Washington

„Na masáž shiatsu chodím od 4.mesiaca tehotenstva. Počas terapie sa snažím maximálne vypnúť a sústrediť sa na seba a na bábätko. I keď nemám v tehotenstve žiadne vážnejšie problémy, okrem stresu z každodenných životných a pracovných situácií, toto ošetrenie je pre mňa výborným relaxom a načerpaním energie. Po ošetrení odchádzam príjemne uvoľnená, zrelaxovaná, spokojná a dobre naladená. Z tohto pocitu čerpám ešte niekoľko dní po masáži.“
Zuzana Navarová / ekonómka, nastávajúca mamička / Bratislava

„Shiatsu je spôsob, ako sa dostávam do kontaktu s vlastným telom. Jeho subtílnosť mi pomáha byť si vedomý hlbokých vnútorných prepojení v mojom tele. Pomáha mi opäť dosiahnuť cit pre celok. Je to metóda, ktorá lieči obe moje zranenia, fyzické a aj mentálne. Je to zároveň spôsob, ako tým zraneniam predchádzať. Shiatsu rozširuje môj rozsah pohybu tela i pohybu mysle. Okrem toho mi pomáha uvoľniť napätie, dovoľuje mi byť tu a teraz, nehodnotiť sa.“
Jan Unmusig /tanečník / Nemecko

„V minulosti som bol značne kritický k alternatívnej medicíne. Koncept energie tela, čchi, aury a meridiánov, ktoré som počúval v súvislosti s čínskou medicínou, neboli nikdy pre mňa moc presvedčivé. Niektoré z ideí mi prišli vzdialené od jasných vedeckých podkladov, ktoré som potreboval počuť. Veď ako by nejaký druh manuálneho bodyworku dokázal taký veľký posun v celkovom zdraví a dobrom pocite zo života? Dnes, po vlastnej skúsenosti z ošetrenia shiatsu, môžem povedať, že ten veľký posun môže urobiť. I v myslení.“
Pekka Korteleinen/ študent/ Fínsko

„Oceňujem, že na PARTS (prestížna tanečná škola v Bruseli) máme vo vyučovaní shiatsu. Na jednej strane je to príjemný kontrapunkt ku náročnej fyzickej práci na tanečnej  sále. Ale hlavne je to ďalší spôsob ako nazerať na svoje telo, ako sa učiť vnímať ho nie len v situácii, kedy dostávam, ale aj vtedy, keď dávam. Samozrejme môže ísť len o “relax”, ale myslím, že väčšina z nás prenesie túto skúsenosť aj do života. Do určitej miery je to filozofia obohacujúca celý život. Učíme sa nasmerovať energiu priamo a využiť ju adekvátne v akcii. Myslím, že filozofiou školy je, okrem iného, naučiť nás starať sa o seba.“
Peter Šavel/ študent tanečnej školy PARTS v Bruseli

Share Button