Text_Zuna Vesan_2019

Na meridiánoch je fascinujúce to, že sa začínajú tvoriť ešte pred tým, než sa vôbec začne tušiť, že sa spustil vznik nového života. Energetická „kostra“ sa aktivuje od momentu počatia. Najprv sa buduje a stabilizuje sieť mimoriadnych dráh, ktoré sú aj základom najhlbšej fyzickej štruktúry, ako je nervový systém, chrbtica, dreň a podobne.

Spojenie spermie s vajíčkom vytvorí prvotnú bunku – zygotu. V momente jej prvého delenia sa spustí aktivácia pozdĺžnej osi uprostred tela, podobnej osi Zeme, ktorá tvorí energetický vír vnútri a okolo zygoty. Tento vír vytvorí pilier tchaj-ťi so svojim jinovým a jangovým pólom. Prvé bunkové delenie prirodzene rozdelí a vytvorí priestor pre tvorbu prednej a zadnej strany tela. V kontexte čchi sa tak vytvorí predná dráha – tzv. dráha počatia a zadná dráha – tzv. riadiaca dráha. Dráha počatia má jinovú podstatu, je považovaná za tzv. more jin, je teda obrovským zásobníkom jinovej čchi, z ktorého budú v ďalšom vývoji čerpať ostatné jinové dráhy. Riadiaca dráha má jangovú podstatu a je považovaná za tzv. more jangu. Je zásobníkom jangovej čchi a zároveň „čerpacou stanicou“ pre ostatné jangové dráhy. V prvom bunkovom delení sa položí základ aj pre tvorbu pravej a ľavej strany tela, ktorých vývoj je pod dohľadom ďalších dvoch mimoriadnych dráh – jinovej a jangovej pätnej dráhy. Opäť tu máme jin-jangovú polaritu.

Druhé bunkové delenie dáva impulz pre formovanie ďalších dvoch mimoriadnych dráh – ústrednej a opaskovej dráhy. Ústredná dráha vyplňuje priestor tchaj-ťi piliera, je teda rovnobežná s dráhou počatia a riadiacou dráhou, je uprostred nich. Kolmo na ňu sa utvorí opasková dráha, ktorá sa, ako jediná, vinie horizontálne a drží tak všetky ostatné dráhy pohromade. Jej kvalita je jangová, zatiaľ čo ústredná dráha je viac v hĺbke, je teda jinovej podstaty. Štvorica dráh – dráha počatia vpredu, riadiaca dráha vzadu, ústredná dráha v strede a opasková dráha horizontálne po obvode, spoločne podporuje produkciu, reguláciu a cirkuláciu esencie ťing. Ako sa upevňuje ich pôsobenie, upevňuje sa celý energetický systém. Počas utvárania embrya sa aktivujú posledné dve mimoriadne dráhy – jinová a jangová spojivová dráha, z ktorých jinová má dohľad nad vývojom vnútra tela a jangová má dohľad nad vývojom vonkajška tela.

Týchto osem mimoriadnych dráh, ktoré sa kvôli svojej súvislosti s vývojom plodu od jeho začiatku nazývajú aj „ôsmymi prenatálnymi dráhami“, vytvára energetický vír, ktorý sa centralizuje v oblasti uprostred tela, kde sa neskôr začnú tvoriť obe obličky. Vo vnútri víru sa pozdĺžne rozprestierajú tchaj-ťi pilier a ústredná dráha. Tie fungujú ako akési moria naplnené čchi a krvou, a následne ich distribuujú cestou malých dráh do celého systému. V dôsledku toho sa začne fyzicky formovať embryo. Pozrime si tieto vzťahy na obrázku, ktorý zároveň ponúka predstavu trojdimenziálneho priestoru, ktorým táto energetická „kostra“ rozhodne je.

Postupne sa začína aktivovať aj dvanásť riadnych dráh. Čchi z hlavnej jangovej dráhy – riadiacej dráhy, sa rozširuje do tvorby jangových riadnych dráh (dráhy močového mechúra, žalúdka, žlčníka, hrubého čreva, tenkého čreva a troch žiaričov). Čchi z hlavnej jinovej dráhy – dráhy počatia, je distribuovaná do tvoriacich sa jinových riadnych dráh (dráhy obličiek, sleziny-slinivky, pečene, srdca, pľúc a osrdcovníka). Čchi týchto dráh začne postupne zahusťovaním tvoriť tkanivá a orgány embrya.

Počas celého prenatálneho vývoja sa dráhy stabilizujú a dotvárajú. Samozrejme tam dochádza k spolupráci s dráhami matky, ktoré sa postupne počas tehotenstva podieľajú napríklad na upevňovaní esencie ťing, čistení ducha šen a upokojovaní dýchania embrya. Spolupodieľajú sa však aj na tvorbe fyzických tkanív ako fascie, svaly, kosti, väzy, koža, či orgány. V závislosti od vývoja orgánových riadnych dráh a orgánov sa postupne do tohto procesu začleňujú aj psycho-spirituálne esencie, ktoré určia povahu dieťaťa.

Do narodenia je vybudovaná celá energetická štruktúra, okrem dráh osrdcovníka a troch žiaričov. Tie sa aktivujú až po narodení. K úplnému dobudovaniu a usadeniu riadnych dráh dochádza postupne počas prvých sedem až dvanásť rokov dieťaťa. Vnútorné vetvy a divergentné dráhy, o ktorých sa dočítame neskôr, sú vyvinuté, no dokončuje sa ich povrchová časť, ktorú poznáme ako dráhy s akupunktúrnymi bodmi. Tak napríklad dráha pľúc sa u detí nevyskytuje na celej paži ako u dospelého, ale je len malou plôškou na štvrtom prste na ruke. Preto aj funkcia dráh u detí a ich použitie je len čiastočné a postupne sa upresňuje podobne, ako je to napríklad s vývojom mozgu.


Zygota je prvotná bunka, ktorá vzniká splynutím dvoch pohlavných buniek – vajíčka a spermie. Je to úplne prvý útvar, ktorý vznikne po oplodnení vajíčka spermiou, je „štartovacou plochou“ pre tvorbu nového života vo fyzickom tele. Zygota má od prvého momentu plný počet chromozómov (46), ktoré budúcemu dieťatku otec a matka odovzdali. Má teda všetku dedičnú informáciu. V terminológii čínskej medicíny by sme povedali, že obsahuje energetický vzorec otca – jeho ťing, čchi a šen, rovnako ako aj matky – jej ťing, čchi a šen. Okrem toho obsahuje aj energetické vzorce Neba (konštelácie hviezd a planét) a energetické vzorce Zeme (vplyvy energetických vzorcov zeme, vody a vetra).

Zo Zuninej knihy Meridiány – dráhy života.

Share Button
Utváranie energetickej siete