Dátum: 1 – 3. 6. 2018
Miesto: Surya centrum / Biele Karpaty

Moxovanie je metóda, ktorej účinky sa vhodne prepájajú s účinkami shiatsu. V niektorých prípadoch sa dokonca problém bez použitia moxy vyriešiť ani nedá. Preto je pre študentov a terapeutov shiatsu vhodné túto metódu ovládať. Môžu sa ju však naučiť aj laici.

Slovo moxa pochádza zo starého japonského slova mogusa (palinové vlákno). Toto vlákno sa vo forme kuželov, cigary alebo vaty používa na prehrievanie akupunktúrnych bodov. Pre účely moxovania sa využíva okolo 100 týchto bodov, na kurze sa naučíme pracovať s tými najviac využívateľnými, teda asi so štvrtinou z nich.

Moxovanie sa používa v prípadoch, kedy treba chorému dodať stratenú alebo oslabenú energiu (Ki) teplom, a to prehrievaním, nahrievaním alebo pripaľovaním akupunktúrnych bodov. Má vplyv na rôzne oblasti, od problémov s trávením, gynekologickými problémami, oslabenou imunitou, klasickým prechladnutím… Moxovanie je schopné riešiť dlhotrvajúce, vysiľujúce a chronické ochorenia. Využíva sa u osôb, ktoré celkovo trpia chladom, či stagnáciami z chladu a z vlhka. Tie sa môžu prejavovať rôznymi bolesťami, oslabeným trávením, menštruačnými problémami, nedostatkom energie, neustálym „smoklením“ a pod. Moxovanie sa využíva sa aj pri problémoch s pohybovým aparátom, kedy je určitá oblasť, ktorá vykazuje bolesť (napríklad rameno, koleno…), postihnutú chladom či vetrom alebo nedostatkom energie.

Moxovanie je jednou z vhodných ciest, ako do tela doplniť energiu jang (teplo, cirkulujúcu energiu). Rovnomerným a pomalým horením vlákien paliny sa tvorí teplo, ktoré preniká do svalov a meridiánov, zohrieva ich, podporuje cirkuláciu Ki v organizme, vyháňa chlad a vlhkosť, rozptyľuje a vyháňa vonkajšiu patogénnu Ki. Je obzvlášť vhodné v prevencii na podporu imunity a udržiavaní zdravia.

Aj napriek tomu, že má priam zázračné účinky, dá sa v zjednodušenej forme naučiť veľmi rýchlo. Je to vhodný a praktický prostriedok do vašej „domácej lekárničky“.

Náplň kurzu
Na kurze sa naučíme moxovať :
– palinovým kužeľom
– palinovou cigarou či cigaretou
– samolepiacimi moxami

V týchto aplikáciách:
1) priame prehrievanie palinovým kužeľom
2) nepriame prehrievanie s izolačnou podložkou – plátok koreňa zázvoru, plátok cesnaku, prehrievanie na soli
3) nepriame prehrievanie palinovou cigarou

Metódami:
1) mierna metóda (pridŕžanie zapálenej palinovej cigary nad zvoleným bodom alebo oblasťou)
2) metóda vrabčieho zobania
3) metóda prehrievania žehlením
4) teoreticky sa zoznámite aj s prehrievaním horúcou ihlou (moxovanie cez zapichnutú akupunktúrnu ihlu)

Na kurze dostanú študenti podrobné skriptá s lokalizáciu a účinkami každého bodu, ktorý sa naučíme moxovať, s vymenovanými indikáciami, ale aj kontraindikáciami moxovania.

Vyučuje
Zuna Vesan

Pre koho je štúdium vhodné
Kurzy sú vhodné pre študentov a absolventov Školy shiatsu, ale aj pre laikov so záujmom o túto tematiku. Odporúčam ich aj klientom shiatsu, ktorí si tak môžu účinky shiatsu zvyšovať vlastným pričinením.

Kurz je súčasťou celoročnej školy shiatsu, je možné sa prihlásiť aj bez účasti na predchádzajúcich víkendoch.

Rozvrh
Piatok: 18,00 – 21,00
Sobota: 09,00 – 18,00
Nedeľa: 09,00 – 12,30

Cena
105,- € pri platbe menej ako 3 týždne pred kurzom
95,- € pri platbe viac ako 3 týždne pred kurzom
Cena zahrňuje školné, prenájom sály, skriptá, materiál (moxy, zázvor, cesnak, gáza…) na praktické ošetrovanie.

Strava a ubytovanie
Strava a ubytovanie sú zabezpečené v centre.

Cena ubytovania
Pri pobyte do 2 dni: 10 € na deň / pri pobyte nad 2 dni (3 dni a viac: 9 € na deň) / 7 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení, alebo nocľah na zemi vo vlastnom spacáku
Cena stravy: 6 € obed (aj s polievkou), 5 € večera, 3 € raňajky,
(samostatné varenie 2 €)

Prihlášky posielajte na zuna@shiatsu-terapie.sk
SK: 915 052833, CZ 776 179330

 

Prihláste sa na kurz:

Odpíšte kód: captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Share Button