Kde sídli vôľa žiť

Text_Zuna Vesan

V obličkách sídli aspekt našej duše nazývaný Dž, ktorý sa zjednodušene prekladá ako „vôľa“. Je zodpovedný za našu vôľu žiť, za schopnosť vychutnávať si život naplno, či už bez prekážok, ale aj s nimi, pomáha realizovať všetky naše plány, premieňať vízie na skutočnosť, či stáť pevne na nohách a dôverovať prúdu života.

Zázrak chuti do života
Dž  (v pinjine Zhi) riadi a kontroluje silu vôle človeka. Pomáha nám, aby sme konali to, čo si zaumienime. Môžeme mať kopec úžasných nápadov, ale potrebujeme práve čosi, čo nám bude pomáhať v nich zotrvať a priviesť ich do zaumieneného konca. A cesta nemusí byť hladká – pokiaľ sa vyskytnú prekážky, vitalita duše Dž, nám pomôže ich prekonať. Vďaka tomuto aspektu našej psyché je človek schopný sebamotivácie, je schopný tvoriť, zanietene sa niečomu venovať a tým život naplno prežívať. Dž je ako sila, ktorá vyklíčenej rastlinke pomáha rásť, zakvitnúť a aj priniesť plod. To, čo si človek zaumieni, to aj vykoná. Ak je vôľa slabá, objaví sa priestor na rôzne výhovorky, prečo to či ono nejde, a že to či ono nám neprekonateľné stojí v ceste. Vtedy je človek málo ambiciózny, rýchlo sa uspokojí s priemerom, či dokonca aj s podpriemerom. Nedostatok vôle Dž vedie aj k nízkej sebadôvere a následne k strachu z okolia. Naopak, ak je vôľa hyperaktívna, prináša človeku vnútorný nepokoj vedúci k workoholizmu, ktorý môže vyústiť až do vyčerpania a „vyhorenia“. Ak tlačíme svoje aktivity až do vyčerpania, je to znakom toho, že vôľa Dž je extrémne predimenzovaná. Vtedy sa stáva patologickou, pretože vtedy človek funguje nad rámec vyčerpania vlastného rezervoáru. Slabosť a chaos vôle Dž sa evidentne prejavujú aj u ľudí, ktorí dobrovoľne vstupujú do aktivít, ktoré sú na hranici ohrozenia života.

Ako voda
Aspekt duše Dž, ktorý sídli v obličkách, prináleží fáze (elementu) VODA. Má s kvalitou vody aj veľa spoločného. Samotná voda nemá tvar, no dokonale sa prispôsobuje situácii, do ktorej je vložená. Dokáže prekonávať akékoľvek hranice, svojou silou a schopnosťou sa preliať cez akúkoľvek štruktúru – preskakuje, prelieva sa, podplavuje sa a pod. Neexistuje prekážka, ktorá by zabránila vode v pohybe. Človek s dobrou kvalitou čchi fázy VODA a teda aj s dobrou kvalitou Dž je prispôsobivý, schopný „naliať“ sa toho, čo robí, „dotiecť až do mora“, spojiť sa s nekonečnom, dotiahnuť veci do konca. Je schopný aj naplno sa oddať rozhovoru a skutočne tomu druhému načúvať. Silná čchi obličiek je potrebná pre sebadôveru a vysokú sebaúctu. Aspekt duše Dž im v tom pomáha. Ak je jeho čchi oslabená alebo blokovaná, prejavuje sa to bojazlivosťou, strachom, beznádejou a v krajných prípadoch až paranojou.

Napojenie na Nebo
Dž obsahuje našu schopnosť stáť pevne a vzpriamene a s týmto nadstavením robiť vo svojom živote to, na čo sme sa narodili. Pomáha nám plniť svoje poslanie. Obličky sú orgány, ktorých potenciál sa nezužuje len na zaoberanie sa premenou krvi na moč. Pre taoistov sú obličky niečo viac. Ako príbytok vôle Dž sú energeticky napojené na mozog, vyživujú ho, sú teda napojené aj na vedomie a vskutku aj na vyšší princíp. Vôľa Dž je v tomto kontexte zodpovedná aj za to, aby človek plnil svoje skutočné poslanie, aby to, čo v živote robí, bolo tak povediac odobrené od Neba, od nášho prvotného zdroja, vyššieho princípu. Vôľa Dž by teda mala byť napojená na univerzálnu múdrosť. Reprezentuje aj porozumenie vlastnému osudu a vlastnému miestu v živote. Ak sa to vytratí a človek intenzívne robí niečo vo svojom živote bez kontaktu s vyšším princípom, ubližuje to celej duši človeka, ktorej je Dž súčasťou. V konečnom dôsledku to oslabuje aj samotné obličky a následne celý orgnizmus. Zjednodušene povedané – obličky a ich psycho-spirituálny aspekt Dž milujú radosť zo života, zanietenie pre to, čo vykonávame. Preto ich ničí, keď pracujeme bez radosti, bez zmyslu, alebo iba pre peniaze. Je dôležité, aby nám záležalo na radosti a zmysluplnosti toho, čo robíme.

Zároveň je tu Dž aj na to, aby sme vedeli, kedy skončiť, má úlohu našepkať nám, kedy stačí. Kedy už nie je nutné, alebo potrebné pokračovať, pretože by nás to mohlo ohroziť. Pomôže nám priniesť vhľad do toho, že nie všetko, čo sa nám niekedy javilo ako dôležité, ostane dôležitým aj po čase.  Dobrým príkladom je napríklad šport. Bez silnej Dž by nebola možná naša výkonnosť, pevná vôľa, takže by neboli ani výsledky a zlepšovanie sa. To všetko sa však môže prešvihnúť do štádia, ktorý nás začne ničiť. Nadmerná ambicióznosť vie človeka umoriť; pomaly, ale iste mu vyčerpáva čchi obličiek, až môže človek úplne vyhorieť alebo si fyzicky ublížiť. Odchod nemusí byť prehrou. Naopak. tí, ktorí sú schopní odísť na vrchole svojej kariéry (pretože majú kvalitnú voľu Dž) vlastne vyhrávajú. Tí, ktorých vôľa prekonávať samého seba za každú cenu neustále poháňa vpred, majú Dž a čchi obličiek v neharmonickom stave.

Dž a strach
Energetický zdroj, ktorým pre svoje prežívanie narábame, má určitý objem a obsah, nie je to bezodná nádoba. Máme tu premostenie k obličkám a k strachu, ktorý sme rozoberali v predchádzajúcej časti. Strach je vo svojej podstate prepojený s princípom hospodárenia s našimi energetickými rezervami. Obličky patria pod fázu VODA. Voda ako taká, je zárukou nášho prežitia, a tým aj našej budúcnosti. Keď chýba, alebo jej je nedostatok, objaví sa strach, pretože cítime blížiace sa následky. Strach je v našom živote na mieste. Jeho určitá dávka nám môže zabrániť konať životu nebezpečné činnosti. Nadmerný, prehnaný a častý strach však činí chaos v toku čchi v tele a oslabuje obličky a bráni plynulému toku duši Dž. To prirodzene ovplyvňuje aj celú našu vitalitu. Dlhodobý strach nám zákonite znemožňuje vychutnávať si prirodzenú chuť do života. A tak kvalitný aspekt duše Dž, ktorý nám našepká, že je čas skončiť, to robí v záujme šetrenia našich rezerv. A robí to preto, lebo jeho najvyšším záujmom je doviesť náš život do konca; do krásneho, múdrosťou naplneného konca.

Voľa Dž potrebuje aj veľkú dávku slobody. Len vtedy človek môže naplno realizovať svoj plán. Je preto logické, že navodzovanie strachu je dobrým nástrojom na skrotenie slobody a teda aj oslabenie vôľe Dž. Pre mnohé spoločenské systémy (jeden taký sme tu prednedávnom mali) sú slobodne zmýšľajúci a slobodne pracujúci ľudia hrozbou. A tak, ak bolo treba nejakej slobodnej osobe „pristrihnúť krídelká“, použilo sa zastrašovanie. Manipulácia a kontrola strachom zvykne byť veľmi účinná. Pre toho, kto odmieta poslušnosť, sa zastrašovaním paralyzuje voľa Dž. Mechanizmus medzi obličkami a strachom je tu zjavný. To následne paralyzuje všetko doteraz spomínané – chuť do života a vôľa ho žiť, schopnosť prekonávať prekážky, pracovať so zanietením, schopnosť byť napojený na vyšší princíp…, čo samozrejme ovplyvní celkové zdravie človeka. Kiež by naše vôle Dž boli slobodné a harmonické.


Uverenené v časopise Vitalita_január 2019

Share Button
Emócie 5. časť_Kde sídli vôľa žiť