Výklad veštby I-ťingu / Milan Kozánek

Neviete si v živote s niečím poradiť? Váhate ako sa správne rozhodnúť, chceli by ste s tým pomôcť a pritom siahnuť po niečom dávnom a overenom? I-ťing môže byť pre vás cestou. Ponúkame vám výklad veštby z knihy I-ťing, ktorým vás prevedie Milan Kozánek.

I-ťing, Kniha premien, je najstarší klasický čínsky text, ktorý sa zachoval až do dnešných čias. Je starý viac ako 3000 rokov a bol zdrojom múdrosti a poznania pre najväčších mysliteľov Číny. Je to fundamentálny filozofický a kozmologický systém, ktorý pri dôkladnom štúdiu pomáha človeku pochopiť všemožné procesy v jeho vývoji, či vo vývoji všetkého okolo neho. Nazeranie na život cez I-ťing prináša vnútorný pokoj a spojenie so sebou samým, či porozumenie situácii, v ktorej sa človek práve nachádza.

I-ťing sa skladá z obrazov/hexagramov, ktoré vznikajú pri kombinácií šiestich čiar symbolizujúcich jin a jang. Jinová je prerušovaná čiara a jangová je plná čiara. Takto vzniká celkove 64 možností, 64 hexagramov, ktoré predstavujú 64 rôznych archetypálnych situácií v živote.

Jeden z praktických aspektov knihy I-ťing je jej využitie pre veštbu/konzultáciu. Ak sa človek nachádza v dôležitej životnej situácii a nevie sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vybrať, potrebuje sa na to všetko pozrieť tak trochu z nadhľadu. K tomu mu môže múdrosť I-ťingu pomôcť cez skúsenosti overené tisícmi rokmi. Pracuje sa tu so symbolmi a symbolickým myslením, a preto ten, kto sa pýta, aktívne vstupuje do celého procesu. Nečaká, že niekto odpovie na jeho otázky. To tomuto procesu dodáva osobnejší ráz a pomáha pýtajúcemu pochopiť mnohé súvislosti.

Súčasťou celého procesu je aj správne položená otázka. Zadefinovanie správnej otázky je pre samotného pýtajúceho sa veľmi dôležité, aby sám porozumel tomu, kde sa vlastne nachádza a čo sa vlastne chce dozvedieť. I-ťingu sa nikdy nepýtame len tak, z nudy, alebo z povrchnej zvedavosti. Výklad veštby je určený pre tých, ktorí sa chcú skutočne dozvedieť podstatné veci a porozumieť mnohým súvislostiam, ktoré sa s daným momentom a danou situáciou prepájajú.


Milan (1970) sa takmer celý svoj život venuje tomu ako staré čínske myslenie aplikovať do každodenného života. Dlhé roky študuje Tao-te-ťing, Konfuciove hovory, ale najmä sa venuje štúdiu I-ťingu. Hlbšie pochopenie východnej filozofie realizuje aj cez štúdium japonskej a čínskej kaligrafie. Dôležitým momentom pri ceste k poznaniu bolo aj stretnutie s Sam F.S. Chinom, veľmajstrom a strážcom bojového umenia nazývaného I Liq Chuan, tiež známeho ako „bojové umenie uvedomenia“.

Svoje hlboké poznatky z taoizmu a I-ťingu transformuje do práce s telom a s umením, ktoré vyštudoval. Je profesionálny tanečný pedagóg a choreograf, posledné roky spolupracuje na divadelných projektoch ako dramaturg a režisér. Pôsobil aj ako odborný poradca, spolupracoval s mnohými umeleckými inštitúciami v zahraničí, do ktorých svojim nazeraním na svet vniesol nove inovatívne a originálne prístupy.


Ako výklad veštby vyzerá?
1. Položenie otázky:
Najprv je potrebné čo najpresnejšie zadefinovať otázku. I-ťing neodpovedá Áno alebo Nie, pripadne sa nepýtame Čo mám robiť? Veštba I-ťingu vám môže priblížiť v akej situácii sa nachádzate, prípadne keď sa rozhodnete niečo vykonať do akej situácie sa môžete dostať.
Príklad položenej otázky: Ako ovplyvní harmóniu medzi Nebom a Zemou, keď teraz odídem z tohto zamestnania.

2. Výber hexagramu
Milan za pomoci 50 paličiek vypočíta, ktorý hexagram s otázkou súvisí.

3. Výklad hexagramu
Na základe textu knihy Milan urobí výklad konkrétneho hexagramu. Jeho mnohoročné štúdium textov knihy mu pomáha rozumieť odkazu a radiť informácie tak, aby boli pre pýtajúceho najviac zrozumiteľné. Pri výklade sa pracuje so symbolickým textom, pri ktorom je doležíte, aby v prvom rade pýtajúci sami cez symboly dospeli k odpovediam a porozumeniu. Ide tu o konzultáciu a I-ťing je len prostredníkom v tomto procese.

4. Konzultácia
V prípade potreby je možné výklad s Milanom ďalej konzultovať.


Na výklad veštby sa netreba stretnúť osobne. Ideálne je však prejsť znenie otázky aspoň telefonicky alebo cez skype. Cena celého procesu výkladu veštby a konzultácie je 50 €.

V prípade záujmu o veštbu kontaktujte Milana na milan@artyci.com

 

 

 

Share Button