Text_Zuna Vesan_2019

To, či sa terapeut dotkol čchi v nejakom bode, mu dá vedieť pocit, ktorý nazývame „vyvolať te-čchi“ (v pinyine deqi). Ak s čchi skutočne vedome komunikuje cez ihličku pri akupunktúre, alebo cez prst v presúre v rámci shiatsu, bod mu dá spätnú odpoveď. Keď vyvolá te-čchi, akoby prebudil draka. Rôzne intenzity a farby pocitov sa samozrejme môžu u rôznych terapeutov líšiť. Je veľmi náročné tieto pocity opísať slovami. Ale pokúsim sa. Môže ísť o jemné mravenčenie, pocit jemne vystupujúcej pary nad bodom, či pocit, akoby niekto na druhej strane tú ihličku alebo prst schmatol a prijal tak ponúknutý kontakt. Niekedy ale nemusí ísť o žiadny fyzický pocit. Te-čchi sa môže prejaviť aj dosiahnutím určitého vnuknutia, pri ktorom dostane terapeut nejakú informáciu. V zásade teda ide o pocítenie sily spojenia, o potvrdenie toho, že je svojím pôsobením tam, kde chcel byť, a vyvolal tam to, čo mal vyvolať. Je to akýsi vnútorný stav terapeuta, jeho pocit zjednotenia s tým, že je správne, že je v súhre s tým, čo sa deje a má sa diať. Vtedy ani nepotrebuje od samotného pacienta spätnú väzbu, pretože tú väzbu mu dal “prebudený drak”. Dokonca to pacient ani sám nemusí cítiť. Podstatný je prístup a postoj terapeuta, to, aby bol tu a teraz, čo pomôže vykonávať to, čo je práve potrebné, aby došlo k požadovanej zmene.

Pocit z prebudeného draka môže mať každý pacient iný. I rôzne akupunktúrne body môžu podať iný pocit, iný vnem. Niektorí pacienti hlásia výrazné rozpínanie v danom bode, mravenčenie, teplo, chvenie, či jemné výboje čchi okolo bodu. Niektorí sú schopní vnímať tok celej dráhy, na ktorej sa daný bod nachádza, alebo len nejakého jej úseku. A opäť nemusí ísť len o fyzický pocit. Niektorým pacientom môžu pri pôsobení na určité body nabehnúť do vedomia určité situácie z minulosti, a keď prebehne uvedomenie si súvislostí tejto situácie so zdravotným problémom, ktorý rieši, je to pre liečbu zásadný aspekt. Iným pacientom môže naopak nabehnúť do vedomia nejaká situácia alebo obraz z budúcnosti, či dokonca z inej dimenzie a podať mu zásadnú informáciu. Pokiaľ sa pôsobí ihličkou, mnohí ľudia vpich ihličky ani nezaregistrujú, ale zaregistrujú práve te-čchi. Môže to byť ovplyvnené aj spoločnou rezonanciou s terapeutom, či skúsenosťou pacienta naladiť sa a vnímať svoju vlastnú čchi.

Čchi sa neustále prispôsobuje podmienkam, nasleduje rôzne podnety. V období jari a leta, ktoré sa vyznačujú prevažne jangovým, aktívnym princípom, je čchi prirodzene viac na povrchu. O povrchu sme písali, že je jangovým aspektom, jangovou ochranou toho, čo je dnu, čo je v jin. Preto je v tomto období čchi jednoduchšie pocítiť. V zime, keď je aj v prírode čchi všetkého prirodzene viac zanorená dovnútra a “drak spí v hĺbke zeme”, alebo na jeseň, kedy sa dnu zanára, je aj u človeka čchi vo väčšej hĺbke, v jin. V tomto období sa na pocítenie čchi pacienta treba trochu hlbšie naladiť, čo si niekedy vyžaduje viac trpezlivosti a času si na ten vnem chvíľočku dlhšie počkať. Rovnako po nejakej výraznej aktivite, čo je opäť jang, bude terapeut čchi cítiť výraznejšie. Bude viac rozbúrená, bude rýchlejšie cirkulovať, vykazovať väčšiu húževnatosť. To môže nastať aj po obyčajom a bežnom ponáhľaní sa na terapiu. Vtedy si pacient musí chvíľočku v pokoji poležať a terapeut musí počkať, kým sa čchi pacienta dostane do prirodzenejšieho stavu. Len v takom stave dokáže usúdiť, či je čchi v norme, alebo jej je nedostatok či nadbytok.

Čchi v dráhach a bodoch výrazne reaguje aj na psychické podnety. Napríklad na dráhe pečene je bod LR 3, tchaj-čung (v pchin-jine taichong), prekladaný ako veľké náhlenie sa. Je schopný zaznamenávať pohyb emócií veľmi rýchlo. Obvykle cez tento bod cítiť, že pacient niečo aktuálne rieši, ale v ňom cítiť aj chronické blokády emócií vedúce k frustrácii, depresívnym stavom a podobne. Ak emócie pacienta výrazne burcujú jeho čchi, tento bod dokáže byť veľmi citlivý už aj pri jemnom položení prsta na jeho povrch.

Čistota vnemu dosiahnutia te-čchi je ovplyvnená aj vedomím terapeuta, jeho znalosťami, ale aj vnútornou múdrosťou a schopnosťou byť vtedy „tu a teraz“ pre to, čo treba práve urobiť. Je závislá aj od jeho vnútorného naladenia, preto je dôležité, aby terapeut na sebe pracoval na všetkých úrovniach. Čistota vnemu dosiahnutia te-čchi je ovplyvnená i naladením pacienta. Ak je pacient v napätí, je vnem čchi iný, ako keď sa plne odovzdá terapii. Terapeut by mal mať presný a jasný zámer. Je to ako prihováranie sa k „riadiacej jednotke“ pacienta, náhľad do toho, či je ochotný urobiť nápravu, prijať nový program, vykonať zmenu, ak je to dovolené. Zámerom terapeuta by malo byť sprostredkovanie informácie v súlade s tou „riadiacou jednotkou“ pacienta a nie konať si svoju vôľu.

Zo Zuninej knihy Meridiány – dráhy života.

Share Button
Prebudenie draka