Komentár k umiestneniu dráhy žalúdka
(z knihy Meridiány-dráhy života)
Text_Zuna Vesan_2020

Umiestnenie dráhy žalúdka na tele má svoj význam. Funkciou žalúdka je nielen potravu stráviť, ale ju aj vyhľadať. A to sa týka rovnako potravy fyzickej, ako aj mentálnej a duševnej. Umiestnenie na prednej strane tela dáva predpoklad za potravou ísť priamo a jasne. Prvé sú oči, pod ktorými dráha začína. Tie potrebujú dostatok čchi od žalúdka, aby jasne videli, kam treba za potravou ísť. Meridián žalúdka pomáha potravu vyhľadať. Veľkosť úst, kadiaľ dráha taktiež prechádza, určuje koľko jedla dokážeme prijať. Sila čeľustných kĺbov taktiež závisí od sily kvality čchi, ktorá tadiaľ dráhou prúdi. To určuje ako dostatočne dokážeme potravu rozžuť a tým ju pripraviť na ďalšie spracovávanie žalúdkom a slezinou.

Nie je náhoda ani to, že dráha žalúdka prechádza bradavkami. Prvá výživa, ktorú sme začali po narodení satím cez bradavky matky prijímať, tým vlastne vychádza z jej žalúdočnej čchi. A materské mlieko sa v tele ženy tvorí z jej krvi vďaka dobrému tráveniu a určitým alchymistickým procesom. Čchi matkinho žalúdka a jej meridiánu žalúdka je pre prvú postnatálnu výživu dieťaťa kľúčová.

Keď sa zapozeráme na umiestnenie meridiánu žalúdka na trupe, všimneme si, že aj keď je jangovou dráhou, prechádza prednou jinovou stranou tela. Ako je to možné a aký to má význam? Opäť sme pri potrave, pri výžive, ktorá má jinový charakter. Zároveň má dráha žalúdka na trupe aj prepojenie s dráhou počatia žen-maj, ktorá rovnako súvisí s výživou (jin) a je, ako sa neskôr dočítame, základnou centrálou jinovej čchi, tzv. „morom jin“. Navyše sa tu objavuje ďalší jav a síce, že dráha žalúdka sa na prednej strane tela nachádza medzi dráhami sleziny-slinivky a dráhami obličiek. Toto umiestnenie pre dráhu žalúdka znamená, že má dosah na postnatálny zdroj čchi (cez dráhu sleziny-slinivky), ale má dosah aj na prenatálny zdroj čchi (cez dráhu obličiek). Takže terapeut môže cez túto dráhu nasmerovať svojim pôsobením esenciu buď do prenatálu, alebo do postnatálu. Fakt, že je tak blízko k dráhe obličiek, je potrebný aj z toho dôvodu, aby telesné tekutiny mohli z postnatálneho zdroja presakovať do prenatálneho zdroja, a tým ovplyvňovali koštitučnú jüan čchi. Dráha žalúdka, hoc je to jangová dráha, ide po jinovej strane, pretože pracuje s jinovými substanciami cez stravu a telesné tekutiny.

Dráha žalúdka je najplnšia zo všetkých ostatných dráh na krv a čchi. Obsahuje teda v sebe obe substancie – energetickú jangovú, ale aj materiálnu jinovú. Má zároveň hlboké spojenie s jinovou čchi cez ústrednú dráhu čchung-maj, s ktorou sa priamo prepája v bodoch ST30 v oblasti slabín. Tá je, ako sa neskôr dočítame, primárne dôležitá pre tvorbu kvalitnej krvi, ako výsledného produktu nášho trávenia.

Žalúdok je tzv. „pánom čriev“ – spravovať črevá je jednou z jeho dôležitých funkcií. Nie je preto náhodou, že na tejto dráhe sa nachádzajú dolné body spojenia oboch druhov čriev – dolnými bodmi spojenia dráhy hrubého čreva sú body ST37, a dolnými bodmi spojenia dráhy tenkého čreva sú body ST39.

Poslednou, no nemenej zaujímavou vlastnosťou tejto dráhy je to, že je jednou z najdlhších dráh. Vedie od hlavy cez trup až po prsty na nohách, má v sebe teda silnú polaritu medzi jin a jang. Je ako dlhé elektrické vedenie, v ktorom sa môžu odohrávať silné energetické presuny. Poskytuje funkčné prepojenie medzi Zemou a Nebom.

x

Zo knihy Meridiány – dráhy života.

 

 

Share Button
Umiestnenie dráhy žalúdka