text_Zuna Vesan_2019

Majstra Ryokyu Endo u nás poznáme ako autora knihy TAO shiatsu, ktorá bola preložená do češtiny a aj autora rovnomennej shiatsu metódy. Narodil sa Tokyu, avšak detstvo prežil v New Yorku. Po návrate do Japonska sa ako teenager chcel hlavne venovať svojej gitare a hudbe, ale cesty ho prirodzene priviedli k budhizmu a ku shiatsu. V 80-tych a začiatkom 90-tych rokov bol žiakom Masunagu i Nakimoshiho. Neskôr vyvinul vlastnú metódu, založil centrum TAO shiatsu v Kyote i Tokyu a jeho pobočky fungujú po celom svete. Dnes pôsobí ako hlavný duchovný budhistického chrámu Wadaji Temple v Kyote, ale svoje hudobné a shiatsu aktivity stíha tiež. Zrejme preto, že ich má prepojené, že sú v celku – spiritualita, liečenie, umenie… Pri svojej návšteve magického mesta Kyoto, v ktorom pán Endo, pokiaľ nie je na cestách, žije, som si nemohla odpustiť navštíviť tamojšie TAO shiatsu centrum a vyspovedať ho aj napriek jeho nesmiernej zaneprázdnenosti.

 

Pán Endo, boli Ste študentom Masunagu i Nakimoshiho. Prečo a kedy Ste začal hľadať iné cesty praktikovania a učenia shiatsu?

Počas doby majstra Masunagu bola väčšina symptómov jitsu (stav nadbytku Ki). V týchto prípadoch bolo tieto problémy ľahko vyrovnať ošetrovaním kyo meridiánov (meridiánov s nedostatkom Ki), zvyčajne na opačnej strane daných symptómov. Napríklad ak je symptóm jitsu na pravej strane krku, budeme ošetrovať kyo meridián na ľavej nohe. Avšak v 90-tych rokoch sa stalo, že viac ako 90% symptómov sa stalo kyo, takže už len veľmi málo ošetrení na opačnej strane tela ostalo fungovať. Takže tým sa začalo moje úsilie vytvoriť najefektívnejšiu metódu ošetrovania meridiánov. Na tejto ceste hľadania som objavil 12 sub-meridiánov, prácu s dráhou počatia a riadiacou dráhou (mimoriadne dráhy využívané v čínskej medicíne) a rôzne extra dráhy na rukách a nohách. Objavovanie a využívanie týchto meridiánov bolo potrebné na zbavenie sa symptómov tej doby.

Takže ide v podstate o akýsi update fungujúcej metódy?

Áno, presne tak. Niektorí to interpretujú tak, že som vytvoril nové meridiány. Ja som však žiadne nové meridiány nevytvoril. Len som potreboval pomôcť svojim pacientom zbaviť sa symptómov a pri tom, ako sme sa ich zbavovali, vytvorila sa táto metóda. Je to ako s Kolumbom. On nevynašiel to, že sa dá vajce postaviť na špičku, on iba objavil spôsob ako na to.

Čo je teda podstatou metódy TAO shiatsu? Ako sa líši od ostatných shiatsu metód?

Príčina všetkých symptómov a chorôb je negatívna energia, ktorú nazývame Jaki. Môže byť vnútornej alebo vonkajšej povahy. Hlavným zámerom TAO shiatsu ošetrenia je uvoľniť Jaki z tela. Rozdiel od ostatných metód tkvie v tom, že skutočný praktik TAO shiatsu dokáže zbaviť človeka bolesti za 10 minút. Ak treba, môže to demonštrovať aj pred divákmi.

Pomáha Vám k tomu aj Vaša budhistická prax?

Určite. Na rozpoznanie kyo meridiánu sa nemožno spoľahnúť len na svoj dotyk, pretože meridiány existujú na poli ne-duality. Vedomím každodenného života, teda vecí a vnímania diania v každodennom kolobehu, čo by sme mohli nazvať vedomím ega, sme schopní rozpoznávať veci len na úrovni fyzickej matérie. Už horšie je to s rozpoznávaním toho, čo nie je na úrovni matérie, toho, čo existuje vo svete ne-rozdelenia. Tento svet ne-duality, neseparovania nazývam poľom. Preto na skúmanie stavu meridiánov potrebujeme tzv. budhovskú myseľ, to, čo je známe ako múdrosť, ktorá nerozdeľuje. Meridiány nemožno úplne pochopiť a vnímať cez externý svet, možno ich spoznať a skúmať jedine vo svojom internom svete. Hlboký pohľad do samého seba je univerzálny, neexistuje „ja a tí druhí“. A nie je to nejaká ilúzia, či abstraktná filozofia. Je to realita a skúsenosť TAO shiatsu. Bez mojej budhistickej praxe by som nebol schopný mať do meridiánov taký vhľad a liečiť cez ne. TAO shiatsu by nikdy nevzniklo.

Ja sama cítim, že študentom shiatsu nestačí len naučenie sa teórie a mnohých praktických techník. Vnímam, že tu ide o iný druh vnímania a preto potrebujeme mať k dispozícii aj cesty, ako sa vnoriť do seba, objaviť tam ticho, výživnú prázdnotu a skutočnú realitu, jednotu, spojenie. To nám pomôže myslieť viac na tých druhých, otvoriť viac svoje srdce, než myseľ, ktorá je schopná uchopiť množstvo informácií. Tie sú nám na nič dokým neprejdú srdcom. Preto do výuky zahrňujem aj meditačné ústrania.

Zmysel manuálnej terapie nášho veku je v pochopení toho, že je ilúzia myslieť si, že choroby sa dajú vyliečiť fyzickou cestou. Táto ilúzia sa s nami ťahá od 17. storočia. Musíme začať skúmať ako liečiť pacientovo podvedomie prepojené s telom. Západná medicína je hlavne o rozdeľovaní tela na jednotlivé súčiastky a o ich analýze, čo prispieva k tomu, že vnímame ľudské telo oddelené od psychiky (jeho srdca, duše). Nasledovať západný pohľad v medicíne znamená akceptovať dualitu. Orientálny prístup je o jednote, o vnímaní reality tela a duše dohromady. Ide tu teda o tzv. jednotu subjektu a objektu. Keď sa na svet pozeráme okom duality, nie sme schopní vidieť jednotu subjektu a objektu, a preto nie sme schopní niektoré veci vyliečiť. Samotná Ki, energia, ktorá nami prúdi, je jednotou. Nie je duálna. Takže aj meridiány, v ktorých Ki prúdi, a s ktorými pri shiatsu pracujeme, môžeme naozaj spoznať len vtedy, keď budeme schopní vnímať jednotu. Psyché (srdce) a telo sú jedno, ale aj subjekt a objekt sú jedno.

Čo si pod subjektom a objektom máme predstaviť?

Jednota subjektu a objektu je základným princípom východnej filozofie a východnej medicíny. Ak to mám vysvetliť z klinického pohľadu TAO shiatsu, tak subjekt je praktikovo srdce a objekt je pacientovo telo. Srdce praktika, teda toho, čo shiatsu dáva, je v špecifickom stave, v ktorom si naplno a čisto želá pre svojho prijímateľa (pacienta) len to najlepšie a na 100% verí TAO shiatsu. Nemusí sa tela pacienta ani fyzicky dotýkať, avšak už toto nastavenie srdca mu pomáha zrkadliť v ňom meridiány príjemcu, vedieť v akom sú stave.

Na hodinách TAO shiatsu sa študent, ktorý je v polohe prijímateľa, učí cítiť, že jeho meridiány reagujú na srdce dávajúceho študenta. To je spôsob, akým sa v TAO shiatsu učíme vnímať meridiány. Je to cesta, ako je možné cítiť meridiány a nemusieť sa pri tom pozerať na ich mapy v knihách. Vnímané sú priamo.

Je nejaká meditačná prax súčasťou štúdia TAO shiatsu? Vediete svojich študentov cestou budhistickej praxe, aby dosiahli tú potrebnú múdrosť, ktorá nerozdeľuje?

V rámci štúdia sa napríklad venujeme tzv. Nembutsu Chanting. To sú spevy, ktoré nám pomáhajú zvyšovať spirituálne vedomie, a ktoré nám tým pomáhajú efektívnejšie liečiť. Študent či praktik TAO shiatsu však nemusí byť len zástanca budhizmu. Mojim skutočným kolegom je ktokoľvek, kto pri shiatsu myslí na to, čo je najlepšie pre budúcnosť všetkých bytostí a nesebecky pre to všetko koná. Myslím, že ak niekto nemá potrebu žiť týmto spôsobom, prirodzene nebude nasledovať TAO shiatsu.

V názve Vašej metódy – TAO shiatsu – sa objavuje slovo tao. Pochádza z konceptu čínskej filozofie, čo prirodzene so shiatsu súvisí. Okrem majstra shiatsu Ste aj budhistický duchovný. V akom zmysle používate slovo tao v súvislosti so shiatsu?

V budhistických sútrach objavujem slovo tao v zmysle cesta Budhu. V čínskej filozofii tao znamená čosi ako Veľký duch univerza. Takže tu nie je konflikt v používaní. Tao by sme mohli interpretovať ako „cesta ako sa prepojiť s Veľkým duchom univerza, aby sme vyniesli na povrch jeho liečivú silu“.

Ako dlho trvá štúdium TAO shiatsu?

Trvá taký čas, aký je potrebný na dosiahnutie stavu, kedy je študent schopný vidieť existenciu druhých ľudí vo svojom srdci.

Viem, že veľmi veľa cestujete, ako sa to všetko dá zvládať?

Mojou filozofiou je myslieť na to, čo je dobré pre budúcnosť všetkých bytostí a bez ega to naplno vykonávať. Tento spôsob života ma inšpiruje k tomu, čo práve robiť a kam ísť.

Ďakujem za rozhovor.


Zimné taoistické ústranie v Bielych Karpatoch

Wuwei Qigong retreat

Share Button
Budhovská myseľ v shiatsu – rozhovor s Ryokyu Endo